Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Pondelok: 7.30-12.00
Streda: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-12.00

Mesto Fiľakovo oznamuje, že možnosť prihlásenia na výberové konania na príslušníka MsP Fiľakovo je 5.3.2021 o 12:00 hod. ukončená.

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta na pozíciu príslušník Mestskej polície vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu vedúceho Školského úradu. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12/02/2021 (piatok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu náčelníka Mestskej polície Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu vedúceho Školského úradu Výberové konanie sa uskutoční dňa 03/12/2020 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na Jedno pracovné miesto člena Miestnej občianskej poriadkovej služby vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na pozíciu vedúceho Školského úradu je ZRUŠENÉ!

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu vedúceho Školského úradu.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent na úseku účtovníctva.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dve pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra Fiľakovo (zastupovanie počas dlhodobej PN, materskej a rodičovskej dovolenky)

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dve pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, prijíma do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predprimárneho vzdelávania do triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Nástup: 01.11.2019 na 0,75 pracovného úväzku.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a oznamuje, že dňa 20. augusta 2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 106 Mestského úradu vo Fiľakove výberové konanie na miesto učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75%  do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s nástupom od 01.09.2019.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent pre podnikateľskú činnosť.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17/09/2019 (utorok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta členov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo Fiľakove. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. júna 2019 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, IČO: 37899180 vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok