Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Územný plán mesta Fiľakovo - Zadanie [PDF, 2,72 MB]

Vymedzenie územných celkov [PDF, 4,26 MB]

Výpis z uznesenia č.12/2024 [PDF, 59 kB]

Územný plán mesta Fiľakovo - Prieskumy a rozbory - Textová časť [PDF, 3 MB]

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovania Zadania na Územný plán mesta Fiľakovo ktoré sa uskutoční v čase od 18.10.2023

Čítať ďalej...

Informácia o postupe obstarávania nového územného plánu mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo obstaráva nový územný plán s cieľom získať územnoplánovací dokument, ktorý komplexne rieši územný rozvoj celého katastrálneho územia mesta a po schválení sa stane záväzným dokumentom pre mesto, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja. Povinnosť mať aktuálny a platný územný plán vyplýva z § 11 ods. 2 stavebného zákona, ktorý stanovuje mať územný plán obci s počtom obyvateľov nad 2 000.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19b ods. 1 písm. a) citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania nového Územného plánu mesta Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.