Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dnes (28.9.) bude medzi 07:30 a 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa na adresách Parková 9-21.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Čítať ďalej...

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 30.09.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na uliciach: 1. mája č. 2, 8, 8, 10 a 2186, Biskupická č. 2 a 9999, Hlavná č. 7, 9, 11 a 13, Jilemnického 1, 4-10, 12-16, 18-23, 25, 29-33, 36-38, 40 a 2245, Koháryho námestie č. 4, 6 a 625, Malá č. 0-3, 5, 6, 8 a 14, Námestie slobody, Radničná č. 15, 16 a 18, Rázusova č. 2-4 a 6, Štúrova č. 5-9, 11, 20, 26 a 30, Trhová č. 3, 6 a 8 a Vajanského č. 1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 07.09.2022 a 08.09.2022 v časoch od 07:00 do 22:00 hod. na uliciach: Hlavná č. 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 a 20, Námestie padlých hrdinov č. 1, 7, 9 a 664, Podhradská č. 2-5, 7-9, 11, 14, 20, 22, 28, 356, 999 a 3814, Radničná 4, 5, 9, 10, 12, 17, 19-22 a 25, SNP č. 0, 5-7, 11, 14, 21, 22, 2036 a 2074 a na Vajanského č.1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 16.08.2022 v čase od 07:00 do 21:00 hod. na uliciach: 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1, Školská č. 2 a Štúrova č. 2, 4, 6, 8, a 10.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 22.07.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. na uliciach Biskupickej ulici č. 0, 50, 51, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 900, 1236, 1824, 2084, Gorkého č. 1-7, 9-20, 22, 23, 25, Kalajová č. 0-2, 20, 22, 2020, Partizánska č. 0, 2-4, 6-13, 15-17, 19-33, 35-40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, Športová č. 1, 3, 5, 7, 9 a Tajovského č. 1318.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 07.07.2022 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na  Šávoľskej ceste 1, 19, 21, 46, 48, 58, 60, 64, 66, 68, 363 a 2131.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 20.06.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. na uliciach Biskupická č. 0, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 900, 1236, 1824 a 2084; Gorkého č. 1-7, 9-20, 22, 23, 25; Kalajová č. 0-2, 20, 22 a 2020, Partizánska č. 0, 2-4, 6-17, 19-33, 35-40, 44, 46, 48, 52, 54, 58 a 60; Športová 1, 3, 5, 7 a 9 a Tajovského č. 1318.
 • dňa 20.06.2022 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na Železničnej ulici č. 0
 • dňa 28.06.2022 v čase od 07:00 do 18:30 hod. na uliciach Mládežnícka 2 a Školská 2.
 • dňa 29.06.2022 v čase od 07:00 do 18:30 hod. na uliciach 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1 a 2, Školská 2, Štúrova 2 až 18.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 17.06.2022 v čase od 08:00 do 15:00 na uliciach Biskupická 1, 2, 3, 5, 8, Hollého 1, 3, 5, 7, Námestie padlých hrdinov 19 a Sládkovičova 5 a 19.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 06.06.2022 v čase od 07:00 do 22:30 na ulici Šávoľská cesta (popisné čísla domov: 1, 19, 21, 46, 48, 58, 60, 64, 66, 68, 363, 2131)

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa  03.05.2022 v čase od 07:00 do 18:30 na uliciach Mládežnícka č. 2 a Školská č. 2
 • dňa  04.05.2022 v čase od 07:00 do 18:30 na  uliciach: 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1 a č. 2 a Školská č. 2.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Čítať ďalej...

Vážení občania! Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 4. novembra 2021, t.j. vo štvrtok, v čase od 08:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na  týchto uliciach: Ulica 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1 a 2, Školská č. 2 a Štúrova od č. 2 po č. 10. Za porozumenie ďakujeme!

Vážení občania! Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa

 • 14. októbra 2021, t.j. vo štvrtok, v čase od 07:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na uliciach: B.S.Timravy, Jesenského, Bernolákova, Moyzesova č.16, 19 a 21, Daxnerova od č.10 do č.71, I. Madácha čísla 2 a 4, Lučenská od č. 3 do č.47, a tiež celé ulice J. Kalinčiaka, J. Kráľa, L.N. Tolstoja a Odborárska. 
 • 15. októbra 2021, t.j. v piatok, v čase od 07:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na uliciach: Družstevná od č.25 do č.56, Ružová od č.1 do č.29, Fialková od č.1 do č.23, a Tulipánová od č.1 do č.35 a lokalita Egreš.

Za porozumenie ďakujeme!

Vážení občania! Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 14.9.2021 v čase od 08:00 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na týchto uliciach: Hlavná od č. 1 a do č. 20, Radničná od č. 4 do č. 25, Podhradská od č. 2 do č. 28 a ul. Vajanského č. 1. Za porozumenie Vám ďakujeme!

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 5.11.2020, t.j. štvrtok, v čase od 08:00 do 14:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na uliciach: Biskupická len č. 2, Hlavná č.7, 9, 11 a 13, Jilemnického od č.1 do č.40, Koháryho nám. č.4 a 6, Malá ul. č.2 až 14, Rázusova 2, 3, 4 a 6, Radničná čísla 15, 16 a 18, Trhová č. 3, 6 a 8, ul. 1. mája č.1, 2, 6, 8, a 10, Štúrova čísla 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20 a 26 a Vajanského len č.1.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 28. novembra 2019 (vo štvrtok) v čase od 07:30 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na týchto uliciach: Mlynská čísla 5 a 8 a ďalej od č. 41 do č. 89, a celé ulice Gemerská, Úzka a Viničná.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 20.9.2019, t.j. piatok, v čase od 08:00 do 13:45 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na týchto uliciach Jánošíkova od č. 1 po číslo 23, celé ulice Hviezdoslavova, Kalajova a Boženy Nemcovej.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove:

 • v utorok 19. marca 2019 v čase od 08:00 do 15:30 na uliciach: Biskupická č. 2, 4, 6, a od č.7 po č. 15, Koháryho nám. č. 1, Parková od č. 15 do 21, Rázusova č. 1 a 3, Železničná od č. 1 po č. 28 a celé ulice Sládkovičova a Malocintorínska.
 • v stredu 20. marca 2019 v čase od 08:00 do 16:00 na uliciach B. S. Timravy, Jesenského, Bernolákova, Moyzesova č. 19 a 21, Lučenská č. 10 a 12, a J. Kalinčiaka od č. 2 do č. 11.
 • vo štvrtok 21. marca 2019 v čase od 07:30 do 16:30 Mládežníckej ulici č. 2, 4 a 6.

Za porozumenie ďakujeme!

Vážení občania! Stredoslovenská energetika, a. s. Vám oznamuje, že dňa:

12. februára 2019, t.j. v utorok, v čase od 08:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: Námestie padlých hrdinov od č. 15 do č. 20, Malocintorínska č. 1 a 2, Obrancov mieru od č. 7 po č. 66, Železničná čísla 7, 9 a 11 a od č. 24 po č. 40, celá ulica Jána Bottu, ul. Parková od čísla 1 po číslo 13 a ulica Záhradnícka od čísla 1 po č. 9.

21. februára 2019, t.j. vo štvrtok, v čase od 08:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na uliciach: 1. mája od č. 42 po č. 94, vrátane garáží, Biskupická od č. 32 po č. 47, Obrancov mieru od č. 1 po č. 8 a celá ulica Tajovského.

27. februára 2019, t.j. v stredu, v čase od 07:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: Mládežnícka č. 1 a 2, Školská č. 2 a Štúrova od č. 2 po č. 10.

Za porozumenie ďakujeme!

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.