Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 28. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Sládkovičova 2, 4, 6 a 1288, Záhradnícka 1 až 15 (iba nepárne čísla adries).
 • dňa 29. septembra 2023 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: 1. mája 0 až 7 (iba nepárne čísla), 12, 13, 14 až 48 (iba párne čísla), 66, 711 a 1725, 29. augusta 0 a 1, Kukučínova 9 až 15 (iba nepárne čísla), 16 až 23, 24 až 46 (iba párne čísla), Mládežnícka 2 až 6, Školská 2, Štúrova 1, 2 až 18 (iba párne čísla) a Vajanského 2023.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 04. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: B. S. Timravy 0 a 28 až 95, Daxnerova 0, 10 až 60, 69, 71 a 208, Farská lúka, J. Kalinčiaka 8 až 63, J. Kráľa 0 až 27, L. N. Tolstoja 4 až 12 a 2079, Odborárska 1 až 18 a 3375.
 • dňa 06. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: B. Němcovej 1 až 11, 1688 a 1930, Hviezdoslavova 0 až 61, 1591, 1596, 1616 a 1704, Jánošíkova 0 až 23 a 1613, Kajalová 0 až 16 a 1365.
 • dňa 07. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Biskupická 0, 50 až 74, 900, 1236, 1824 a 2084, Gorkého 1 až 25, Kalajova 0 až 2, 20, 22 a 2020, Partizánska 0 až 60 a 2198, Športová 1 až 9 a Tajovského 1318.
 • dňa 08. septembra 2023 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: Biskupická 1 až 4, Hlavná 1 až 4, 29 až 36 a 649, Jilemnického 0 a 34, Námestie slobody 1 až 24 a 1850, Školská 2, Štúrova 2 až 18, Trhová 1 až 4 a Vajanského 2 až 6.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 20. júla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na týchto uliciach:

 • Mlynská čísla č. 8 a od č. 41 do č. 89 a celé ulice Gemerská, Úzka a Viničná.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 08. júla 2023 v čase od 07:30 do 19:30 hod. na adrese Šávoľská cesta 1520.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 29. júna 2023 v čase od 07:30 hod. na adresách: Družstevná 0, 29 až 56, 940, 2070, 2155, 3956 a 94741, Ergeš, Fialková 1 až 23, Fiľakovo 0, Kvetná 9, Ružová 1 až 29, Tulipánová 1 až 35 a 1006.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 17. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: B. Němcovej 1 až 7, 9, 11, 1688 a 1930, Biskupická 0, 50 až 54, 60 až 74 (párne čísla), 900, 1236, 1824 a 2084, Gorkého 1 až 7, 9 až 20, 22, 23 a 25, Hviezdoslavova 0 až 41, 43 až 61 (nepárne čísla), 1591, 1596, 1616 a 1704, Jánošíkova 0 až 10, 11 až 23 (nepárne čísla) a 1613, Kalajova 1 až 8, 10 až 22 (párne čísla), 100 a 2020, Partizánska 0 až 60, 2198, Športová 1 až 9 (nepárne čísla) a Tajovského 1318.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 05. apríla 2023 v čase od 07:15 do 18:45 hod. na adresách: Mlynská ulica 1, 150 až 154 a Tichá ulica 3, 5 a 7.
 • dňa 13. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: Malocintorínska 1 a 2, Obrancov mieru 7, 10 až 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 a 66, Šávoľská cesta 0, 1, 5, 15, 17, 20, 22, 26 až 44, 51, 89, 324, 328, 999, 1582, 1754, 1818, 1961, 2025, 2127, 2242, 2272, a 4145, Tehelná 7 a 1682, Železničná 0, 5, 7, 9, 11, 30, 32, 34, 38, 40 a 2130.
 • dňa 14. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: Biskupická 2, 55, 57, 59, 61, 63, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 a 94, Gorkého 21, 25 až  45, Jánošíkova 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 a 1648, Poľná 1 až 7, 1464 a 1655, Železničná 40 a 48.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 02. februára 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adresách: B. S. Timravy 1., 3-11, 13-16, 18, 20-25, 29, 31, 35, 37, 39, 41 a 1849; Bernolákova 1-21, 25, 27 a 2081; J. Kalinčiaka 2, 3, 5, 7, 9 a 11; Jesenského 1-7, 9, 10-12, 15, 16, 18-20, 22, 24, 26, 28 a 3230; Lučenská 10 a 12; Moyzesova 21.
 • dňa 06. februára 2023 v čase od 08:00 do 15:30 hod. na adresách: Tehelná 4, 6, 1487 a 4108.
 • dňa 07. februára 2023 v čase od 08:00 do 15:30 hod. na adresách: B. S. Timravy 0, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91 a 95; J. Kráľa 0, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 21, 23, 25 a 27; L. N. Tolstého 4, 6, 8, 10, 12 a 2079; Moyzesova 16 a Odborárska 1-4, 6-10, 12, 14, 16, 18 a 3375.
 • dňa 10. februára 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adresách: Biskupická 2-4, 6, 7, 9, 11, 13 a 15; Koháryho námestie 1; Malocintorínska 0, 3-13, 15-20, 22, 24, 26, 28 a 30; Parková 15, 17, 19 a 21; Rázusova 1, 3 a 5; Sládkovičova 1, 3, 7, 9, 11-14, 16 a 18; a Železničná 0, 1, 3-6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 28 a 1803.

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 9. januára 2023, t.j. v pondelok, v čase od 8:00 do 15:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na Šávoľskej ceste č. 1, 19, 46, 48, 58, 60, 62, 64, 66 a 68.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 13. decembra 2022 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: Fiľakovo 0, Jána Bottu č. 1 až 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 1141, Malocintorínska č. 1 a 2, Námestie padlých hrdinov č. 15 až 18 a 20, Obrancov mieru č. 7, 10 až 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 a 66, Parková č. 0 až 11 a 13, Sládkovičova č. 2,  Záhradnícka č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 100 a 1701 a Železničná č. 0, 3, 5, 7, 9, 11, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 1803 a 2130.

Z uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ani kotolňa K2 a preto v tomto čase nebude ani dodávka teplej vody a kúrenia na celom sídlisku.

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 25. októbra 2022, v čase od 08:30 približne do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: B.S.Timravy od č.28 po č.95, Daxnerova párna strana, rodinné domy od č.10 po č.60 a čísla 69 a 71, ul. J. Kalinčiaka čísla 8, 10, 12 a nepárna strana od č.13 po číslo 63, celé ulice J.Kráľa, L.N.Tolstoja a Odborárska. Za porozumenie ďakujeme!

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dnes (28.9.) bude medzi 07:30 a 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa na adresách Parková 9-21.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Čítať ďalej...

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 30.09.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na uliciach: 1. mája č. 2, 8, 8, 10 a 2186, Biskupická č. 2 a 9999, Hlavná č. 7, 9, 11 a 13, Jilemnického 1, 4-10, 12-16, 18-23, 25, 29-33, 36-38, 40 a 2245, Koháryho námestie č. 4, 6 a 625, Malá č. 0-3, 5, 6, 8 a 14, Námestie slobody, Radničná č. 15, 16 a 18, Rázusova č. 2-4 a 6, Štúrova č. 5-9, 11, 20, 26 a 30, Trhová č. 3, 6 a 8 a Vajanského č. 1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 07.09.2022 a 08.09.2022 v časoch od 07:00 do 22:00 hod. na uliciach: Hlavná č. 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 a 20, Námestie padlých hrdinov č. 1, 7, 9 a 664, Podhradská č. 2-5, 7-9, 11, 14, 20, 22, 28, 356, 999 a 3814, Radničná 4, 5, 9, 10, 12, 17, 19-22 a 25, SNP č. 0, 5-7, 11, 14, 21, 22, 2036 a 2074 a na Vajanského č.1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 16.08.2022 v čase od 07:00 do 21:00 hod. na uliciach: 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1, Školská č. 2 a Štúrova č. 2, 4, 6, 8, a 10.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 22.07.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. na uliciach Biskupickej ulici č. 0, 50, 51, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 900, 1236, 1824, 2084, Gorkého č. 1-7, 9-20, 22, 23, 25, Kalajová č. 0-2, 20, 22, 2020, Partizánska č. 0, 2-4, 6-13, 15-17, 19-33, 35-40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, Športová č. 1, 3, 5, 7, 9 a Tajovského č. 1318.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 07.07.2022 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na  Šávoľskej ceste 1, 19, 21, 46, 48, 58, 60, 64, 66, 68, 363 a 2131.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 20.06.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. na uliciach Biskupická č. 0, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 900, 1236, 1824 a 2084; Gorkého č. 1-7, 9-20, 22, 23, 25; Kalajová č. 0-2, 20, 22 a 2020, Partizánska č. 0, 2-4, 6-17, 19-33, 35-40, 44, 46, 48, 52, 54, 58 a 60; Športová 1, 3, 5, 7 a 9 a Tajovského č. 1318.
 • dňa 20.06.2022 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na Železničnej ulici č. 0
 • dňa 28.06.2022 v čase od 07:00 do 18:30 hod. na uliciach Mládežnícka 2 a Školská 2.
 • dňa 29.06.2022 v čase od 07:00 do 18:30 hod. na uliciach 1. mája č. 9, Mládežnícka č. 1 a 2, Školská 2, Štúrova 2 až 18.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 17.06.2022 v čase od 08:00 do 15:00 na uliciach Biskupická 1, 2, 3, 5, 8, Hollého 1, 3, 5, 7, Námestie padlých hrdinov 19 a Sládkovičova 5 a 19.
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.