Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Projekt GEOTOP (Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership - SKHU/1902/4.1/038) medzi partnermi Mesto Fiľakovo a Riaditeľstvo Národného parku Bükk v rámci cezhraničného programu Interreg V-A bol úspešne ukončený.

Čítať ďalej...

Účasť na školení sprievodcu geoturistikou v rámci projektu Riaditeľstva Národného parku Bükk s názvom „Slovensko-maďarské partnerstvo geoturizmu“, identifikačným číslom: SKHU/1902/4.1/038. Cieľom školenia je vyškoliť profesionálov, ktorí sú odborne pripravení, uvedomujú si hodnoty geoparku Novohrad-Nógrád a geoparku Bükk-vidék, a sú schopní vhodným spôsobom odovzdať svoje vedomosti hosťom, ktorí navštívia dané územie.

Čítať ďalej...

Propozície amatérskej fotografickej súťaže na tému prírodnej fotografie z turistických trás v okolí Fiľakova.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti Týždňa európskych geoparkov pozývame záujemcov na vedenú pešiu túru zameranú na spoznávanie vtáčieho spevu (všetky informácie nájdete na plagáte podujatia). Maximálny počet účastníkov je 45.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 30. marca 2019 (v sobotu) po trase Fiľakovo - fiľakovské skaly - studňa - lom v Bulharoch - Bulhary - Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 17. novembra 2018 (sobota) po trase Fiľakovo - Horná Baba - Veľký Hardeš - Ratka - Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2018 na trase Tachtianska diatréma - Veľká pivnica - Potok Gortva - Arintó - Vodná nádrž Tachty - Rozhľadňa Tomášovský vrch - Obec Tachty. Túru vedie Alexander Ádám a Roland Kovács.

Čítať ďalej...

Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 26. mája 2018 (v sobotu) na trase Konrádovce - Hodejov - Hajnáčka.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 24. marca 2018 na trase Karanč - bralo Pécs-kő v Salgótarjáne. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 21. marca 2018.

Čítať ďalej...

Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 2. decembra 2017 na trase Veľké Dravce - Veľký Bučeň - Malý Bučeň - „Fiľakovské skaly“ - Kohútí vrch - Fiľakovo. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 30.11.2017.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu Vás KST z TJ Javor Lučenec, ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, mesto Fiľakovo, Novohrad-Nógrád Geopark a Novohradské turisticko-informačné centrum Vás pozývajú na celodenné turistické podujatie s názvom 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou, dňa 14.10.2017 (v sobotu).

Čítať ďalej...

Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizuje vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 14.10.2017 na trase Nová Bašta - Medvedia výšina - náučný chodník Šomoška - Šiatorská Bukovinka.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohradské turisticko-informačné centrum a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa namiesto pôvodného dátumu 3. júna 2017, uskutoční 24. júna 2017 (v sobotu) na plánovanej trase Salgótarján - Andezitové stĺpy v obci Bér - Szentkút.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na ďalšiu vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 27. mája 2017 (v sobotu) na trase Večelkov - Údolie rieky Lőrince - Studňa Mária - Nová/Stará Bašta (zbierka V. Ladóczkiho, ukážka letu teplovzdušným balónom).

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Vás vzhľadom na veľký záujem srdečne pozývajú na ďalšiu vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 22. apríla 2017 (v sobotu) na trase Zagyvaróna - Rónafalu (Hlboká jama) - Medvešská planina - Prameň Zagyva - Salgóbánya - Eresztvény.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na prvú tohtoročnú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 25. marca 2017 (v sobotu) na trase Gemerské Dechtáre - Adamov maar - Dechtárske vinice - Bagova skala - Steblová skala - Benč - Gemerské Dechtáre.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2016 (sobota) na trase Fiľakovo - Eresztvény (návštevnícke centrum) - Medvešské kameňolomy - Salgóbánya - Hrad Šalgó - Fiľakovo. Čas a miesto stretnutia účastníkov je o 8:30 hod., Námestie slobody, pred budovou Mestského kultúrneho strediska.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 8. októbra 2016 (sobota) na trase Fiľakovo - Hajnáčka - Kostná dolina - Ragáč - Hajnáčsky hradný vrch - Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2016 (sobota) na trase Fiľakovo - Nová Bašta - Prameň p. Márie - Medvedia výšina - Dunivá hora - údolie Šurického potoka - Šurice - Hajnáčka - Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 15. mája 2016 (nedeľa) na trase Fiľakovo - Mučín - Novohradská magistrála (časť) - Mučínska jaskyňa - Lom Telka - Piešňa - Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.