Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

2023

 • PhDr. Peter Fehér - za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech základného a stredného školstva v meste Fiľakovo
 • Ing. Ján Šimon - za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a služby občanom mesta Fiľakovo pri cirkevných obradoch

2022

 • Ing. Attila Varga - za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, premenu tradičnej učňovskej školy na modernú strednú školu, výrazné zveľaďovanie strojového vybavenia priestorov praktického vyučovania prostredníctvom úspešných projektov a zvyšovanie úrovne vzdelávania mladých odborníkov
 • Ľubomír Šimkovič - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech fiľakovského futbalu v pozícii hráča, trénera a za zveľaďovanie športového areálu

2021

 • Nezábudka nezisková organizácia - za excelentné zvládnutie pandemickej situácie bez vyskytnutia nákazy v zariadení a za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup s ktorým sa starajú o klientov

2020

 • Štefan Albert - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo a profesionálne úspechy dosiahnuté v oblasti umeleckého nožiarstva
 • PRO KULTÚRA - Füleki Férfikar - pri príležitosti osláv 100. výročia založenia  speváckeho zboru. Za výnimočný prínos v umeleckej oblasti, reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslovenských súťažiach a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo v Slovenskej republike a v zahraničí

2019

 • Ing. Ladislav Estefán - za záslužnú a dlhodobú prácu v občianskom združení Koháry a založenie tradície každoročne usporadúvaných Fiľakovských hradných hier
 • RNDr. Róbert Tomolya - za významnú prácu v pedagogickej činnosti v oblasti informatiky a prácu s nadanými študentmi doma i v zahraničí

2018

 • Makainé Simon Katalin - za desaťročnú obetavú prácu vo funkcii dirigentky ženského speváckeho zboru MELÓDIA a profesionálny prístup, výsledkom ktorého sú úspechy fiľakovského zboru doma aj v zahraničí

2017

 • Ladislav Flachbart - za dlhoročnú prácu v OZ FTC, vedenie kolkárskeho oddielu, trénerskú a organizačnú činnosť na miestnej a celoslovenskej úrovni
 • FS Rakonca (HU) - za úspešnú reprezentáciu na celoslovenských súťažiach, prehliadkach a festivaloch

2016

 • Mgr. Attila Visnyai
 • Mgr. Marek Sabatula - páter Stanislav

2015

 • Fehér Miklós
 • Zoltán Parti

2014

 • OZ Koháry
 • Jozef Benko
 • Tibor Molnár - in memoriam
 • kordeonový súbor pri ZUŠ Fiľakovo
 • Zoltán Fehér

2013

 • Jozef Jacsmeník
 • Ľudovít Štefánik - in memoriam
 • Ľudovít Hanzlík

2012

 • Mgr. Attila Agócs
 • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
 • Ing. Mária Veliká
 • MUDr. Štefan Gladiš - in memoriam
 • Márta Somogyi

2011

 • Mgr.art. Jana Bialová
 • Kerekes Eva - Vica
 • Manželia Mária a László Fehér
 • Peter Kovács - Garp

2010

 • Jednota dôchodcov
 • Banya Klub Fiľakovo
 • Pro Kultúra
 • Ján Kálosi

2009

 • OZ Zsákszinház

2008

 • OZ Melódia

2007

 • Palóc Táncműhely

2006

 • Vanya Gábor
 • ZO Csemadok Fiľakovo
 • Dom Matice Slovenskej vo Fiľakove
 • Jozef Illéš st.
 • Emil Kellner, in memoriam
 • Dr. Jozef Klinda

2005

 • OZ Oppidum Fileck
 • OZ Koháry
 • OZ Genius
 • Skautský oddiel Štefana Koháryho

2004

 • Mgr. František Mráz
 • Folklórny súbor Jánošík

1996

 • Szikora Pavol
 • Šimon František
 • Dr. Lóska Lajos, in memoriam
 • Matusek Rudolf, in memoriam
 • Teleki Tibor, in memoriam
 • Dr. Molnár Zoltán, in memoriam
 • Klinda Jozef st., in memoriam
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.