Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Poskytnuté informácie v zmysle §5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice primátora mesta Fiľakovo zo dňa 31.01.2011.

Rok 2023

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 13.02.2023
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 3 na 2. posch. BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 08.03.2023
Nadobúdateľ: Tóth Zoltán, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Rok 2022

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 30.08.2022
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 2 na 1. posch. BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.09.2022
Nadobúdateľ: Alena Krnáčová, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Rok 2021

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.12.2021
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 38 na 3. posch. BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.02.2022
Nadobúdateľ: Eugen Bari - 1/2 a Kristián Bari - 1/2, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Rok 2020

Počas roku 2020 nebol prevedený žiadny byt do vlastníctva nájomcu

Rok 2019

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.05.2019
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 42 na 5. posch. BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 06.06.2019
Nadobúdateľ: Imrich Šimon - 1/2 a Viktória Botošová - 1/2, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Rok 2018

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 01.03.2018
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 46 na 7. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 28.03.2018
Nadobúdateľ: Janetta Gubalová, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.06.2018
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 34 na 1. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 15.08.2018
Nadobúdateľ: Jozef Tomi a manž. Alica Tomiová, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 15.08.2018
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 8 na prízemí, BD s.č. 1139, Jána Bottu 4, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 17.09.2018
Nadobúdateľ: Jozef Rácz a manž. Anna Ráczová, Jána Bottu 1139/4, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 17.09.2018
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 12 na 2. posch., BD s.č. 784, Mocsáryho 8, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21.09.2018
Nadobúdateľ: Gabriel Veréb, Mocsáryho 784/8, 986 01 Fiľakovo

Rok 2017

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 28.08.2017
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 1 na 1. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21.09.2017
Nadobúdateľ: Renáta Bariová, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Rok 2016

Právny titul : Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 23.12.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 43 na 6. posch., BD s. č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.01.2016
Nadobúdateľ: Tímea Dos Santos Cardoso, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 05.05.2016
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 9 na 5. posch., BD s. č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 16.05.2015
Nadobúdateľ: Nagyová Alžbeta, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 12.05.2016
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 39 na 4. posch., BD s. č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 01.06.2017
Nadobúdateľ: Albrecht Ondrej a manž. Andrea, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva zo dňa 30.05.2016
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 47 na 8. posch., BD s. č. 1598, Farská lúka 60, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 17.06.2016
Nadobúdateľ: Janka Botošová, B.S. Timravy 48/6, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.06.2016
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 17 na 2. posch., BD s. č. 784, Mocsáryho 10, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 12.07.2016
Nadobúdateľ: Oláh Roman, Mocsáryho 784/10, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 13.09.2016
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 31 na 8. posch., BD s. č. 1633, Farská lúka 54, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 07.10.2016
Nadobúdateľ: Hangonyi Gejza, Farská lúka 1633/84, 986 01 Fiľakovo

Rok 2015

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 14.01.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 15 na 8. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.02.2015
Nadobúdateľ: Gabriel Bystron a manželka Kristína Bystronová, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.01.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 10 na 1. posch., BD s.č. 1140, ul. Jána Bottu 8, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 17.02.2015
Nadobúdateľ: Marta Bogdánová, Jána Bottu 1140/8, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 23.11.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 12 na 6. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 25.11.2015
Nadobúdateľ: František Balázs, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.11.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 24 na 4. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 16.12.2015
Nadobúdateľ: Ing. Ladislav Rácz a manž. Marta Ráczová, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Rok 2014

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.10.2014
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 20 na 2. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.11.2014
Nadobúdateľ: Iveta Ciferová, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Rok 2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 02.01.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 17 na 2. posch., BD s.č. 1198, Železničná 7, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 04.01.2013
Nadobúdateľ : Vojtech Oláh, železničná 1198/7, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.02.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 40 na 4. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.02.2013
Nadobúdateľ : Alžbeta Illéšová, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva zo dňa 13.03.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 2 na prízemí, BD s.č. 1219, Biskupická 12, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 15.03.2013
Nadobúdateľ : Július Bozó, Nám. Slobody 764/20, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 18.03.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 16 na 8. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.03.2013
Nadobúdateľ : Miroslav Sokolt, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.04.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 5 na 2. posch., BD s.č. 783, Mocsáryho 2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.05.2012
Nadobúdateľ : Katarína Molnárová, Mocsáryho 2, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 23.05.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 13 na 7. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 29.05.2013
Nadobúdateľ : Róbert Znám a manž. Marcela, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 01.07.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 1 na prízemí, BD s.č. 1139, Bottova 2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 03.07.2013
Nadobúdateľ : Eva Berkyiová, Bottova 1139/2, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 19.07.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 12 na 3. posch., BD s.č. 1260, Biskupická 15, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 23.07.2013
Nadobúdateľ : Štefan Szabó, Biskupická 1260/15, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 24.07.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 9 na 2. posch., BD s.č. 1190, Železničná 40, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 13.08.2013
Nadobúdateľ : Július Oláh a manž. Margita, Železničná 1190/40, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 15.08.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 35 na 2. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.08.2013
Nadobúdateľ : Andrea Molnárová, Farská lúka 34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 18.09.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 31 na 8. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.09.2013
Nadobúdateľ : Oľga Pélyová, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 08.10.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 11 na 6. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 09.10.2013
Nadobúdateľ : Zoltán Váradi, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 18.11.2013
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.11.2013
Nadobúdateľ : Illéš Norbert a manž. Tímea, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Rok 2012

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.04.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 45 na 7. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 26.04.2012
Nadobúdateľ : Rudolf Schneider, Parková 1287/4, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 29.05.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 37 na 3. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.05.2012
Nadobúdateľ : Monika De Almeidová, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 31.05.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 17 na 1. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 01.06.2012
Nadobúdateľ : Alfréd Bari a manž. Alžbeta, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 31.05.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 19 na 2. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 04.06.2012
Nadobúdateľ : Alexander Mihályi a manž. Katarína, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 04.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 5 na 3. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 07.06.2012
Nadobúdateľ : Dušan Ungvarský a manž. Pavlína, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 06.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 28 na 6. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 07.06.2012
Nadobúdateľ : Mgr. Ujpál Štefan a manž. Jarmila, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 12.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 14 na 7. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.06.2012
Nadobúdateľ : Tibor Šimon, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 12.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 10 na 5. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 14.06.2012
Nadobúdateľ : Jiřina Nociarová, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 15.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 48 na 8. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.06.2012
Nadobúdateľ : Ladislav Fízeľa, Daxnerova 1619/69A, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva zo dňa 22.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 7 na 2. posch., BD s.č. 1198, Železničná 9, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 10.07.2012
Nadobúdateľ : Adrián Juhász, Júliusa Szabóa 9, 984 01 Lučenec

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.06.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 36 na 2. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 29.06.2012
Nadobúdateľ : Alica Pisárová, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 16.07.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 23 na 4. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.07.2012
Nadobúdateľ : Miroslav Tóth a manž. Agnesa, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 17.07.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 29 na 7. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 20.07.2012
Nadobúdateľ : Manuela Ostrihoňová, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 27.08.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 41 na 5. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 30.08.2012
Nadobúdateľ : Štefan Bencsík a manž. Hedviga, Farská lúka 1714/34, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 04.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 21 na 3. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 04.09.2012
Nadobúdateľ : Milena Tóthová, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 10.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 27 na 6. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 11.09.2012
Nadobúdateľ : Mgr. Marian Bozó a manž. Dana, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 13.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 18 na 1. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 17.09.2012
Nadobúdateľ : Július Elek, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 18.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 7 na 4. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 24.09.2012
Nadobúdateľ : Mária Tóthová, Farská lúka 1714/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 20.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 32 na 8. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 24.09.2012
Nadobúdateľ : Andrea Bariaková, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo – podiel 1/2
Gabriel Benčík, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo – podiel 1/2

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 27.09.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 8 na 4. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 30, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 22.10.2012
Nadobúdateľ : Ladislav Bari, Parková 1541/13, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 15.10.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 25 na 5. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 16.10.2012
Nadobúdateľ : Eva Bencsíková, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 15.10.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 44 na 6. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 34, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 16.10.2012
Nadobúdateľ : Štefan Tomolya, Fialková 963/3, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 24.10.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 26 na 5. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 25.10.2012
Nadobúdateľ : Balogová Szabová Katarína, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 14.11.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 8 na 2. posch., BD s.č. 1198, železničná 9, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 15.11.2012
Nadobúdateľ : Vojtech Rácz, železničná 9, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 20.11.2012
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 22 na 3. posch., BD s.č. 1714, Farská lúka 32, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 18.12.2012
Nadobúdateľ : Štefan Mag a manž. Tímea, Farská lúka 1714/32, 986 01 Fiľakovo

Rok 2011

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.02.2011
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 9 na 2. posch., BD s.č. 1198, Železničná 9, Fiľakovo, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 10.02.2011
Nadobúdateľ : Tibor Hangonyi, Železničná 1198/9, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.02.2011
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 9 na 2. posch., BD s.č. 1198, Železničná 9, Fiľakovo, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 10.02.2011
Nadobúdateľ : Tibor Hangonyi, Železničná 1198/9, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 31.05.2011
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 3 na prízemí, BD s.č. 1145, Bottova 3, Fiľakovo, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 02.06.2011
Nadobúdateľ : Irena Kováčová, Bottova 1145/3, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 17.08.2011
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 1 na prízemí, BD s.č. 784, Mocsáryho 6, Fiľakovo, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 18.08.2011
Nadobúdateľ : Július Esztergomi, Jesenského 10/22, 986 01 Fiľakovo

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.