Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

2023

 • Erika Kozáková - za dlhoročnú, obetavú a úspešnú prácu v školstve v našom meste
 • Vojtech Szabó - za rozvoj rekreačného rybárstva na regionálnej úrovni, zachovanie genofondu rýb a výkon rybárskeho práva
 • Krisztián Bari - za reprezentáciu mesta Fiľakovo vo futbale ako hráč prvoligového mužstva MŠK Žilina na európskej úrovni

2022

 • Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. - za osobitný prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia s dôrazom na výskum ochorenia COVID 19
 • Norbert György - za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti literatúry s dôrazom na umeleckú prekladateľskú činnosť a za zblíženie slovenskej a maďarskej kultúry prostredníctvom literatúry

2021

 • Občianske združenie Pivničný rad - za zveľadenie priestorov pivničného radu, za udržiavanie tradícií vinárstva v meste a ich priblíženie širokej verejnosti

2020

 • Imrich Széplaky - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech rozvoja fiľakovského futbalu a aktívnu činnosť v spoločenskom živote mesta
 • Elena Lipničková - za aktívnu a obetavú prácu vo vedení Klubu dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove a pri rozvíjaní kultúrneho a spoločenského vyžitia seniorov v meste
 • Kristián Deme - za úspešnú reprezentáciu mesta Fiľakovo na miestnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni v silovom trojboji v roku 2019

2019

 • Ondrej Molota - za dlhoročnú činnosť v oblasti folklórneho hnutia a uchovávanie a šírenie tradičného hudobného folklóru Podpoľania
 • Katalin Szvorák - za šírenie myšlienky porozumenia národov Strednej Európy prostredníctvom interpretácie ich ľudových piesní na vysokej umeleckej úrovni
 • Gergely Agócs - za dosiahnuté odborné výsledky a úspešnú interpretáciu v oblasti výskumu, uchovávania a šírenia maďarskej ľudovej nástrojovej hudby na Slovensku
 • Csemadok - za 70 ročnú kultúrnu činnosť vykonávanú v záujme maďarského spoločenstva, udržiavanie a podporovanie divadelných súborov a za obetavú a vytrvalú prácu v prevádzkovaní Maďarského spoločenského domu
 • Erik Gallo - za úspešnú reprezentáciu mesta na miestnej, celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni v kolkárskom športe

2018

 • Pavel Krpeľan - za obetavú prácu vo vedení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Fiľakove a za dlhoročné úspešné pôsobenie v spoločenskom a kultúrnom živote mesta
 • Zoltán Horváth - za zásluhy pri založení Rómskej občianskej hliadky vo Fiľakove a za dlhoročnú koordináciu jej všeobecne užitočnej činnosti z pozície veliteľa. Za činnosť v OZ INFO ROM a organizáciu kultúrneho života Rómov v našom meste
 • András Reisz - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo v zahraniční, profesionálne úspechy na poli meteorológie a propagáciu palóckeho nárečia v televíznom vysielaní

2017

 • Ing. Attila Varga - za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, osobný prínos v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže a za výraznú podporu mladých odborníkov v ich uplatnení na trhu práce
 • Zsibongó - ifjúsági színjátszó csoport (HU) - za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnej prehliadke detských bábkarských a divadelných súborov
 • Zoltán Nagy (HU) - za všestrannú dobrovoľnú činnosť pri mestských podujatiach a nezištnú  prácu  pri obnove historických objektov
 • Ján Benčík - za aktívne budovanie občianskej spoločnosti formou odkrývania činnosti extrémistov a šíriteľov konšpiračných teórií

2016

 • Sajko František
 • Mgr. Róbert Laboda
 • Mgr. Attila Mizser
 • Mgr. Blanka Vassová
 • Tomáš Eibner

2015

 • Karol Bolla
 • Agnesa Husztiová
 • MUDr. Miloslav Rešetár
 • Štefan Albert
 • Varga Lia a Norbert

2014

 • Mgr. Attila Visnyai
 • Mgr. Ľudmila Svoreňová
 • Mgr. Darina Baková
 • MUDr. Norbert Kristián
 • Mgr. Ildikó Wágnerová
 • Marian Mesiarik
 • Peter Molnár

2013

 • Makainé Simon
 • Jolana Ambrúžová
 • Mokoš Karol

2012

 • Štefan Lancz
 • Alžbeta Vargicová
 • Ján Kucharčík - páter Kamil

2011

 • Alfonz Moravčík
 • Jáv Vrabec
 • Dušan Pisár
 • Hans Fridrich Horstmann

2010

 • Irén Danyi

2009

 • PhDr. István Mázik
 • László Gulyás
 • Mgr. Monika Tóthová
 • Andrea Bódi
 • Mgr. Art. András Nagy
 • Víťazi súťaže Klenot Ulice v jednotlivých kategóriách:
  - Marian Kováč
  - Mária Hroncová
  - Aladár Vitéz a Šarolta Bogdáňová
  - Marta Libiaková

2008

(nebolo udelené žiadne ocenenie)

2007

 • Ing. Alexander Balog
 • Otto Gálik a manželka
 • Ľubomír Krpeľan
 • Tibor Kovács
 • Ondrej Mács
 • Gábor Princz
 • Katarína Póczosová a Ľudovít Kandera
 • Csaba Szabó
 • Pavel Sáfrány a manželka
 • Michal Zupko a manželka

2006

 • Štefan Bozó
 • František Mojzeš
 • Spoločnosť Rakonca
 • OZ Zsákszinház
 • Ladislav Zupko
 • Eugen Bari
 • Zoltán Horváth

2005

 • Róbert Eibner
 • Milan Chytil
 • Jozef Békéši
 • Attila Varga

2004

 • OZ Pro gaudio
 • Mottolla műhely
 • Ladislav Farkaš
 • Emil LeGiang
 • Jozef Bodnár
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.