Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Stále Komisie mestského zastupiteľstva sú zriadené v počte 9. Sú to poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie (predsedovia komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva):

 • Komisia finančná a správy mestského majetku
  Predseda: Bc. Csaba Nagy
  Členovia: Beata Bakaová, Ing. Róbert Belko Alfréd Bari, Agnesa Husztiová, Mgr. Róbert Laboda
 • Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
  Predseda: Ing. László Kerekes
  Členovia: Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Marian Cirbus, Ing. Vince Erdős, Mária Gyetvaiová
 • Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
  Predseda: Mgr. Teréz Zupko
  Členovia: Bc. Pavel Botoš, Mgr. Albert Kováč, Mgr. Gabriela Oštromová, Mgr. Monika Szacsková, Jozef Tankina
 • Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
  Predseda: Zoltán Anderko
  Členovia: Ladislav Danyi, László Fehér, Miroslav Janšto, Richard Majoros, Július Repa
 • Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
  Predseda: Csilla Gallová
  Členovia: Mgr. Marian Bozó, Mgr. Ildikó Kotlárová, Mgr. Ingrid Nagyová, Mgr. Henrieta Vankó, Ing. Zoltán Varga
 • Komisia pre šport a telesnú výchovu
  Predseda: Alexander Mede
  Členovia: Ing. Dávid Mák, Mgr. Gabriel Nagy, Peter Sáfrány, PhDr. František Sajko, Mgr. Štefan Ujpál
 • Komisia pre kultúru
  Predseda: Margita Oroszová
  Členovia: Mgr. Adrián Balog, Mgr. Monika Bari, Mgr. Dana Bozóová, Mgr. Gábor Fekete, Mgr. Andrea Illéš Kóšik
 • Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
  Predseda: Erik Kelemen
  Členovia: Tibor Baroš, Daniel Bálint, Ladislav Flachbart, Ladislav Kandera, JUDr. Ing. Marian Murín, Mátyás Zupko
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Predseda: PhDr. Róbert Rubint
  Členovia: Zoltán Anderko, Bc. Csaba Nagy

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, občanov mesta - odborníkov na príslušnú oblasť. Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorý je zamestnancom mesta.

Obidva orgány mestského zastupiteľstva (mestská rada a komisie) majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení (§14 a 15) a rokovacími poriadkami týchto orgánov.

Dokumenty

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo [PDF, 76 kb]

Súvisiace odkazy

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.