Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Počas neprítomnosti zastupuje primátora mesta, volí ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta, spravidla na celé funkčné obdobie. Je poslancom mestského zastupiteľstva. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať určuje primátor mesta.

Zástupcom primátora mesta Fiľakovo je
Mgr. Attila Visnyai.

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Biskupická ulica 51 (Štadión FTC)
mobil: 0915 163 310, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Attila Visnyai

Rozsah poverenia zástupcu primátora mesta Fiľakovo

A. Počas prítomnosti primátora mesta

 • V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom bude koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a bude poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.
 • Koordinuje rozpočtový proces mesta.
 • Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. (VPS, Filbyt s.r.o., MsKS, HMF  a školy s právnou subjektivitou).
 • Koordinuje a kontroluje výdavky mesta a ním zriadených organizácií v oblasti energií, navrhuje a rieši racionalizačné opatrenia na znižovanie nákladov v oblastiach vykurovania a spotreby el. energie.
 • Spolupôsobí pri plnení úloh na úseku hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov.
 • Riadi a koordinuje činnosť na úseku mládeže, telesnej kultúry a športovej činnosti v meste. Spolupracuje s neziskovými organizáciami, ktorých cieľom je práca s mládežou a organizovanie športových aktivít občanov mesta.
 • Spolupôsobí pri spracovávaní a koordinácii projektov realizovaných zo zdrojov EÚ, ako aj z vlastných zdrojov mesta v oblasti rozvojových programov mesta.
 • Koordinuje a kontroluje činnosť na úseku ochrany verejného poriadku v meste (činnosť mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby).
 • Plní úlohy mesta na úseku civilnej ochrany.
 • Plní úlohy mesta na úseku obrany štátu a v čase mieru na úseku organizácie prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu.
 • Plní úlohy mesta na úseku požiarnej ochrany.

B. Počas neprítomnosti primátora mesta (služobná cesta, dovolenka, dočasná pracovná neschopnosť)

 • Koná v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa zamestnávania na dobu určitú prostredníctvom národných a nadnárodných projektov, a to: vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, preradenie na inú prácu, dohody o zmene pracovných podmienok.

Zverejnenie platu zástupcu primátora mesta

Plat zástupcu primátora mesta Fiľakovo určený v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je s účinnosťou od 8.11.2022 vo výške 3044,30 € mesačne.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.