Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Výberové konanie na pozíciu správca počítačovej siete MsÚ Fiľakovo je ZRUŠENÉ!

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu správca počítačovej siete MsÚ Fiľakovo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo. Obálku označte: „Správca PC siete- neotvárať“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované.

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Keďže sa jedná o dlhodobo otvorené výberové konanie, termín výberového konania sa stanoví po prihlásení sa uchádzača. Prihláseným uchádzačom budú zasielané pozvánky na výberové konanie.

Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo pozvať na výberové len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené a budú na výberové konanie pozvaní najneskôr 7 dní pred jej konaním elektronickou poštou (e-mail). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v žiadosti uchádzač uviedol aktuálnu e-mailovú adresu!!!

Oznam o výberovom konaní - správca počítačovej siete MsÚ Fiľakovo [PDF, 202 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.