Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Viac ako 10 rokov pôsobilo na dobrovoľnej báze vo Fiľakove občianske združenie Inforom, ktoré v jeho aktivitách v rámci svojich možností podporovalo aj vedenie mesta. V máji roku 2013 sa naskytla príležitosť uchádzať sa prostredníctvom projektu o oficiálnu podporu občianskych hliadok na 12 mesiacov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“) dňa 29.09.2014 schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“ v rámci Výzvy na prekladanie žiadosti o NFP číslo OP-ZaSI-FSR-2012/2.1/02.

S Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (ako sprostredkovateľským orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu) podpísal primátor Mesta Fiľakovo dňa 30.09.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov v sume 81 609 EUR, na realizáciu aktivít projektu.

Termín realizácie projektu je od 02. októbra 2014 do 31. septembra 2015, t.j. 12 mesiacov.

Globálnym cieľom programu rómskej občianskej hliadky je využitie nástroja OH v meste na posilnenie miestnych aktivít,  podporu komunitného rozvoja, zníženie páchania proti-spoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

V rámci hlavných aktivít projektu - boli na základe výberového konania začiatkom októbra 2014 prijatí do zamestnania 8 členovia občianskej hliadky (ďalej len „OH“), z ktorých jeden je veliteľom členov OH.

Občianska hliadky funguje na základe Štatútu Občianskej hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove zo dňa 03.11.2014.

Kontakty

Kancelária členov OH: ulica Biskupická 4, Fiľakovo (budova „podnikateľského inkubátora“)
Telefónne čísla na služobné mobily: 0908 051 326, 0908 051 325

Dokumenty

Menný zoznam členov Občianskej hliadky vo Fiľakove

 1. Tibor Baros (starší) - veliteľ členov OH
 2. Jozef Albert - člen OH
 3. Anna Barosová - členka OH
 4. Tibor Baros (mladší) - člen OH
 5. Zoltán Horváth - člen OH
 6. Jozef Rácz - člen OH
 7. Elemír Váradi - člen OH
 8. Róbert Szajko - člen OH
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.