Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Volebný obvod č. 1

Ulice: Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, B. Němcovej, Biskupická, Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Bottova, Záhradnícka, Parková, Sládkovičova, Ulica Viliama Hulitu

Ing. Ladislav Fehér
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
člen mestskej rady

Margita Oroszová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predsedníčka komisie pre kultúru

PhDr. Róbert Rubint
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
člen mestskej rady, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Bc. Csaba Nagy
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predseda komisie finančnej a správy mestského majetku


Volebný obvod č. 2

Ulice: Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského, Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Čsl. armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná, Fialková, B. Bartóka, Jókaiho, Smetanova, Námestie Slobody, SNP, Malá, Koháryho nám., Nám. Padlých hrdinov, Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického

Mgr. Attila Visnyai
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
zástupca primátora mesta

Alexander Mede
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predseda komisie pre šport a telesnú výchovu

Ing. László Kerekes
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predseda komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

Mgr. Teréz Zupko
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predsedníčka komisie sociálnych vecí a zdravotníctva


Volebný obvod č. 3

Ulice: Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenská, I. Madácha, Egreš, Moyzesova, B.S. Timravy, Bernolákova, Jesenského Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Farská Lúka, Daxnerova, Puškinova, Švermova, J. Kalinčiaka, J. Kráľa, Odborárska, Tolstého, Ulica Cebriánova

Zoltán Anderko
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predseda komisie regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu

Dávid Szvorák
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
člen mestskej rady

PaedDr. Tímea Tankina Tóth
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
členka mestskej rady

Erik Kelemen
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predseda komisie ochrany verejného poriadku a dopravy

Csilla Gallová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny.
predsedníčka komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.