Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou sú zverejnené na stránke ÚVO v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
4Q 2021 „Materiálovo-technické vybavenie učebne informatiky - ZŠ Školská 1 a ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ Časť A - 14074,80 €
Časť B - 2896,20 €
Časť A - Kelfur s.r.o., Kurtáň
Časť B - Škola.sk s.r.o., Brastislava
4Q 2021 „Materiálovo-technické vybavenie učebne techniky - ZŠ s VJM Š. Koháriho a ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo“ Časť A - 8659,68 €
Časť B - 11890,00 €
Časť A a Časť B - Mivasoft s.r.o., Šaľa
4Q 2021 „PD - Zníženie energetickej náročnosti budov Základných škôl“ Časť A - 36200,00 €
Časť B - 19900,00 €
Časť A - Lucras s.r.o., Liptovský Mikuláš
Časť B - PROENERGY s.r.o., Liptovský Mikuláš
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Hlbokomrazené potraviny 12701,97 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Slepačie vajíčka 868,00 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Rôzne potravinové výrobky 29248,02 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Chlieb a pekárske výrobky 7208,91 € Starvys s.r.o., Fiľakovo
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Mäso a mäsové výrobky 13961,38 € Soldanus Group s.r.o., Fiľakovo
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Mlieko a mliečne výrobky 28495,29 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Osviežujúce nápoje a cereálne výrobky 8246,75 € AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
4Q 2021 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova - Ovocie a zelenina 20239,56 € Globactive s.r.o., Rimavská Sobota
4Q 2021 Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ projektová dokumentácia 36600,00 € PRO ART, Levice
4Q 2021 Oprava vstupu do mestského cintorína - schody a zábradlie 21000,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
4Q 2021 „Inžinierska činnosť v rámci projektu s názvom Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership, GEOTOP“ 6240,00 € V&V Projekt - Ing. Vass N., Lučenec
4Q 2021 Výrub stromov 5752,00 € Vladimír Gažúr, Revúca
4Q 2021 Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch projektové dokumentácie Časť A - 3420,00 €
Časť B - 21600,00 €
Časť C - 9900,00 €
Časť A - DKVIA s.r.o., Holice
Časť B - PRO ART, Levice
Časť C - DKVIA s.r.o., Holice
3Q 2021 Vybudovanie komunikácie - Švermova, Puškinova, Jilemnického - PD 16200,00 € DKVIA s.r.o., Dunajská Streda
3Q 2021 IBV pod Červenou skalou - rozšírenie verejného vodovodu 41700,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
3Q 2021 Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC 110220,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
3Q 2021 Nákup 850 ks kompostérov 46512,00 € Elkoplast Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice
3Q 2021 „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE„
Časť A - Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
Časť B - Základná škola, Farská lúka 64A, 986 01 FIĽAKOVO
Časť A - 20495,16 €
Časť B - 12721,54 €
Časť A - Prof ST, Fiľakovo
Časť B - Prof ST, Fiľakovo
2Q 2021 Oplotenie a stavebné úpravy detského ihriska na Farskej lúke 6300,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2021 Služby projektového manažmentu - Interreg 41400,00 € SIMPAKT, s.r.o., Prša
2Q 2021 Tlač Fiľakovských zvestí 15199,00 € ALFA PRINT s.r.o., Martin
2Q 2021 Stavebné úpravy - denný stacionár a MsP 46770,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
2Q 2021 Služby projektového manažmentu - EVS 27360,00 € Capsule, s.r.o., Fiľakovo
2Q 2021 Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné práce na Hrade 24588,90 € Hegyi Imrich - Prof ST, Fiľakovo
1Q 2021 Zariadenie denného stacionára 5044,20 € - Časť A,
1605,49 € - Časť B,
1918,00 € - Časť C,
1004,81 € - Časť D
Top House s.r.o., Fiľakovo - Časť A,
Elektro TIMI, s.r.o., Fiľakovo - Časť B,
Eva Zupková, Fiľakovo - Časť C,
Balex Trade s.r.o., Fiľakovo - Časť D
1Q 2021 Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Švermova, Jilemnického, Puškinova - PD 7800,00 € Ing. Peter Molnár, Fiľakovo

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu s cenou nad 1000 € v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
3Q 2021 PC a príslušentvo 4368,00 € Mediacity - Matej Fehér
3Q 2021 Oprava a údržba el. Siete - MsP, MsÚ a inkubátor 1115,10 € Štefan Bodor, Fiľakovo
3Q 2021 El. panva MŠ 2400,00 € Gastrolux, s.r.o. Žilina
3Q 2021 Tonery 1334,04 € Matej Fehér - Mediacity, Fiľakovo
3Q 2021 Cateringové služby - Dni mesta 2021 1479,00 € H&M catering s.r.o., Fiľakovo
3Q 2021 Tlačiareň 2712,00 € Meliško Ján - MeliTech, Prievidza
3Q 2021 Polohopis a výškopis - Železničná ulica 1200,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
3Q 2021 Polohopis a výškopis - Bottova 2088,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
3Q 2021 Interiérové vybavenie EVS 1912,40 € TOP HOUSE s.r.o., Biskupice
3Q 2021 Polohopis a výškopis - chodníky Farská lúka 3600,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
3Q 2021 Konzultačné služby pri podaní žiadosti o NFP 1400,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Brunovce
3Q 2021 Kartografické spracovanie pasportizačnej mapy mes. cintorína - polohopis a výškopis 4600,00 € Združenie STAV GEO, Lučenec
2Q 2021 Polohopisné a výškopisné zameranie - vnútrobloky 1080,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
2Q 2021 Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení v meste 3500,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2021 Doplnenie rovnošaty MsP 1641,12 € Tygram- Šáfrányová Margita, Fiľakovo
2Q 2021 Doplnenie rovnošaty príslušníkov MsP 3385,02 € Stanislava Kollárová, Levice
2Q 2021 Elektrický varný kotol - MŠ 2616,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky
2Q 2021 Prvky detského ihriska - Farská lúka 4999,00 € Veríme v zábavu, s.r.o., Trenčín
2Q 2021 Revitalizácia okolia 100 BJ na ul. Biskupickej 4110,00 € JCH projekt s.r.o., Oravská Poruba
2Q 2021 Doplnenie prvkov detského ihriska - park 1290,00 € Veríme v zábavu, s.r.o., Trenčín
2Q 2021 Interiérové vybavenie - kancelária EVS 2306,00 € TOP HOUSE s.r.o., Biskupice
2Q 2021 Regenerácia vnútrobloku - PD 4800,00 € PRO ATR ateliér, Levice
2Q 2021 Stavebný dozor - vnútrobloky 2500,00 € Inper s.r.o., Lučenec
1Q 2021 Ochranné pomôcky – celoplošný skríning 23.-24.01.2021 1733,28 € Šáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
1Q 2021 Respirátory FFP2 (5000 ks) 1780,60 € EUROENTERPRISE s.r.o., Olomouc
1Q 2021 Výpočtová technika 3380,80 € Matej Fehér – Mediacity, Fiľakovo
1Q 2021 Respirátory FFP2 (8000 ks) 2960,00 € Scandi s.r.o., Lieskovec
1Q 2021 GP na oddelenie pozemkov – cyklostrasa II. etapa- Šávoľská cesta 1192,00 € Ing. Tomáš Kováč – Geodeti, Lučenec
1Q 2021 Vybudovanie podzemného el. prívodu z rozvádzača (hradný areál) 1889,30 € Costruo s.r.o., Lučenec
1Q 2021 Vypracovanie PD na úrovni projektu pre SP k objektu “Oplotenie mestského parku vo Fiľakove“ 3490,00 € ImProStat, s.r.o., Fiľakovo
1Q 2021 Vypracovanie PD pre akciu „rekonštrukcia vykurovania administratívnej budovy VPS Fiľakovo“ 1500,00 € Ing. Gabriela Nováková – GN Projekt, Rimavská Sobota
1Q 2021 Oceľové zábradlie Biskupická ul. pred Billou – 6 ks 1950,00 € Jakab Oto – Doti Kovo, Hajnáčka
1Q 2021 Oceľové kvetináče pred MsÚ – 2 ks 2000,00 € Jakab Oto – Doti Kovo, Hajnáčka
1Q 2021 Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC - PD 1100,00 € Ing. Farkaš Attila, Pinciná
1Q 2021 Vytvorenie obchodného priestoru v podchode na Námestí Slobody - PD 1770,00 € Ing. Peter Máj - Ateliér Máj, Lučenec
1Q 2021 Rekonštrukcia strechy prevádzkovej budovy Záhradníctva - PD 1775,00 € Ing. Peter Máj - Ateliér Máj, Lučenec

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
4Q 2020 Cyklochodník - I.etapa 128413,44 € Enmax s.r.o., Nová Bašta
4Q 2020 Potraviny MŠ - Chlieb a pekárenské výrobky 9026,61 € Starvys s.r.o., Fiľakovo
4Q 2020 Potraviny MŠ - Mäso a mäsové výrobky 8831,20 € Soldanus Group s.r.o., Fiľakovo
4Q 2020 Potraviny MŠ - Mlieko a mliečne výrobky 13844,60 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2020 Potraviny MŠ - Hlbokomrazené potraviny 11399,45 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2020 Potraviny MŠ - Osviežujúce nápoje a cereálne výrobky 6108,40 € AG FOOD SK, s.r.o., Pezinok
4Q 2020 Potraviny MŠ - Ovocie a zelenina 17991,20 € Ondrej Simon - Simon Styl, Lenartovce
4Q 2020 Potraviny MŠ - Rôzne potravinové výrobky 34394,66 € Inmedia s.r.o., Zvolen
4Q 2020 Potraviny MŠ - Slepačie vajcia 1008,00 € Inmedia s.r.o., Zvolen
3Q 2020 Úprava povrchov MK 71881,21 € Strabag s.r.o., Bratislava
3Q 2020 Parkovisko Farská lúka 21500,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2020 Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 - kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce“ 27282,16 € COOP-STAV s.r.o., Lučenec
2Q 2020 Oprava miestnych chodníkov 18820,03 € Strabag, s.r.o., Bratislava
1Q 2020 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ - prízemie 17405,12 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
1Q 2020 Výrub a orezávanie stromov v meste Fiľakovo 7765,00 € Marek Áč – Arboria, Golianovo
1Q 2020 Bavlnené rúška 9904,60 € Tygram, Fiľakovo;
Falcon sport, Fiľakovo;
DH & safety s.r.o, Stebník;
Banskobystrický samosprávny kraj;
RMC s.r.o., Nová Dubnica

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu s cenou nad 1000 € v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
4Q 2020 Rúry do káblovej šachty (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1516,00 € Maráček Pavol - Empiria, Piešťany
4Q 2020 Výkon stavebného dozoru - cyklochodník I. etapa (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2950,00 € Inper s.r.o., Lučenec
4Q 2020 Oprava omietok stien v OTP Banke v budove Inkubátora (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1348,53 € COOP - Stav s.r.o., Fiľakovo
4Q 2020 Vykonanie archeologického výskumu na Hrade (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1200,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove
4Q 2020 PD - radové garáže (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2410,00 € Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO, Lučenec
4Q 2020 Oprava ul. Švermovej - nespevnená štrková vrstva (výnimka podľa § 1 ods. 14) 3072,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
4Q 2020 Celoplošná deratizácia v meste Fiľakovo (výnimka podľa § 1 ods. 14) 3984,00 € Bábolna Bio Slovensko, Vidiná
4Q 2020 Káblová šachta (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2430,00 € NAL Slovakia s. r. o., Sabinov
3Q 2020 Geometrický plán ku kolaaudácii- ul. Baštova, Továrenská, Podhradská, parkovisko 1061,00 € LEGEO s.r.o., Bratislava
3Q 2020 Rekonštrukcia chodníka v hradnom areáli 4500,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
3Q 2020 Doplnenie výstroje MOPS 2310,00 € Ondrej Agócs - Military štýl, Fiľakovské Kováče
3Q 2020 Recepcia - Kultúrne dni 14.08.2020 1155,00 € RVA Group s.r.o., Fiľakovo
3Q 2020 Opravy na bytovom dome na ul. Železničnej 36 1570,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
3Q 2020 Prestavba strešnej konštrukcie dreveného prístrešku vedľa vínneho domu v hradnom areáli 2412,60 € Stavplán s.r.o., Banská Bystrica
3Q 2020 Realizácia VO na elektrickú energiu a technické a právne služby s tým spojené 2994,60 € Obstarávacie trhovisko Slovenska, Bojnice
3Q 2020 Výkon autorského dozoru pri realizácii stavby - Interreg 2352,00 € Proart, Levice
3Q 2020 Montáž meračov tepla - bytový dom Železničná 36 1359,60 € Filbyt s.r.o., Fiľakovo
3Q 2020 Výskumná dokumentácia - Interreg 3748,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove
3Q 2020 Oprava spevnenej plochy a schodov v hradnom areáli 4000,00 € Jopstav plus, s.r.o., Lučenec
3Q 2020 Služby odborného garanta pri architektonicko-historickom výskume na Hrade 1250,00 € Mgr. Michal Šimkovic, s.r.o., Zvolen
3Q 2020 Trvalé zvislé dopravné značenie - Školská a Mládežnícka 1042,61 € Menšina František, ZARA - chránená dielňa, Veľký krtíš
3Q 2020 Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Rodina a domácnosť - oprava a údržba zariadení v domácnosti“ 1500,00 € OK TREND Fiľakovo s.r.o., Fiľakovo
3Q 2020 Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Varíme a pečieme“ 1000,00 € Mede Július - KEMEX, Fiľakovo
3Q 2020 Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu: „Rodina a domácnosť“ 1500,00 € Zupková Eva, Fiľakovo
3Q 2020 Spotrebný materiál pre inkluzívnu skupinu“ „Varíme a pečieme: Suroviny na prípravu jedál“ 3000,00 € Poroslai Tibor, Fiľakovo
2Q 2020 Výmena okien na budove ZŠ Mocsáryho Fiľakovo 4606,38 € František Uličný - PeFe servis, Víťaz
2Q 2020 „Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie „CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA“. 2950,00 € Inper s.r.o., Lučenec
2Q 2020 Obstaranie ÚPN mesta - zmena a doplnok č. 12 1700,00 € Ing. Kukučková Martina - Zar-Kon, Veľký Krtíš
2Q 2020 Audit a vypracovanie dokumentácie - ochrana osobných údajov 1490,00 € CUBS, s.r.o., Košice
2Q 2020 Ochranné odevy pre DHZM 1981,00 € Firesystem s.r.o., Korňa
2Q 2020 Dopravné značenie - Školská 1363,43 € Menšina František - Zara - Chránená dieľňa, Veľký Krtíš
1Q 2020 Vypracovanie výškopisu a polohopisu pre investičné akcie v roku 2020 1100,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
1Q 2020 PD – Rekonštrukcia fasády koncertnej sály bývalej ZUŠ 2130,00 € Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO, Lučenec
1Q 2020 PD - IBV Červená skala – rozšírenie verejného vodovodu 1500,00 € Ing. Peter Molnár, Fiľakovo
1Q 2020 PD – kanalizačná prípojka k bytovému domu 12 BJ na Železničnej ulici 1250,00 € Ing. Peter Molnár, Fiľakovo
1Q 2020 Odpružená podlaha na 1. NP v ZUŠ 2253,00 € Ján Nedbal – Radix, Lučenec
1Q 2020 Cateringové služby – Ples mesta Fiľakovo 2020 2397,00 € H&M Catering s.r.o., Fiľakovo
1Q 2020 Dendrologický posudok na skutkový stav drevených prvkov krovu na Bebekovej bašte 1500,00 € Drevársky kongres, Zvolen
1Q 2020 PD – dopravné značenie – Školská, Trhová, Vajanského, Továrenská 2640,00 € Prodosing s.r.o., Ľubotice
1Q 2020 Dobudovanie kontajnerových stanovíšť na Tržnici 4000,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
1Q 2020 Premaľovanie drevených konštrukcií na budove Inkubátora 2000,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
1Q 2020 PD - Rekonštrukcia skleníka VPS 1150,00 € Ing. Zsolt Zsélyi – ARPRO, Lučenec
1Q 2020 Výkon stavebného dozoru na akciu Prestavba budovy bývalej ZUŠ na Denný stacionár 3000,00 € Inper s.r.o., Lučenec

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
4Q 2019 Rekonštrukcia fasády koncertnej sály 27480,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
4Q 2019 Montáž oceľového schodiska - MŠ Daxnerova 6700,00 € Jakab Otto - Doti Kovo, Hajnáčka
4Q 2019 Oprava miestnej komunikácie ZŠ Školská - II. etapa 10209,94 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
3Q 2019 Cyklochodník Fiľakovo – vypracovanie PD 12096,00 € KaPaR, s.r.o., Prešov
3Q 2019 Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MsKS 6305,33 € Štefan Bodor, Fiľakovo
3Q 2019 Oprava miestnych komunikácií 129553,44 € Strabag, s.r.o., Zvolen
3Q 2019 Rekonštrukcia chodníka pri Pošte 13240,10 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
3Q 2019 Oprava miestnej komunikácie - ul. Školská 30000,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľkaovo
3Q 2019 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sanitnej inštalácie v objekte telocvične ZŠ 43260,89 € Hegyi Imrich - PROF ST, Fiľakovo
2Q 2019 Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MsKS 12950,00 € Štefan Bodor, Fiľakovo
2Q 2019 Rekonštrukcia strešného plášťa budovy jedálne v areáli ZŠ Farská lúka vo Fiľakove 24990,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
2Q 2019 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ vo Fiľakove 53485,33 € COOPSTAV s.r.o., Fiľakovo
2Q 2019 Stavebné úpravy v budove MsKS - prípravné stavebné práce pred montážou divadelnej techniky... 24000,00 € Costruo s.r.o., Lučenec
2Q 2019 Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 58687,26 € M CUP PRODUCTION, s.r.o., Svätý Jur
2Q 2019 Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - Stavebný dozor 8388,00 € Inper s.r.o., Lučenec
2Q 2019 Rekonštrukcia chodníka pri pošte 7000,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2019 Oprava fasády objektu pri tržnici so zatepľovacím systémom 6450,59 € Zoltán Kozsár – Misna, Čoltovo
2Q 2019 Materiálovo-technické vybavenie štyroch učební v rámci inkluzívneho vzdelávania 8223,82 € 1. Alba nábytok, Fiľakovo
2. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo
3. Elektro – M.T., Fiľakovo
4. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo
5. Ing. Alexander Balog, Fiľakovo
6. Educaplay s.r.o., Žilina
2Q 2019 Dodávka potravín pre školské jedálne MŠ Štúrova a MŠ Daxnerova 71420,96 € A - Koliba Trade s.r.o., Zvolen
B - Starvys s.r.o., Fiľakovo
C - Jozef Ferencz, Fiľakovo
D - INMEDIA s.r.o., Zvolen
E - INMEDIA s.r.o., Zvolen
F - INMEDIA, s.r.o., Zvolen
G - Ondrej Simon - Simon-Styl, Lenartovce
H - INMEDIA s.r.o., Zvolen
1Q 2019 Inkluzívne vzdelávanie 46981,44 € Hegyi Imrich- stav. činnosť, Fiľakovo
1Q 2019 Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield - PD 66020,00 € KApAR s.r.o., Prešov
1Q 2019 Právne poradenstvo (na roky 2019 a 2020) 19200,00 € JUDr. Elena Matulová, Poltár
1Q 2019 Tlač mesačníka Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap (2 roky) 15201,60 € Alfa print. s.r.o., Martin
1Q 2019 Koberce MsKS 8468,21 € Interiér Invest, s.r.o., Košice Juh

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu s cenou nad 1000 € v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie Predmet zákazky Zmluvná cena (s DPH) Dodávateľ
4Q 2019 Rozšírenie a renovácia kamerového systému v meste Fiľakovo (výnimka podľa §1 ods. 14) 4820,00 € Filleck s.r.o., Fiľakovo
4Q 2019 Služby stavebného dozoru - MŠ Daxnerova (výnimka podľa §1 ods. 14) 2980,00 € Inper s.r.o., Lučenec
4Q 2019 Výroba kovových kvetináčov (výnimka podľa §1 ods. 14) 3000,00 € Jakab Otto - Doti Kovo, Hajnáčka
4Q 2019 Doplnenie uniforiem MsP (výnimka podľa §1 ods. 14) 1118,88 € Sabrina modelle s.r.o., Levice
4Q 2019 Realizácia rozvádzač na ul. Podhradská (výnimka podľa §1 ods. 14) 1120,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
4Q 2019 Geodetické práce - geometrický plán (výnimka podľa §1 ods. 14) 1877,00 € Legeo s.r.o., Bratislava
4Q 2019 Výmena elektrického rozvádzača (výnimka podľa §1 ods. 14) 1028,50 € Bodor Štefan, Fiľakovo
4Q 2019 Auditorská činnosť I. etapa (výnimka podľa §1 ods. 14) 1920,00 € D.E.A. Audit s.r.o., Lučenec
4Q 2019 Drevený set (výnimka podľa §1 ods. 14) 6530,00 € SCHNEIKO s.r.o., Fiľakovo
4Q 2019 Preventívna deratizácia (výnimka podľa §1 ods. 14) 4272,00 € Bábolna BIO Slovensko s.r.o., Vidiná
3Q 2019 Oprava bleskozvodu na budove bývalej ZUŠ (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1250,00 € Štefan Bodor, Fiľakovo
3Q 2019 Náradie a odevy pre DHZ (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2125,09 € Firesystem s.r.o., Nižná Korňa
3Q 2019 Podstavec pod bustu Š. Koháryho (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1209,88 € Gramarex Kft., Budapest
3Q 2019 Bronzové plakety - Cena mesta a Cena primátora mesta (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2320,00 € Lantos Györgyi, Csongrád
3Q 2019 Recepcia - Dni mesta (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1031,30 € RVA Group s.r.o., Fiľakovo
3Q 2019 Výškopisné a polohopisné zameranie cyklochodníka(výnimka podľa § 1 ods. 14) 1800,00 € Geodeti G5 s.r.o., Lučenec
3Q 2019 Výmena vykurovacích telies v koncertnej sále bývalej ZUŠ(výnimka podľa § 1 ods. 14) 1638,98 € Filbyt s.r.o., Fiľakovo
3Q 2019 Napojenie nových uličných vpustí na verejnú kanalizačnú sieť – projekt „Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu...“ (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2000,00 € Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, Banská Bystrica
3Q 2019 Vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:
- Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo
- Urnový háj (výnimka podľa § 1 ods. 14)
4500,00 € Envideal s.r.o., Bratislava – Nové Mesto
3Q 2019 Stolová vitrína - INTERREG - SKHU/160/1.1./267 2230,13 € Legal Trade s.r.o., Karviná
3Q 2019 Rozšírenie kamerového systému 2209,44 € Filleck s.r.o., Fiľakovo
3Q 2019 Čistenie studne na ul. B.S. Timravy 1059,84 € Ján Fungáč, Fiľakovo
3Q 2019 Umývací stroj MŠ Daxnerova 3114,60 € Gastro Haal s.r.o., Nové Zámky
2Q 2019 Spracovanie ÚPN mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12 4950,00 € Ekoplán s.r.o., Bratislava
2Q 2019 Urnový háj - PD 1550,00 € Ing. arch. Žofia Tóthová, Panické Dravce
2Q 2019 Drevené madlá 1404,60 € M-WOOD Slovakia s.r.o., Číčov
2Q 2019 Audítorské práce 1200,00 € Intetaudit, Zvolen
2Q 2019 Dvere a nerezový rám 4693,00 € Jozef Máňa, Rapovce
2Q 2019 Realizácia autobusových zastávok - podklad a nástupné plochy 4300,00 € Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2019 Látka na závesy - MsKS 1776,70 € Eva Zupková - galantéria, Fiľakovo
2Q 2019 Montáž zásuviek a montáž a demontáž svietidiel - MŠ Štúrova 1830,80 € Štefan Bodor, Fiľakovo
2Q 2019 Vypracovanie projektu divadelnej techniky - MsKS 1500,00 € Ing. Marusa Andrzej, Martin
2Q 2019 Ventilačný systém - Hrad 3600,00 € Cooling s.r.o., Kalinovo
1Q 2019 Občerstvenie na Ples mesta Fiľakovo 2019 (výnimka podľa § 1 ods. 14) 2996,70 € Georgica s.r.o., Fiľakovo
1Q 2019 Závesné lampy - MŠ Štúrova (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1408,68 € Ikea Bratislava s.r.o.
1Q 2019 Brúsenie podlahy (výnimka podľa § 1 ods. 14) 4200,00 € Ján Nedbal – Radix, Lučenec
1Q 2019 Dodávka a montáž protipožiarnych prestupov (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1137,95 € Bonif s.r.o., Nitra
1Q 2019 Úprava podlahy (výnimka podľa § 1 ods. 14) 4824,68 € Coop Stav, s.r.o. Fiľakovo
1Q 2019 Montáž svietidiel (výnimka podľa § 1 ods. 14) 1568,00 € Štefan Bodor, Fiľakovo

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € s DPH/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obdobie Označenie Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
2Q 2019 - - - -

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obdobie Označenie Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1Q 2019 - - - -

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za rok 2018

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2018 5928,00 €

1340,00 €

457,50 €

298,80 €

97,74 €
Interiérové vybavenie MŠ Štúrova -
5. časť - Nábytok do MŠ
Interiérové vybavenie MŠ Štúrova -
4. časť - Logopedické a didaktické pomôcky
Interiérové vybavenie MŠ Štúrova -
3. časť - Posteľné prádlo a paplóny
Interiérové vybavenie MŠ Štúrova -
1. časť - Notebook
Interiérové vybavenie MŠ Štúrova -
2. časť - Príbor, taniere a šálky
Interiéry Riljak s.r.o.,
Oravský Podzámok
Interiéry Riljak s.r.o.,
Oravský Podzámok
Textil - Eva Zupková,
Fiľakovo
Štefan Majoroš - M. K. Trade,
Fiľakovo
Berndorf Sandrik, s.r.o.,
Žarnovica
4Q 2018 7527,60 € Monitorovací kamerový systém v meste Fiľakovo Filleck s.r.o., Fiľakovo
3Q 2018 54767,86 € Záchranné konzervačné a rekonštrukčné práce na Fiľakovskom hrade - Delová bašta a 2. brána COOP-STAVs.r.o., Fiľakovo
3Q 2018 13804,80 € Výmena autobusových zastávok vo Fiľakove KOVTEC s.r.o., Košice
3Q 2018 28800,00 € Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny - Brownfield Fiľakovo - Inžiniersko-geologický prieskum Ing. Milan Šustek - IG Prieskum, Žilina
3Q 2018 6060,00 € Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny - Brownfield Fiľakovo -projektová dokumentácia KApAR, s.r.o. Prešov
3Q 2018 9215,55 € Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične IMPROSTAT s.r.o., Šíd
2Q 2018 78661,76 € Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC Coop-Stav s.r.o., Fiľakovo
2Q 2018 4770,00 € Externá služba - obstaranie stavebného dozoru investičnej akcie Slovholding a.s., Želiezovce
2Q 2018 7800,00 € Detské ihrisko v mestskom parku vo Fiľakove Veríme v zábavu s.r.o., Trenčín
1Q 2018 7915,55 € Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo - WC č. 3 Erik Simon - stavebná činnosť, Biskupice
1Q 2018 8500,00 € Stavebný dozor - MsKS Inper s.r.o., Lučenec
1Q 2018 15250,00 € Prekopávač (CPV: 16000000-5, 60000000-8, 77120000-7) Marián Šupa, IČO: 11906022, Hollého 164, Veľké Kostoľany

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za rok 2017

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2017 5880,00 € Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - poradenské a konzultačné služby v rámci verejného obstarávania Obstraj.to, s.r.o., Bratislava
3Q 2017 77792,74 € Verejné parkovisko Farská lúka Strabag s.r.o., závod Zvolen
3Q 2017 145151,29 € Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS Fiľakovo s komplexným zateplením strešnej konštrukcie Coop - Stav s.r.o., Lučenec
3Q 2017 30347,26 € Obnova NKP Hrad Fiľakovo 440/1-22 Coop - Stav s.r.o., Lučenec
3Q 2017 73085,12 € Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fiľakovo - Jesenské Š.Nagy - Cimetstav, Gemerský Jablonec
3Q 2017 176157,95 € Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Gemerská, Viničná, Ružová, Vajanského Strabag s.r.o., závod Zvolen
3Q 2017 6649,82 € Technické zhodnotenie MK Švermova Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
2Q 2017 34125,00 € Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej VPS mesta Fiľakovo
2Q 2017 7680,00 € Suché poldre na malých vodných tokoch Výhliadka a Klatov v meste Fiľakovo - technicko-ekonomická štúdia Vodotika a.s., Bratislava
2Q 2017 11150,00 € Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade - PD Peter Nižňanský, Banská Štiavnica
2Q 2017 14010,48 € Výmena okien 1. a 2. NP na budove MŠ Daxnerova vo Fiľakove Č&T Okno Plus s.r.o., Lučenec
1Q 2017 5710,32 € Tlač mesačníka Fiľakovské zvesti - Fuleki Hírlap Alfa print, s.r.o., Martin
1Q 2017 75253,42 € Skládka inertného odpadu H - color s.r.o., Nitra
1Q 2017 35950,00 € Osobné motorové vozidlo (CPV: 34100000-8, 34110000-1, 34115200-8, 60000000-8) AUTO PARK BREZNO, s. r. o. IČO: 47859474, Cesta osloboditeľov 2419/21, Brezno

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie II.Q 2016 od 18.04.2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2016 15486,06 € Rekonštrukcia budovy MsÚ - zadné miestnosti 1. NP Simon Erik stavebná činnosť, Biskupice
4Q 2016 6200,00 € Prestavba budovy bývalej ZUŠ na denný stacionár - PD Ing. Zsolt Zsélyi ARPRO, Lučenec
4Q 2016 24222,00 € MsKS - vypracovanie PD Arch-studio s.r.o., Kalinovo
4Q 2016 10290,10 € Stavebná úprava Koháryho námestia VPS mesta Fiľakovo
4Q 2016 14726,06 € Stavebná úprava MK Jilemnického VPS mesta Fiľakovo
3Q 2016 0,00 € Tržnica Fiľakovo - vypracovanie PD RMK Architekti, s.r.o., Ružomberok
3Q 2016 10150,10 € Rekonštrukcia časti budovy bývalej ZUŠ pre MsP Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
3Q 2016 26459,04 € Rekonštrukcia Koháryho námestia USD Lučenec s.r.o., Lučenec
2Q 2016 18000,00 € Konzervácia torzálnej architektúry v areáli Hradu Obnova, s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
2Q 2016 49810,50 € Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
2Q 2016 7016,66 € Výmena okenných výplní na časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove Štefan Nagy - Cimetstav, 980 35 Gemesrský Jablonec 262
2Q 2016 6236,74 € Odstránenie havarijného stavu strechy budovy bývalej knižnice Ivan Markotán, Hlavná 10, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
2Q 2016 7542,62 € Rekonštrukcia priestorov na budove MsÚ Reprostav s.r.o. Reprostav s.r.o., Šíd 346, 986 01 Fiľakovo
2Q 2016 4505,80 € Oprava chodníka na ul. Daxnerova Verejnopospešné služby mesta Fiľkovo, Farská lúka 3, 98601 Fiľakovo

Súhrnná správa o zákazkách podľa § ods. 9 za II. Q 2016 do 18.04.2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
2Q 2016      

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za I. Q 2016

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1Q 2016 2850,00 € Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ Daxnerova vo Fiľakove - PD Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO, Lučenec
1Q 2016 11000,00 € Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Štúrova 1 Ing. Tibor Tóth, Biskupice
1Q 2016 1411,32 € Rekonštrukcia vstupnej chodby MsÚ Fiľakovo Š.Nagy - Cimetstav, Gemerský Jablonec
1Q 2016 2160,00 € Podrezávanie múrov budovy ZUŠ Fiľakovo na Koháryho námestí Grizzly, s.r.o., Šaľa
1Q 2016 11736,00 € Sanitárny kontajner Containex Container, Wiener Neusdorf
1Q 2016 1447,20 € Zásahová obuv pre DHZ Stanislav Staš - dobrovolnihasici.sk, Zborov
1Q 2016 1196,00 € Realizácia pamiatkového architektonicko-historického výskumu tzv. Balogovej bašty mestského opevnenia vo Fiľakovo č. ÚZPF 442 Mgr. Michal Šimkovic, s.r.o., Zvolen
1Q 2016 1238,00 € Rekonštrukčné práce - Hrad Fiľakovo - PD Arch -studio s.r.o., Kalinovo
1Q 2016 1281,00 € Stoly, stoličky, prestieradlá, obliečky, poločky - MŠ Daxnerova Insgraf s.r.o., Šaľa
1Q 2016 2041,92 € Nábytková zostava Drevokom Slovakia, s.r.o., Čičava
1Q 2016 1050,00 € Regál kontajner Peter Albert- Alba Nábytok, Fiľakovo
1Q 2016 3360,00 € Ortofotomapa Geosense SK, s.r.o., Košice
1Q 2016 2100,00 € Audítorské práce Interaudit s.r.o., Zvolen
1Q 2016 1696,20 € Pracovné pomôcky pre pracovníkov na AČ Tygram Šáfrányová Margita, Fiľakovo

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2015

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2015 1320,00 € Vypracovanie realizačného projektu na chodník pre peších vedľa štátnej cesty II/571 smer Fiľakovo - Jesenské C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ľubotice
4Q 2015 4560,00 € Vypracovanie realizačnej PD - miestna komunikácia ul. Podhradská s napojením na štátnu cestu II/571 smer Fiľakovo-Jesenské - II. etapa KApAR, s.r.o. Prešov
4Q 2015 7775,20 € Povrchová úprava drevenej podlahy telocvične na Farskej lúke Bytexmont - Božena Galvánková, Rudina
4Q 2015 4960,00 € Zveľadenie a sprístupnenie stredovekého hradu - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie PRO ART ateliér s.r.o., Levice
4Q 2015 1350,00 € Klientské centrum MsÚ - Vypracovanie projektovej dokumentácie Ateliér Máj - Ing. Peter Máj, Fiľakovo
4Q 2015 22680,00 € Klientské centrum MsÚ Costruo, s.r.o. Lučenec
3Q 2015 1382,04 € Pracovné oblečenie - Občianska hliadka Korako plus , s.r.o., Partizánske
3Q 2015 5100,00 € Procesný audit MsÚ Fiľakovo CoMa Consulting, Trenčín
2Q 2015 1750,00 € Zmena budovy Daňového úradu na ZUŠ Fiľakovo - projektová dokumentácia Ing. A. Farkaš, Pinciná
2Q 2015 17060,40 € Nákup a montáž detského ihriska - Mládežnícka ul. Playsystem, s.r.o., Košice
2Q 2015 2724,80 € Materiál na výstavbu oplotenia detského ihriska OK Trend, s.r.o., Fiľakovo
2Q 2015 2353,00 € Školský nábytok (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo) Lucia Hucíková - Školáčik MAJO, Brezovica
2Q 2015 1200,00 € Auditorské práce - rok 2014 Interaudit, s.r.o., Zvolen
1Q 2015 1570,00 € Demontáž a oprava komínov MsÚ Fiľakovo Nagy Štefan - Cimet Stav, Gemerský Jablonec
1Q 2015 3576,00 € Výkopové a zemné práce s naložením a presunom hmôt Peter Sáfrány - SAFI, Fiľakovo
1Q 2015 1860,00 € Služby stavebného dozoru (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo Inper, s.r.o., Lučenec
1Q 2015 1200,00 € Rekultivácia časti mestského parku - bývalý ovocný sad Drevostav1 s.r.o., Jesenské
1Q 2015 1522,80 € Dochádzkový systém pre zamestnancov MsÚ Innovatrics, s.r.o., Bratislava
1Q 2015 4284,00 € Tlač mesačníka "Fiľakovské zvesti - Füleki Hírlap" Alfaprint, s.r.o., Martin
1Q 2015 1000,00 € Projektová dokumentácia dočasnej skládky stavebného odpadu ENWEX - Ing. Marián Bachňák, Rožňava
1Q 2015 5880,00 € Vypracovanie PD na vybudovanie skládky inertného odpadu Geosofting, s.r.o., Prešov
1Q 2015 2100,00 € Auditorské práce - rok 2014 Interaudit, s.r.o., Zvolen
1Q 2015 15120,00 € Vyhotovenie realizačného projektu (Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou v škole 21. storočia: ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 Fiľakovo Ing. Tibor Tóth, Biskupice

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2014

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2014 5445,00 € odstránenie havarijného stavu na ul. J. Kráľa Nevodrom s.r.o., Zvolen
4Q 2014 1220,00 € montáž silnoprúdovej inštalácie Štefan Bodor, Fiľakovo
4Q 2014 8760,23 € rekonštrukcia kancelárie na MsÚ OK TREND s.r.o., Fiľakovo
4Q 2014 3000,00 € nákup stromov - javor horský 25 ks, a hrab obyčajný 15 ks Aproza s.r.o., Bratislava
4Q 2014 2100,00 € audítorské služby - I. etapa Interadit s.r.o., Zvolen
4Q 2014 2263,15 € výstroj pre Dobrovoľný Hasičský Zbor Florian s.r.o., Martin
3Q 2014 1498,86 € oprava chodníka na ul. Biskupická OK Trend Fiľakovo
3Q 2014 4800,00 € manipulácia, triedenie a odvoz zeleného odpadu SCHNEIKO, s. r. o., Fiľakovo
3Q 2014 1850,00 € altánok, lav. hojdačka so strechou SCHNEIKO, s. r. o., Fiľakovo
3Q 2014 6936,00 € doprava a montáž detského ihriska ETERNITY, Martina Gajdošíková, Trenčín
3Q 2014 3564,35 € odstránenie následkov vytopenia - Inkubátor Vass Dezider, Fiľakovo
3Q 2014 1347,84 € preprava pneumatík Fiľakovo - Ladce FK reality, s.r.o. Fiľakovo
3Q 2014 35502,58 € oprava MK - Ulica Trhová L-Trade s.r.o., Zvolen
2Q 2014 1160,00 € Digitalizácia PD k ČOV EAST SLOVAKIA COMPANY, s.r.o. Prešov
2Q 2014 4200,00 € audítorské služby INTERAUDIT, s.r.o. Zvolen
2Q 2014 2152,26 € ochranné pomôcky a náradie pre akt. činnosť Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2014 1500,00 € PD - zateplenie MŠ Daxnerova Ing. Tibor Tóth, Biskupice
2Q 2014 1428,70 € ochranné pomôcky a náradie pre akt. činnosť Fridrich Schnelczer - Agrocentrum Fiľakovo
2Q 2014 13158,00 € služobné motorové vozidlo Autocentrum Bystriansky s.r.o., Lučenec
2Q 2014 1092,88 € ochranné pomôcky a náradie pre akt. činnosť Ing. Alexander Balog - Balex Trade, Fiľakovo
2Q 2014 2209,17 € stavebný materiál - chodník na ul. Biskupická OK Trend Fiľakovo
2Q 2014 6511,23 € stavebný materiál - chodník na ul. Biskupická OK Trend Fiľakovo
1Q 2014 1906,67 € Elektronický zabezpečovací systém - dodávka a montáž Árpád Szajko, Bernolákova 20, Fiľakovo
1Q 2014 1022,90 € Členský príspevok na rok 2014 Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2013

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2013 1406,40 € demontáž zastávky a odvoz Obalová technika - Róbert Schneider, Fiľakovo
4Q 2013 4800,00 € vyhotovenie prieskumov a rozborov k ÚPN-Z Fiľakovo Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o., Košice
4Q 2013 1068,00 € overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
4Q 2013 3000,00 € vypracovanie "Zmien a doplnkov č. 6 k ÚP mesta Fiľakovo" ARKA - architektonická kancelária, Košice
4Q 2013 2804,95 € rozšírenie protipovodňovej zábrany na ul. Jesenského a Bernolákova Dušan Golian, Fiľakovo
4Q 2013 2732,75 € členský príspevok Geopark Novohrad - Nógrád, z.p.o., Fiľakovo
3Q 2013 3076,78 € rekonštrukcia chodníka ul. SNP - materiálové a technické zabezpečenie VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 1200,00 € vypracovanie znaleckých posudkov na 10 ks mestských bytov a 1 dom Ing. Andrea Bothová, Fiľakovo
3Q 2013 1911,45 € rekonštrukcia chodníka a priľahlej zelene na ul. Sládkovičovej VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 1075,64 € mobilný zber nebezpečného odpadu Detox, s.r.o. Banská Bystrica
3Q 2013 3231,89 € rekonštrukcia chodníka na ul. Rázusovej - ľavá strana VPS mesta Fiľakovo
3Q 2013 12000,00 € búracie práce na objekte DOM Fiľakovo - odstránenie časti stavby Obalová technika - Róbert Schneider, Fiľakovo
2Q 2013 2572,25 € členský príspevok za I. polrok 2013 Novohrad - Nógrád geopark
2Q 2013 1287,00 € posúdenie geologických pomerov pre stavbu Lom Chrastie Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 1287,00 € geodetické zameranie - polohopis, výškopis lokality Lom Chrastie Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 5226,00 € PD "terénne úpravy - Lom Chrastie I Fiľakovo" Geosofting, s.r.o., Prešov
2Q 2013 1202,62 € odber nebezpečných odpadov Detox, s.r.o, Banská Bystrica
1Q 2013 3979,00 € kopírovací stroj SHARP MX-2310 T. Miklušák - TIMI, Fiľakovo
1Q 2013 1026,20 € členský príspevok na rok 2013 Regionálne Vzdelávacie Centrum, Rimavská Sobota
1Q 2013 3800,00 € inštalačné práce a dodávka materiálu - areál FTC Fiľakovo Erdélyi Tibor, Lučenec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2012

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2012 1587,00 € dočasné parkovanie za 09/2012 VPS mesta Fiľakovo
4Q 2012 1092,00 € doplnenie detských ihrísk Robert Schneider, Fiľakovo
4Q 2012 1339,67 € Prekládka NN - Moyzesova ul. Fiľakovo Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
4Q 2012 4700,00 € vypracovanie jednostupňovej PD pre SP "Prístupvá komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia" Ing. Zsolt Zsélyi -ARPRO
4Q 2012 1758,85 € nájomné Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo
4Q 2012 1300,00 € realizačná PD "Rekonštrukcia plynovej kotolne a prípravovne TÚV- Štadion FTC Fiľakovo" Ing. Nagy Róbert - Projektovanie TZB, Lučenec
4Q 2012 1173,00 € digitálna ortofotomapa Fiľakova GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica
4Q 2012 30312,01 € Realizácia diela - "Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia" RENOVIA, s.r.o. Zvolen
4Q 2012 2051,70 € pracovné náradia a pracovný odev Sáfrányová Margita - Tygram , Fiľakovo
3Q 2012 1039,43 € Pracovné náradie Agrocentrum, Fiľakovo
2Q 2012 1579,56 € Pracovné náradie Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2012 1850,10 € Pracovné náradie Sáfrányová Margita - Tygram, Fiľakovo
2Q 2012 1339,67 € Prekládka NN - Moyzesova ul. Fiľakovo Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
2Q 2012 1978,46 € Nákup drevín - mestský park Ing. Matúš Bartoš, Fiľakovo
2Q 2012 1500,00 € Rastlinný materiál - mestský park Ing. Matúš Bartoš, Fiľakovo
2Q 2012 5865,00 € Palivové drevo Georgica, s.r.o., Lučenec
2Q 2012 1053,16 € Zber nebezpečných odpadov Detox, s.r.o., Banská Bystrica
2Q 2012 1560,00 € Audítorské práce na overení účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
2Q 2012 1212,00 € Audítorské práce na overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Martin Lacko, Banská Bystrica
1Q 2012 1140,67 € Stravovanie členov okrskových volebných komisií - Voľby do NR SR 10.03.2012 Katarína Póczošová - LUKA, Fiľakovo
1Q 2012 3792,10 € Softvérové vybavenie - Office Home and Business 2010 Datacom s.r.o., Košice

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR za rok 2011

Obdobie Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
4Q 2011 2078,40 € Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2010 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 Audit Aliance, s.r.o. Bratislava
4Q 2011 1226,11 € Nájomné za parcelu - uskladnenie biologického odpadu Urbárske a lesné spoločenstvo, Fiľakovo
4Q 2011 1612,13 € Dodávka a montáž izolácie - havarijného stavu - strecha Domu kultúry Ivan Markotán, Hrnčiarske Zalužany
3Q 2011 1620,00 € Vykonanie nezávislého auditu projetku cezhraničnej spolupráce "Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na zákazníka". Ing. Martin Macko, Banská Bystrica
2Q 2011 2450,16 € Paušálny poplatok za PZS Profmed, s.r.o., Lučenec
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.