Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 82 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 63 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 91 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 98 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), dotáciu [PDF, 95 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 66 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 92 kB]

Projekt s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development  of rural regions for a better European future, ktorého beneficientom je Mesto Fiľakovo získal podporu programu Európskej únie Európa pre občanov.

Čítať ďalej...

Stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok, dotáciu a riešených úspešných projektov [PDF, 86 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a dotáciu [PDF, 69 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 81 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 65 kB]

V máji 2016 predložilo mesto Fiľakovo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe Výzvy v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. 10. novembra 2016 bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP a 20. decembra 2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa“.

Čítať ďalej...

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 100 kB]

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 94 kB]

Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 87 kB]

Záverečná správa projektu financovaného zo zdrojov Európskej Únie pod názvom „Podpora identity a integrácie menšín prostredníctvom nástrojov umenia - konferencie a festivaly za účelom prezentácie pozitívnych skúseností“

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo v roku 2015 [PDF, 96 kB]

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 [PDF, 85 kB]

Primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. dňa 02.02.2015 podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 504 484,14 EUR na realizáciu aktivít úspešného projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“.

Čítať ďalej...

Primátor mesta Fiľakovo 5. novembra 2014 podpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 EUR.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok