Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo implementuje projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vďaka spolupráce s Úradom BBSK v Catching-up Regions 2.

Čítať ďalej...

Tri základné školy vo Fiľakove dostanú nové učebne a zariadenie, ktoré im umožnia skvalitniť odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Zamerajú sa na manuálne zručnosti i IT technológie.

Čítať ďalej...

O projekte

Názov projektu: Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership

Akronym projektu: GEOTOP

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/038

Program: Interreg VA Slovenská republika - Maďarsko

Čítať ďalej...

Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec [PDF, 121 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 82 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 63 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 91 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 98 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), dotáciu [PDF, 95 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 66 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 92 kB]

Projekt s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development  of rural regions for a better European future, ktorého beneficientom je Mesto Fiľakovo získal podporu programu Európskej únie Európa pre občanov.

Čítať ďalej...

Stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok, dotáciu a riešených úspešných projektov [PDF, 86 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a dotáciu [PDF, 69 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 81 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 65 kB]

V máji 2016 predložilo mesto Fiľakovo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe Výzvy v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. 10. novembra 2016 bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP a 20. decembra 2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa“.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.