Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove

Čítať ďalej...

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 136 kB]

Implementované projekty Mesta Fiľakovo [PDF, 188 kB]

Samospráva získala nenávratný finančný príspevku vo výške 25-tisíc eur z IROP na realizáciu projektu s názvom: Príprava projektu Mesta Fiľakovo. Hlavným zámerom je podporiť a posilniť pripravenosť na realizáciu investičných projektov.

Čítať ďalej...

Samospráva Fiľakova uspela so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu vnútrobloku v centre mesta. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa jej podarilo získať takmer pol milióna eur.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo implementuje projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vďaka spolupráce s Úradom BBSK v Catching-up Regions 2.

Čítať ďalej...

Tri základné školy vo Fiľakove dostanú nové učebne a zariadenie, ktoré im umožnia skvalitniť odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Zamerajú sa na manuálne zručnosti i IT technológie.

Čítať ďalej...

O projekte

Názov projektu: Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership

Akronym projektu: GEOTOP

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/038

Program: Interreg VA Slovenská republika - Maďarsko

Čítať ďalej...

Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec [PDF, 121 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 82 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 63 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 91 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 98 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.