Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Samospráva získala nenávratný finančný príspevku vo výške 25-tisíc eur z IROP na realizáciu projektu s názvom: Príprava projektu Mesta Fiľakovo. Hlavným zámerom je podporiť a posilniť pripravenosť na realizáciu investičných projektov.

Čítať ďalej...

Samospráva Fiľakova uspela so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu vnútrobloku v centre mesta. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa jej podarilo získať takmer pol milióna eur.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo implementuje projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vďaka spolupráce s Úradom BBSK v Catching-up Regions 2.

Čítať ďalej...

Tri základné školy vo Fiľakove dostanú nové učebne a zariadenie, ktoré im umožnia skvalitniť odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Zamerajú sa na manuálne zručnosti i IT technológie.

Čítať ďalej...

O projekte

Názov projektu: Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership

Akronym projektu: GEOTOP

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/038

Program: Interreg VA Slovenská republika - Maďarsko

Čítať ďalej...

Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec [PDF, 121 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 82 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 63 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 91 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 98 kB]

Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), dotáciu [PDF, 95 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 66 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 92 kB]

Projekt s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development  of rural regions for a better European future, ktorého beneficientom je Mesto Fiľakovo získal podporu programu Európskej únie Európa pre občanov.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.