Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

ENVIPAK - Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu [PDF, 345 kB]

Zber nebezpečného odpadu z domácností v meste Fiľakovo 08.10.2022 [PDF, 283 kB]

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že v dňoch 7. a 8. septembra 2022 (streda, štvrtok) bude z dôvodu odstávky elektrickej energie Mestský úrad ZATVORENÝ.

Samospráva prostredníctvom verejnoprospešných služieb rozdáva od marca v druhom kole kompostéry určené pre domácnosti v rodinných domoch. Ak ste si ešte kompostér nevyzdvihli, môžete tak urobiť do konca augusta. Po tomto termíne samospráva pridelí kompostéry domácnostiam podľa vlastných kritérií. Upozorňujeme, že počet kusov je v tomto kole limitovaný a nepokryje naraz všetky chýbajúce domácnosti. Ak si teda nevyzdvihnete kompostér do konca augusta, na rad možno prídete až v budúcom roku. Ako postupovať sa môžete dočítať v staršom príspevku.

Mestský úrad Fiľakovo usporiada dňa 13. augusta 2022 (sobota) jarmok spojený s podujatím pod názvom XXXI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo. Jarmok bude prebiehať na Podhradskej ulici od 8.00 hod. do 21.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom.

Čítať ďalej...

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Čítať ďalej...

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 4. júla 2022 (Pondelok) bude Mestský úrad zatvorený.

Vážení obyvatelia, podnikatelia a zamestnávatelia, mimovládne organizácie. Dostáva sa vám do rúk anonymný dotazník, ktorého vyplnením prispejete ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), ktorým sa bude riadiť rozvoj mesta v rokoch 2022 - 2030.

Čítať ďalej...

Základná škola, Školská 1, Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca v kategórii: učiteľ prvého stupňa základnej školy.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vypracovalo aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo (KPSS) na roky 2023-2027.

Čítať ďalej...

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada dňa 04. júna 2022 program spojený s jarmokom pod názvom Mestský deň detí. Jarmok bude  prebiehať v mestskom parku vo Fiľakove od 10.00 hod. do 15.00 hod. a bude sprevádzaný kultúrnym programom. Usporiadatelia pozývajú najmä predajcov s gastro stánkami, predajcov darčekov, šperkov, bižutérie a rôznych doplnkov, ľudových a remeselníckych výrobkov.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti osláv Dní mesta Fiľakovo a 31. Palóckych dní v auguste 2022 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Fanúšikovia festivalu UDVart sa môžu tešiť na netradičné, predbežné extra podujatie vo Fiľakove. Dňa 23. apríla sa na pódiu UDVartu na nádvorí Mestského vlastivedného múzea, ktoré je zároveň miestom konania letného festivalu, predstaví skupina Kiscsillag z Maďarska a skupina Jóvilágvan zo Slovenska. Koncerty, ktoré sú jarnou predbežnou akciou UDVartu, popritom znamenajú začiatok predaja permanentiek na júlový festival.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo je zriaďovateľom nasledovných materských škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:

 1. Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo,
 2. Materská škola - Óvoda, Štúrova1, 986 01 Fiľakovo

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 14. apríla 2022 (štvrtok) budú stránkové hodiny mestského úradu do 14.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada dňa 18. apríla 2022 kultúrny program spojený s jarmokom pod názvom XV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade.

Čítať ďalej...

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Príspevok   sa poskytuje do 30. júna, a to vo výške 7 eur/noc za odídenca staršieho ako 15 rokov a 3,50 eur/noc za odídenca – dieťa do 15 rokov. K výplate príspevku prenajímateľovi (v hotovosti alebo na účet) dôjde až po tom, ako obec dostane finančné prostriedky od ministerstva vnútra.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2021 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.