Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

ENVIPAK - Ako správne vytriediť obaly od kávy [PDF, 886 kB]

ENVIPAK - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest [PDF, 356 kB]

Zber nebezpečného odpadu z domácností v meste Fiľakovo 07.10.2023 [PDF, 296 kB]

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície kuchár/kuchárka.

Čítať ďalej...

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca v kategórii: pedagogický asistent.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o dvoch voľných pracovných miestach na obsadenie pozícií pedagogický asistent.

Čítať ďalej...

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta fiľakovo a klientom MsÚ, že budú stránkové hodiny mestského úradu upravené nasledovne:

 • 18.7.2023 (utorok) až 20.7.2023 (štvrtok) - od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. (11:30 - 12:00 hod. prestávka)
 • dňa 21.7.2023 (piatok) - od 7:00 do 11.30 hod.

ENVIPAK - Ako správne vytriediť obaly od mlieka a mliečnych výrobkov [PDF, 1,7 MB]

Počas leta budú vo viacerých lokalitách mesta prebiehať stavebné práce. V rovnakom čase sa rozbiehajú projekty revitalizácie vnútrobloku Sládkovičova-Parková-Železničná, výstavby chodníkov okolo bytoviek na Farskej lúke, pokračovanie výstavby cyklochodníka vedúceho od parku popri priemyselnej zóne i projekt rozšírenia vodovodu a kanalizácie na uliciach Švermova, Puškinova, Jilemnického.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že dňa 23. júna 2023 (piatok) sú na mestskom úrade zrušené stránkové hodiny.

Pri príležitosti osláv Dní mesta Fiľakovo a 33. Palóckych dní v auguste 2023 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca v kategórii: vychovávateľ (v školskom klube detí).

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, klientom mestského úradu a klientom matričného úradu, že s účinnosťou od 1. júla 2023, sa v zmysle požiadavky Ministerstva vnútra SR, menia úradné hodiny a stránkové dni Matričného úradu Fiľakovo, nasledovne:

Pondelok - Streda: 7.30-11.30 / 12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 15. júna 2023 (štvrtok) budú stránkové hodiny mestského úradu do 13.30 hod.

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ FRESKY V STAREJ HALIČI [PDF, 553 kB]

ZACHRAŇUJEME FRESKY V KOSTOLE SV. JURAJA V STAREJ HALIČI [PDF, 3,1 MB]

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek. Príjmeme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom od 1.9.2023 na dobu určitú do 31.8.2024.

Čítať ďalej...

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek. Príjmeme do pracovného pomeru učiteľa predmetu slovenského jazyka a slovenskej literatúry s nástupom od 1.9.2023 na dobu určitú do 31.8.2024.

Čítať ďalej...

15. ročník celoslovenskej kampane má novinku. Tento rok sa uskutočňuje v novom termíne - od 23. júna do 29. júna 2023. Týždeň dobrovoľníctva prinesie možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.

Čítať ďalej...

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-LC-PLO), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.