Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

15. ročník celoslovenskej kampane má novinku. Tento rok sa uskutočňuje v novom termíne - od 23. júna do 29. júna 2023. Týždeň dobrovoľníctva prinesie možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.

Čítať ďalej...

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-LC-PLO), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.

Čítať ďalej...

Vyššie ceny energií počas posledného roka zvýšili záujem obyvateľov i podnikateľov o alternatívne zdroje energie, medzi ktoré patria aj fotovoltaické zariadenia. Pripomíname, že na základe usmernenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR podliehajú všetky zariadenia s výkonom od 10,8 kw do 50 kw ohlasovacej povinnosti na miestnom stavebnom úrade.

Čítať ďalej...

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca v kategórii: učiteľ prvého stupňa základnej školy.

Čítať ďalej...

Zber nebezpečného odpadu z domácností v meste Fiľakovo 20.05.2023 [PDF, 152 kB]

Od stredy 12. apríla pribudli vo Fiľakove desiatky nových zberných nádob na zberných stanovištiach sídlisk. Hnedé nádoby sú určené na zber kuchynského odpadu, akými sú zvyšky jedál, kosti, káva, čaje, šupky z ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, staré pečivo, použité servítky či špáradlá.

Čítať ďalej...

Vedenie mesta Fiľakovo pozýva všetkých záujemcov na verejné občianske fórum, ktoré sa bude konať vo štvrtok 13. apríla od 16:00 hod. v zasadačke mestského úradu. Témou zasadnutia bude pripravovaný nový územný plán mesta, ktorý je jedným zo strategických dokumentov určujúcich vývoj mesta v najbližších rokoch. Vaše názory a pripomienky si vypočujú aj za prítomnosti obstarávateľa a spracovateľa dokumentácie. Tešíme sa na Vás!

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 6. apríla 2023 (štvrtok) budú stránkové hodiny mestského úradu do 11.30 hod.

Riaditeľstvo Materskej školy - Óvoda Štúrova 1 vo Fiľakove oznamuje širokej rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materskej školy (MŠ) na školský rok 2023/2024 podľa zákona sa koná od 1.ho mája do 31. mája 2023. V našej materskej škole je určený termín:

od 01. mája 2023 do 12. mája 2023 v pracovných dňoch od 8:00 - 14:30 hod.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2022 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1 600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

ENVIPAK - Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch [PDF, 375 kB]

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície hlavný kuchár/hlavná kuchárka.

Čítať ďalej...

Vedenie mesta so zármutkom prijalo správu o úmrtí bývalého primátora mesta Jaromíra Kaličiaka vo veku 74 rokov. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a pozostalým. S úctou budeme spomínať na jeho pamiatku a všetko, čo vo volebnom období 2010-2014 pre rozvoj mesta urobil.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 5. januára 2023 (štvrtok) budú stránkové hodiny mestského úradu do 14.00 hod.

Harmonogram výkupu papiera v meste Fiľakovo pre rok 2023 firmou Hanyx s.r.o. (vždy tretí týždeň v mesiaci): 16.1.-20.1., 13.2.-17.2., 13.3.-17.3., 17.4.-21.4., 15.5.-19.5., 12.6.-16.6., 17.7.-21.7., 14.8.-18.8., 11.9.-15.9., 16.10.-20.10., 13.11.-17.11., 11.12.-15.12.

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 30. decembra 2022 (Piatok) sa zrušili stránkové hodiny mestského úradu.

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že v dňoch 21. decembra 2022 (Streda) a 22. decembra 2022 (Štvrtok) budú stránkové hodiny mestského úradu do 11.30 hod. a dňa 23. decembra 2022 (Piatok) sa zrušili stránkové hodiny mestského úradu.

Spoločnosť Filbyt vám oznamuje, že vo utorok 15. novembra bude z dôvodu opravných prác odstavená dodávka tepla a teplej vody na celom sídlisku Farská lúka a v bytovom dome na Daxnerovej ulici v čase od 8.00 hod. až do ukončenia prác.

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 18. novembra 2022 (Piatok) sa zrušili stránkové hodiny mestského úradu.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.