Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo Fiľakove je kultúrno - výchovným zariadením mesta Fiľakovo. MsKS je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, ktoré svojim menom nadobúda práva a zaväzuje sa. Územná pôsobnosť MsKS je totožná s územnou pôsobnosťou MZ.

Poslanie a činnosť Mestského kultúrneho strediska

Poslaním kultúrneho strediska je rozvíjať kultúrno - výchovnú činnosť, uspokojovať ušľachtilé kultúrne záujmy a tvorivé kultúrne aktivity občanov:

 • prispievať k zvyšovaniu všeobecného, kultúrneho vzdelávania mravnej a hodnotovej orientácie človeka s prihliadnutím na rôzne vrstvy obyvateľstva,
 • plniť výchovno-vzdelávaciu a organizátorskú činnosť pri zabezpečovaní kultúrneho a umeleckého života mesta,
 • sprostredkúvať občanom literárne (formou Mestskej knižnice), umelecké, dramatické a hudobné hodnoty,
 • vytvárať podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov v oblastiach, ktoré naväzujú na dlhodobé tradície príslušného regiónu.

Kultúrne stredisko plní najmä tieto úlohy:

 • v súlade s cieľmi svojej výchovnej činnosti rozvíja estetické cítenie a estetický vkus občanov, usporadúva amatérske i profesionálne umelecké produkcie (predstavenia, koncerty) z rôznych odborov a žánrov umeleckej tvorby,
 • usporadúva miestne kultúrne slávnosti, podieľa sa na realizácii slávnostných podujatí. Zabezpečuje umelecké programy, usporadúva akcie rôzneho žánru,
 • usporadúva rozličné miestne amatérske súťaže a prehliadky z oblasti ZUČ,
 • vo svojich účelových objektoch usporadúva zábavy a utvára predpoklady pre neformálne spoločenské stretnutia občanov,
 • organizuje zájazdy občanov na významné umelecké a iné kultúrne podujatia, tematické zájazdy, exkurzie,
 • na úseku reklamnej a propagačnej činnosti vydáva rôzne materiály, buletiny, plagáty, pozvánky,
 • propagačnú a informačnú činnosť vykonáva cez Mestský rozhlas.

Adresa a kontakty

Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
tel./fax: 047/4381002, 0915 812 503
web: kultura.filakovo.sk, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
riaditeľ organizácie: Mgr. Andrea Illés Kósik, štatutárny zástupca

Dokumenty

Správa o činnosti MsKS v roku 2017 [PDF, 597 kB]

Správa o činnosti MsKS v roku 2016 [PDF, 676 kB]

Správa o činnosti MsKS v roku 2015 [PDF, 571 kB]

Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove [PDF, 864 kB]

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok