Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

» VZN mesta Fiľakovo č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 335 kB]
(účinnosť od 01.01.2021 do 01.01.2024)


» Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 218 kB]
(účinnosť od 01.01.2023 do 01.01.2024)


» VZN mesta Fiľakovo č. 10/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia [PDF, 107 kB]
(účinnosť od 13.10.2015 do 01.01.2024)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 274 kB]
(účinnosť od 01.01.2022 do 01.04.2023)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 5/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 150 kB]
(účinnosť od 01.11.2022 do 01.04.2023)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 8/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 160 kB]
(účinnosť od 01.01.2023 do 01.04.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 4/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Fiľakovo v určených dňoch od roku 2020 [PDF, 76 kB]
(účinnosť od 01.01.2020 do 01.01.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 64 kB]
(účinnosť od 01.01.2019 do 01.01.2023)


» VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 63 kB]
(účinnosť od 01.09.2019 do 01.01.2022)
VZN mesta Fiľakovo č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 39 kB]
(účinnosť od 17.04.2020 do 01.01.2022)
VZN Mesta Fiľakovo č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Fiľakovo č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo v znení VZN č. 3/2020 [PDF, 160 kB]
(účinnosť od 01.11.2021 do 01.01.2022)


» VZN mesta Fiľakovo č. 5/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 129 kB]
(účinnosť od 01.08.2016 do 01.08.2021)
VZN mesta Fiľakovo č. 5/2017, ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 44 kB]
(účinnosť od 01.01.2018 do 01.06.2019)
VZN mesta Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 68 kB]
(účinnosť od 01.06.2019)
VZN mesta Fiľakovo č. 1/2020, ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 79 kB]
(účinnosť od 01.04.2020)


» VZN mesta Fiľakovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 369 kB]
(účinnosť od 08.07.2019 do 01.01.2021)


» VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 201 kB]
(účinnosť od 20.07.2016 do 15.10.2020)
Pasport parkovacích miest - Fiľakovo [PDF, 2,87 MB]
VZN mesta Fiľakovo č. 2/2018, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 47 kB]
(účinnosť od 01.08.2018 do 15.10.2020)
VZN mesta Fiľakovo č. 8/2019, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 51 kB]
(účinnosť od 01.01.2020 do 15.10.2020)
VZN mesta Fiľakovo č. 7/2020, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 48 kB]
(účinnosť od 01.08.2020 do 15.10.2020)


» Trhový poriadok príležitostného trhu Domu kultúry z.p.o. Fiľakovo [PDF, 136 kB]
(účinnosť od 22.03.1999 do 15.07.2020)
dodatok s účinnosťou od 19.11.1999 [PDF, 34 kB]


» VZN mesta Fiľakovo č. 9/2011 - Trhový poriadok pre trhové miesto na Nám. Slobody vo Fiľakove na predaj spotrebného tovaru a poskytovania služieb [PDF, 62 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 15.07.2020)


» VZN mesta Fiľakovo č. 7/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Fiľakovo [PDF, 61 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 15.07.2020)


» VZN č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 51 kB]
(účinnosť od 01.04.2016 do 01.09.2019)


» VZN mesta Fiľakovo č. 8/2011 - Trhový poriadok pre trhové miesto na ul. Trhovej vo Fiľakove na predaj rastlinných a živočíšnych komodít a potravín [PDF, 90 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 31.12.2019)


» VZN mesta Fiľakovo č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 104 kB]
(účinnosť od 10.10.2015 do 01.10.2019)
» Informácia k VZN mesta č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo [PDF, 32 kB]
VZN mesta Fiľakovo č. 3/2017, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 36 kB]
(účinnosť od 13.10.2017)


» VZN mesta Fiľakovo č. 01/2013, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 97 kB]
(účinnosť od 13.03.2013 do 10.10.2015)
Príloha č.1 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta [DOC, 67 kB]
Príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Fiľakovo [DOC, 57 kB]


» VZN mesta Fiľakovo č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 260 kB]
(účinnosť od 20.07.2016 do 08.07.2019)


» VZN mesta Fiľakovo č. 7/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo [PDF, 34 kB]
(účinnosť od 01.08.2015 do 01.01.2017)


» VZN mesta Fiľakovo č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 45 kB]
(účinnosť od 01.01.2015 do 01.01.2019)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 121 kB]
(účinnosť od 01.01.2013 do 01.01.2019)
VZN Mesta Fiľakovo č. 13/2015, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 26 kB]
(účinnosť od 01.01.2016 do 01.01.2019)
VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2016, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 23 kB]
(účinnosť od 01.08.2016 do 01.01.2019)
VZN Mesta Fiľakovo č. 12/2016, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 24 kB]
(účinnosť od 01.01.2017 do 01.01.2019)
VZN Mesta Fiľakovo č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016 [PDF, 41 kB]
(účinnosť od 01.01.2018 do 01.01.2019)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 117 kB]
(účinnosť od 01.07.2012 do 31.07.2016)
VZN č. 09/2012, ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 25 kB]
(účinnosť od 01.11.2012 do 31.07.2016)
VZN č. 03/2013, ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 26 kB]
(účinnosť od 01.04.2013 do 31.07.2016)
VZN č. 5/2013, ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 31 kB]
(účinnosť od 01.01.2014 do 31.07.2016)
VZN č. 4/2015, ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 26 kB]
(účinnosť od 01.07.2015 do 31.07.2016)
VZN č. 05/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 32 kB]
(účinnosť do 31.07.2016)


» VZN mesta Fiľakovo č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 220 kB]
(účinnosť od 15.07.2013 do 19.07.2016)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 08/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 44 kB]
(účinnosť od 15.07.2012 do 19.07.2016)


» VZN č. 10/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 46 kB]
(účinnosť od 01.11.2012 do 1.4.2016)


» VZN mesta Fiľakovo o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 34 kB]
(účinnosť od 21.11.2008 do 15.3.2016)


» VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami [PDF, 98 kB]
(účinnosť do 13.10.2015)


» VZN mesta o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane [PDF, 25 kB]


» VZN mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane do Európskeho parlamentu [PDF, 33 kB]


» VZN mesta Fiľakovo č. 08/2013, o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávneho kraja [PDF, 35 kB]


» VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Fiľakovo [PDF, 156 kB]
(účinnosť do 29.04.2010)


» Štatút mesta Fiľakovo - September 2010 [PDF, 255 kB]
(účinnosť od 01.10.2010 do 13.02.2015)
VZN mesta Fiľakovo č. 14/2012, ktorým sa mení VZN mesta - Štatút mesta Fiľakovo [PDF, 22 kB]
(účinnosť od 21.12.2012 do 13.02.2015)
VZN mesta Fiľakovo č. 06/2013, ktorým sa mení VZN mesta - Štatút mesta Fiľakovo [PDF, 24 kB]
(účinnosť od 15.07.2013 do 13.02.2015)


» VZN mesta Fiľakovo č. 12/2013 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 43 kB]
(účinnosť od 01.01.2014 do 01.01.2015)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 11/2012 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 44 kB]
(účinnosť od 01.01.2013 do 31.12.2013)


» VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám (fyzickým osobám podnikateľom), ktoré majú sídlo (trvalý pobyt) na území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby, alebo na všeobecno prospešné alebo verejnoprospešné účely (na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti) [PDF, 35 kB]
(účinnosť od 11.03.2005 do 13.03.2013)


» VZN o predaji a používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Fiľakovo [PDF, 72 kB]
(účinnosť od 28.11.2003 do 31.05.2013)


» VZN mesta Fiľakovo o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí [PDF, 39 kB]
(účinnosť od 01.03.2009 do 31.05.2013)


» VZN mesta Fiľakovo zo dňa 24.6.2010 o podmienkach držania psov [PDF, 42 kB]
(účinnosť od 09.07.2010 do 31.05.2013)


» VZN mesta Fiľakovo zo dňa 24.6.2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov [PDF, 36 kB]
(účinnosť od 09.07.2010 do 31.05.2013)


» VZN mesta Fiľakovo zo dňa 11.11.2010 o ochrane nefajčiarov [PDF, 36 kB]
(účinnosť od 26.11.2010 do 31.05.2013)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 2/2012 o dani za ubytovanie [PDF, 70 kB]
(účinnosť od 01.04.2012 do 31.12.2012)


» VZN mesta Fiľakovo č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 57 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 31.12.2012)


» VZN mesta Fiľakovo č. 5/2011 o miestnych daniach [PDF, 59 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 31.12.2012)


» VZN mesta Fiľakovo č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 46 kB]
(účinnosť od 01.01.2012 do 31.12.2012)


» VZN mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Fiľakovo [PDF, 203 kB]
(účinnosť od 12.03.2010 do 15.07.2013)


» VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní petícií v podmienkach mesta Fiľakovo [PDF, 136 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.