Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých podnikateľov vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Čítať ďalej...

Dňom 01.05.2021 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis Výzvu č. 1/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky. Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke www.produktnovohrad.sk.

Čítať ďalej...

SARIO /Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu poskytuje širokú škálu služieb za účelom pomôcť lokálnym investorom, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity v regióne.

Čítať ďalej...

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“, ktoré sa vzťahuje na celé územie SR. Zo štátneho rozpočtu je na projekt vyčlenených 12 miliónov eur.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

Čítať ďalej...

Prehľad aktuálnych výziev: www.vssr.sk

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo ponúka na priamy prenájom nebytové priestory (NP) vo Fiľakove na Námestí Slobody v budove bývalej mestskej knižnice o celkovej ploche 283,1 m2 v celku.

Čítať ďalej...

Zákonom 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 01. júna 2010 bol novelizovaný zákon o živnostenskom podnikaní. V ustanoveniach týkajúcich sa pozastavenia živnosti bola k zákonom definovanej minimálnej dobe /6 mesiacov/ stanovená aj maximálna /trojročná/ doba možného pozastavenia živnosti.

Čítať ďalej...

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove ponúka do prenájmu priestory (kancelárie) vhodné na podnikanie na Námestí slobody č. 30 (v budove bývalého ZK ROH). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca 2013. Bližšie informácie u riaditeľa MsKS - 0918 189 801.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2013

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.