Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Dňa 9.5.2023 bola mestu Fiľakovo doručená petícia obyvateľov, nájomníkov bytového domu na adrese Železničná 36, Fiľakovo vo veci skončenia nájomnej zmluvy a vysťahovania nájomníkov J. D. a J. A.

Predmetné podanie obyvateľov neobsahovalo náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov mesto Fiľakovo v súlade s § 5 ods. 4 uvedeného zákona. Mesto nevedelo vyzvať osobu, ktorá petíciu podala, keďže takáto osoba v petícii označená nebola, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy a z tohto dôvodu ani nemohlo upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak v tejto lehote nedostatky nebudú odstránené, orgán verejnej moci petíciu odloží. V zmysle uvedeného petícia bola v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb.  o petičnom práve v znení neskorších predpisov odložená dňa 5.6.2023.

Dňa 26.9.2022 bola na Mestský úrad Fiľakovo doručená petícia obyvateľov bytovky F1 na Farskej lúke č. 42-48, v ktorej žiadali mesto o riešenie katastrofálnej situácie s bytovkou, ktorá je v ich bezprostrednej blízkosti.

V uvedenej petícii podávatelia petície opísali nepriaznivý stav, napr. Zo strechy pri nepriaznivom počasí odletujú škridle, taktiež sklo z rozbitých balkónov; Budovu najmä v letných mesiacoch využívajú bezdomovci; Vyberači smetných nádob tam zanášajú odpadky, ktoré si triedia a zbytok ostáva v budove; Budova sa rozkráda v denných aj nočných hodinách; Budovu používajú ako verejný záchod;

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.