Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Základné informácie

logo nticNovohradské turisticko-informačné centrum (v skratke NTIC) je informačná kancelária pôsobiaca pod záštitou Hradného múzea vo Fiľakove. Jej hlavným cieľom je zhromažďovať a poskytovať informácie občanom Fiľakova a širokej turistickej klientele. Oblasťou jej pôsobenia je južná časť Banskobystrického kraja a severná časť župy Nógrád (Maďarská republika), ale poskytuje informácie aj o atraktívnych turistických cieľoch v rámci celej Slovenskej republiky.

Svoju činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia na nasledovné činnosti:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (v tomto prípade ide o predaj propagačných predmetov)
 • reklamné a marketingové služby
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • administratívne služby

Užitočné informácie a služby, ktoré kancelária poskytuje, zahŕňajú:

 • informácie o kultúrnych pamiatkach, o chránených krajinných oblastiach, národných parkoch, geologických náleziskách a pamiatkach, jaskyniach, možnostiach vodnej turistiky (jazerách, kúpaliskách, kúpeľných miestach), ich dostupnosti, vzdialenosti, eventuálnej výške vstupného,
 • informácie o turistických peších chodníkoch a cyklotrasách na území Geoparku,
 • informácie o inštitúciách mesta a jeho okolia,
 • informácie o kultúrnych a spoločenských podujatiach v oblasti pôsobenia IC,
 • poskytovanie administratívnych služieb podľa uvedeného cenníka,
 • poskytovanie bezplatných propagačných informačných brožúr,
 • vyhotovenie a distribúcia plagátov a propagačných materiálov.

Novohradské turisticko-informačné centrum spolupracuje s Turistickým informačným centrom Rimavská Sobota, Mestským informačným centrom Lučenec a turistickou kanceláriou TOURINFORM Salgotarján. Všetky formy spolupráce sú ošetrené zmluvami o spolupráci. NTIC spolupracuje tiež s odbornými organizáciami v oblasti rozvoja turizmu, regionálneho rozvoja, ako napr. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor kultúry a cestovného ruchu, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský zväz turistov, Správa CHKO Cerová vrchovina, Región Neogradiensis, so samosprávami obcí na území Geoparku Novohrad–Nógrád. Predstavujú dobrú možnosť rozširovania a propagovania informácií o miestnych aktivitách a podujatiach.

ntic

ntic

ntic

ntic

Novohradské turisticko-informačné centrum (NTIC) zhromažďuje, kompletizuje a distribuuje informácie o Fiľakove, o okolitých obciach Geoparku Novohrad–Nógrád, turistických destináciách v oblasti pôsobenia IC cez komunikačné kanály kancelárie (prevažne do okolitých informačných kancelárií, keďže sú zdrojom aktuálnych verejných informácií pre miestne obyvateľstvo). Súčasťou týchto informácií sú informácie o spoločenskom dianí, o kultúrnych, športových, či odborných podujatiach. Ak si to organizátor vyžaduje, zapája sa do organizovania takýchto podujatí. Podieľa sa na organizovaní všetkých podujatí Hradného múzea vo Fiľakove, ako napríklad vernisáže výstav, Noc múzeí a podobne.

NTIC zabezpečuje distribúciu propagačných materiálov: mesta a jeho okolia, Hradného múzea a Z.p.o. Geoparku Novohrad-Nógrád. Každoročne sa zúčastňuje rôznych výstav cestovného ruchu. Okrem uvedeného sa propagačné materiály používajú na reprezentačné účely mesta, miestnych občianskych združení, spolkov a pre potreby návštevníkov.

K ďalším činnostiam NTIC patrí napĺňanie obsahu a aktualizácia webovej stránky Hradného múzea vo Fiľakove, podstránky NTIC na webovej stránke mesta Fiľakovo, aktívna tvorba a preklad článkov do mesačníka mesta Fiľakovo - Fiľakovské zvesti, úzka spolupráca so Z.p.o. Geoparkom Novohrad-Nógrád. Táto spolupráca spočíva v pravidelnom organizovaní vedených peších túr na území Geoparku, ktorých hlavným cieľom je spoznávanie životného prostredia novohradského regiónu.

Ďalšou úlohou kancelárie je tvorba turistických produktov. V rámci tejto činnosti sa v spolupráci so Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a s Oddelením prípravy projektov, územného plánovania a regionálneho rozvoja MsÚ pripravili organizované, plánované turistické trasy (Pešia turistika), plánované turistické trasy motorovým vozidlom k okolitým hradom, zámkom a kaštieľom (Autoturistika) a trasy ľudovej kultúry, ktorej jadrom je Palócka cesta - cezhraničná tematická trasa zastrešujúca etnografické múzeá a galérie ľudovej kultúry v regióne (viac informácií v kancelárií NTIC). Ich cieľom je prilákať návštevníkov do nášho mesta a zároveň im ponúknuť ďalšie turistické ciele a možnosti strávenia voľného času.

Otvorené
Pondelok-Piatok:
08:00-16:00
(prestávka: 12:00-12:30)

Kontakt
Podhradská u. 1985/14
98601 Fiľakovo
tel./fax.:+421 (0)47 4382016
mobil: +421 918 994 481
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.hradfilakovo.sk
poloha na mape

Cenník tovarov a služieb

Cenník administratívnych služieb [PDF, 128 kB]

Cenník predávaného tovaru [PDF, 322 kB]

Predávaný tovar

Predávaný tovar

Predávaný tovar

Predávaný tovar

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.