Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

 

Rozšírenie technického vybavenia Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Fiľakovo, je ďalším z výsledkov úspešného cezhraničného Akčného plánu zamestnanosti po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja. Do stolárskej dielne fiľakovskej školy pribudli dva stroje, ktoré zabezpečia špičkovú úroveň výučby študentov a ich lepšiu prípravu na ďalšie zamestnanie v odbore.

Čítať ďalej...

Ďalším z úspešných projektov, ktoré prebiehali v rámci cezhraničného Akčného plánu zamestnanosti po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja je projekt REWO – Pripravený na prácu, Integrácia znevýhodnených sociálnych skupín na trh práce. V rámci neho učili dlhodobo nezamestnaných zručnostiam, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Čítať ďalej...

Vďaka cezhraničnému akčnému plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3” zrealizovali dve fiľakovské spoločnosti projekt DIGI - Spoločné kroky ku digitalizácii. V rámci neho rozšírili optické internetové pokrytie v Novohrade a zakúpili prístroje na skvalitnenie svojich služieb.

Čítať ďalej...

Cezhraničný akčný plán, ktorý zahŕňal päť osobitných projektov na oživenie hospodárskeho prostredia regiónu, sa postupne končí. Prvým z končiacich projektov je CCP (SKHU/1802/3.1/028), ktorý mal na starosti koordináciu a komunikáciu medzi jednotlivými subjektmi akčného plánu.

Čítať ďalej...

Piatok 20. október bol vo Fiľakove zrejme najvýznamnejším dňom roka. Samospráva na poludnie slávnostne odovzdala dokončenú výrobnú halu s administratívnou budovou a infraštruktúrou, ktoré boli výsledkom projektu DevINvestEnviro – Rozvoj investičného prostredia ako súčasť Akčného plánu zamestnanosti po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja. Partnermi cezhraničného projektu SKHU/1802/3.1/011 boli mesto Fiľakovo a Agentúra rozvoja podnikania župy Nógrád NMRVA (HU). Fiľakovo v rámci podujatia oznámilo výbornú správu – na úspešný projekt získa dodatočne ďalších takmer 1,5 milióna eur!

Čítať ďalej...

Projekt cezhraničnej spolupráce sa realizuje od 05/2021 do 04/2023 na základe Partnerskej dohody podpísanej vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR - TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove. Projekt je zameraný na zvýšenie digitalizácie prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”. Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi Strednou odbornou školou – Szakközépiskola Fiľakovo a Obchodnou a priemyselnou komorou župy Nógrád - Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara/HU vznikol projekt Rozvoj výrobných kapacít s cieľom stať sa dodávateľom SKHU/1802/3.1/033 „TRAIN” zameraný na vzdelávanie a motiváciu cieľových skupín prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”. Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Jedným z projektov akčného plánu zamestnanosti (TAPE) cezhraničného projektu „Po osi R2 a M3“ na podporu zamestnanosti v regióne je i projekt REWO – „Pripravený na prácu, Integrácia znevýhodnených sociálnych skupín na trh práce“. Netradičným prístupom a osvedčenými postupmi v rámci neho naučia nezamestnaných novým zručnostiam, podporia ich sebavedomie a dajú im tak lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Čítať ďalej...

Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi Mestom Fiľakovo/SK a Agentúrou rozvoja podnikania župy Nógrád NMRVA /HU vznikol projekt SKHU/1802/3.1/011 - „DevInvestEnviro” v záujme oživenia nevyužívanej a chátrajúcej premyselnej zóny vo Fiľakove v rámci Akčného plánu po osi R2 a M3 - ktorý bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi Mestom Fiľakovo/SK a Agentúrou rozvoja Novohradu – Nógrádi Fejlesztési Ügynökség /HU vznikol Koordinačný a komunikačný projekt SKHU/1802/3.1/028 – „CCP” v záujme zastrešenia zosúladenej implementácie, komunikácie a koordinácie balíka 5 projektov Akčného plánu po osi R2 a M3 - Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja - ktorý bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.