Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre Mestský úrad Fiľakovo Mestskú políciu Fiľakovo a kancelárie Terénnej sociálnej práce [PDF, 228 kB]


Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) v komunitnom centre [PDF, 54 kB]


Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo [PDF, 606 kB]
(účinnosť od: 01.01.2024)

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo [PDF, 226 kB]
(účinnosť od: 01.01.2020 do 01.01.2024)


Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo do roku 2020 [PDF, 3,54 MB]


Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo - Programovacie obdobie 2023 - 2027 [PDF, 2,6 MB]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo - Programovacie obdobie 2018 - 2022 [PDF, 3,1 MB]


Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023 [PDF, 2,06 MB]


Akčný plán - Rozvojové aktivity na území Mesta Fiľakovo [PDF, 90 kB]


Štúdie spoločenského a hospodárskeho rozvoja mesta - Analýza súčasného stavu [PDF, 1,87 MB]


Štúdie prípravy operatívnych plánov na základe existujúcej koncepcie mesta [PDF, 903 kB]


Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti [PDF, 1,7 MB]


Marketingová štúdia na rozvoj cestovného ruchu v regióne [PDF, 760 kB]


Program rozvoja turizmu [PDF, 1,21 MB]
Fülek Város Turisztikai fejlesztési programja [PDF, 1,21 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.