Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

2012

 • Dr. Molnár Zoltán - in memoriam
 • Frank Lowy

2010

 • RNDr. Jozef Klinda
 • Mikuláš Csaba
 • Juraj Győri

2007

 • Dr. Burkhard Kruper

1996

 • Onódy Karol
 • Vinár Dezider
 • Tőre Jozef
 • Szvorák Katalin
 • Prof. Dr. Ing. Agócs Zoltán, CSC.
 • Doc. PhDr. Mlynárik Ján, CSc.

2022

 • Ing. Attila Varga - za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, premenu tradičnej učňovskej školy na modernú strednú školu, výrazné zveľaďovanie strojového vybavenia priestorov praktického vyučovania prostredníctvom úspešných projektov a zvyšovanie úrovne vzdelávania mladých odborníkov
 • Ľubomír Šimkovič - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech fiľakovského futbalu v pozícii hráča, trénera a za zveľaďovanie športového areálu

2021

 • Nezábudka nezisková organizácia - za excelentné zvládnutie pandemickej situácie bez vyskytnutia nákazy v zariadení a za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup s ktorým sa starajú o klientov

2020

 • Štefan Albert - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo a profesionálne úspechy dosiahnuté v oblasti umeleckého nožiarstva
 • PRO KULTÚRA - Füleki Férfikar - pri príležitosti osláv 100. výročia založenia  speváckeho zboru. Za výnimočný prínos v umeleckej oblasti, reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslovenských súťažiach a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo v Slovenskej republike a v zahraničí

2019

 • Ing. Ladislav Estefán - za záslužnú a dlhodobú prácu v občianskom združení Koháry a založenie tradície každoročne usporadúvaných Fiľakovských hradných hier
 • RNDr. Róbert Tomolya - za významnú prácu v pedagogickej činnosti v oblasti informatiky a prácu s nadanými študentmi doma i v zahraničí

2018

 • Makainé Simon Katalin - za desaťročnú obetavú prácu vo funkcii dirigentky ženského speváckeho zboru MELÓDIA a profesionálny prístup, výsledkom ktorého sú úspechy fiľakovského zboru doma aj v zahraničí

2017

 • Ladislav Flachbart - za dlhoročnú prácu v OZ FTC, vedenie kolkárskeho oddielu, trénerskú a organizačnú činnosť na miestnej a celoslovenskej úrovni
 • FS Rakonca (HU) - za úspešnú reprezentáciu na celoslovenských súťažiach, prehliadkach a festivaloch

2016

 • Mgr. Attila Visnyai
 • Mgr. Marek Sabatula - páter Stanislav

2015

 • Fehér Miklós
 • Zoltán Parti

2014

 • OZ Koháry
 • Jozef Benko
 • Tibor Molnár - in memoriam
 • kordeonový súbor pri ZUŠ Fiľakovo
 • Zoltán Fehér

2013

 • Jozef Jacsmeník
 • Ľudovít Štefánik - in memoriam
 • Ľudovít Hanzlík

2012

 • Mgr. Attila Agócs
 • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
 • Ing. Mária Veliká
 • MUDr. Štefan Gladiš - in memoriam
 • Márta Somogyi

2011

 • Mgr.art. Jana Bialová
 • Kerekes Eva - Vica
 • Manželia Mária a László Fehér
 • Peter Kovács - Garp

2010

 • Jednota dôchodcov
 • Banya Klub Fiľakovo
 • Pro Kultúra
 • Ján Kálosi

2009

 • OZ Zsákszinház

2008

 • OZ Melódia

2007

 • Palóc Táncműhely

2006

 • Vanya Gábor
 • ZO Csemadok Fiľakovo
 • Dom Matice Slovenskej vo Fiľakove
 • Jozef Illéš st.
 • Emil Kellner, in memoriam
 • Dr. Jozef Klinda

2005

 • OZ Oppidum Fileck
 • OZ Koháry
 • OZ Genius
 • Skautský oddiel Štefana Koháryho

2004

 • Mgr. František Mráz
 • Folklórny súbor Jánošík

1996

 • Szikora Pavol
 • Šimon František
 • Dr. Lóska Lajos, in memoriam
 • Matusek Rudolf, in memoriam
 • Teleki Tibor, in memoriam
 • Dr. Molnár Zoltán, in memoriam
 • Klinda Jozef st., in memoriam

2022

 • Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. - za osobitný prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia s dôrazom na výskum ochorenia COVID 19
 • Norbert György - za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti literatúry s dôrazom na umeleckú prekladateľskú činnosť a za zblíženie slovenskej a maďarskej kultúry prostredníctvom literatúry

2021

 • Občianske združenie Pivničný rad - za zveľadenie priestorov pivničného radu, za udržiavanie tradícií vinárstva v meste a ich priblíženie širokej verejnosti

2020

 • Imrich Széplaky - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech rozvoja fiľakovského futbalu a aktívnu činnosť v spoločenskom živote mesta
 • Elena Lipničková - za aktívnu a obetavú prácu vo vedení Klubu dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove a pri rozvíjaní kultúrneho a spoločenského vyžitia seniorov v meste
 • Kristián Deme - za úspešnú reprezentáciu mesta Fiľakovo na miestnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni v silovom trojboji v roku 2019

2019

 • Ondrej Molota - za dlhoročnú činnosť v oblasti folklórneho hnutia a uchovávanie a šírenie tradičného hudobného folklóru Podpoľania
 • Katalin Szvorák - za šírenie myšlienky porozumenia národov Strednej Európy prostredníctvom interpretácie ich ľudových piesní na vysokej umeleckej úrovni
 • Gergely Agócs - za dosiahnuté odborné výsledky a úspešnú interpretáciu v oblasti výskumu, uchovávania a šírenia maďarskej ľudovej nástrojovej hudby na Slovensku
 • Csemadok - za 70 ročnú kultúrnu činnosť vykonávanú v záujme maďarského spoločenstva, udržiavanie a podporovanie divadelných súborov a za obetavú a vytrvalú prácu v prevádzkovaní Maďarského spoločenského domu
 • Erik Gallo - za úspešnú reprezentáciu mesta na miestnej, celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni v kolkárskom športe

2018

 • Pavel Krpeľan - za obetavú prácu vo vedení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Fiľakove a za dlhoročné úspešné pôsobenie v spoločenskom a kultúrnom živote mesta
 • Zoltán Horváth - za zásluhy pri založení Rómskej občianskej hliadky vo Fiľakove a za dlhoročnú koordináciu jej všeobecne užitočnej činnosti z pozície veliteľa. Za činnosť v OZ INFO ROM a organizáciu kultúrneho života Rómov v našom meste
 • András Reisz - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo v zahraniční, profesionálne úspechy na poli meteorológie a propagáciu palóckeho nárečia v televíznom vysielaní

2017

 • Ing. Attila Varga - za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, osobný prínos v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže a za výraznú podporu mladých odborníkov v ich uplatnení na trhu práce
 • Zsibongó - ifjúsági színjátszó csoport (HU) - za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnej prehliadke detských bábkarských a divadelných súborov
 • Zoltán Nagy (HU) - za všestrannú dobrovoľnú činnosť pri mestských podujatiach a nezištnú  prácu  pri obnove historických objektov
 • Ján Benčík - za aktívne budovanie občianskej spoločnosti formou odkrývania činnosti extrémistov a šíriteľov konšpiračných teórií

2016

 • Sajko František
 • Mgr. Róbert Laboda
 • Mgr. Attila Mizser
 • Mgr. Blanka Vassová
 • Tomáš Eibner

2015

 • Karol Bolla
 • Agnesa Husztiová
 • MUDr. Miloslav Rešetár
 • Štefan Albert
 • Varga Lia a Norbert

2014

 • Mgr. Attila Visnyai
 • Mgr. Ľudmila Svoreňová
 • Mgr. Darina Baková
 • MUDr. Norbert Kristián
 • Mgr. Ildikó Wágnerová
 • Marian Mesiarik
 • Peter Molnár

2013

 • Makainé Simon
 • Jolana Ambrúžová
 • Mokoš Karol

2012

 • Štefan Lancz
 • Alžbeta Vargicová
 • Ján Kucharčík - páter Kamil

2011

 • Alfonz Moravčík
 • Jáv Vrabec
 • Dušan Pisár
 • Hans Fridrich Horstmann

2010

 • Irén Danyi

2009

 • PhDr. István Mázik
 • László Gulyás
 • Mgr. Monika Tóthová
 • Andrea Bódi
 • Mgr. Art. András Nagy
 • Víťazi súťaže Klenot Ulice v jednotlivých kategóriách:
  - Marian Kováč
  - Mária Hroncová
  - Aladár Vitéz a Šarolta Bogdáňová
  - Marta Libiaková

2008

(nebolo udelené žiadne ocenenie)

2007

 • Ing. Alexander Balog
 • Otto Gálik a manželka
 • Ľubomír Krpeľan
 • Tibor Kovács
 • Ondrej Mács
 • Gábor Princz
 • Katarína Póczosová a Ľudovít Kandera
 • Csaba Szabó
 • Pavel Sáfrány a manželka
 • Michal Zupko a manželka

2006

 • Štefan Bozó
 • František Mojzeš
 • Spoločnosť Rakonca
 • OZ Zsákszinház
 • Ladislav Zupko
 • Eugen Bari
 • Zoltán Horváth

2005

 • Róbert Eibner
 • Milan Chytil
 • Jozef Békéši
 • Attila Varga

2004

 • OZ Pro gaudio
 • Mottolla műhely
 • Ladislav Farkaš
 • Emil LeGiang
 • Jozef Bodnár
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.