Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Kaštieľ Berchtoldovcov

Kaštieľ vo Fiľakove, v ktorom je dnes Gymnázium, bol postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda, ktorý pochádzal z Tirolska. Gróf bol majiteľom velkostatku pri Fiľakove. Neskôr kaštieľ zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herold. Po roku 1945 bol sídlom okresného úradu a bola v ňom umiestnená aj stavebná škola. Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil. Na prízemí možno vidieť zachované barokové klenby a drevenú vyrezávanú výzdobu. Okolitý park bol kedysi oplotený, a voľne v ňom žili jelene a srnčia zver. V jazierku plávali labute. Rozloha parku je 8,2 ha a obsahuje 16 taxónov drevín, medzi ktorými je aj niekoľko vzácnych cudzokrajných stromov. Dnes tu očakáva návštevníkov fiľakovské minizoo.

Kaštieľ Cebriánovcov

Gróf Cebrián-Figuerollas Antal, pochádzal zo Španielska, usadil sa tu v roku 1820. Jeho vnukom bol František, ktorý dal postaviť kaštieľ vo Fiľakove. Medzi jeho posledných majiteľov patrila Mária Cebriánová, ktorá zomrela v roku 1931. Ďaľší údaj je z roku 1956, keď už v budove kaštieľa bola poliklinika. V roku 2006 prešla do súkromného vlastníctva. Budova nadnes stratila svoju niekdajšiu impozantnosť, ale stále má dôležité miesto v obraze mesta. Vnútorná plocha priečelia s pilierovou arkádou pripomína štyridsiate roky 19. storočia.

Koháryho kúria

Keď v roku 1682 turecko-kurucké vojská zničili hrad aj mesto, kapitán fiľakovského hradu Štefan Koháry II. dal po návrate zo zajatia znovupostaviť katolícky kostol. Veď aj mal z čoho, za svoju vernosť získal od kráľa veľké majetky. Hrad však nedá opraviť. Miesto toho si v meste vybuduje kaštieľ, tzv. Koháryho kúriu. Táto baroková stavba z prvej polovice 18. storočia bola vystavaná na starších základoch kúrie Báthoryovcov zo 17. storočia. V súčasnosti sa nachádza v dosť biednom stave, spolu so zanedbaným hospodárskym dvorom. Za povšimnutie stoja vynikajúce štukové pruské klenby a priestranná pivnica s lunetovou klenbou.

Budova Mestského úradu

Medzi zaujímavé budovy vo Fiľakove patrí aj súčasná budova mestského úradu. Dokončená bola 29. júna 1912, staviteľom bol Pál Schmidt. Pôvodne v nej sídlil aj zbor požiarnikov. Z vežičky na vrchole bolo vidieť celé mesto a slúžila hasičom ako pozorovateľňa.

Vigadó

Aj v súčasnosti je dôležitým miestom spoločenského života mesta tzv. Vigadó. Budova pochádza z konca 19. storočia, má eklektickú fasádu. Fungovalo v nej už kasíno, ako miesto stretávania sa spolkov a remeselníkov, hostinec, škola; Novohradské múzeum a knižnica. V súčasnosti je tu umiestnená Mestská knižnica a v jeho priestoroch je aj Mestské vlastivedné múzeum.

Mestský park

Vznikol z pôvodných tureckých záhrad. Založený bol v druhej polovici 19. storočia pri kaštieli Berchtoldovcov. Popri domácich drevinách a rastlinách sú tu vysadené aj mnohé cudzokrajné dreviny. V okrajovej polohe pod hradom je situované jazierko. (Súčasťou parku je ovocný sad, záhradníctvo a spevnené plochy za kaštieľom.)

Námestie padlých hrdinov

Časť námestia nachádzajúca sa pred kaštieľom bola súčasťou parku založeného v druhej polovici 19. storočia. V súčasnosti sa tu nachádza pomník 1. svetovej vojny a pomník padlých hrdinov sovietskej armády z druhej svetovej vojny, ako aj novopostavený pamätný stĺp fiľakovských honvédov z revolúcie 1848/1849.

Mauzóleum rodiny Stephani

Mauzóleum rodiny Stephani sa nachádza na kopci malého cintorína.

Socha Svätej Anny

Socha bola postavená v roku 1907.

Socha Svätého Urbana

Socha bola postavená v roku 1796. Zrútenú sochu obnovili 25. mája 1920. Sochu v roku 1997 obnovilo mesto Fiľakovo.

Židovský cintorín

Fiľakovskí Židia v roku 1820 dostali povolenie na zriadenie židovského cintorína pri Šávoľskej ceste.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.