Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

O projekte

Názov projektu: Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership

Akronym projektu: GEOTOP

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/038

Program: Interreg VA Slovenská republika - Maďarsko

Priorita: Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ: 4.1. Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Vedúci prijímateľ: Riaditeľstvo Národného parku Bükk

Financovanie projektu: Projekt je podporený z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 159 578,32 €.

Projektový grant pre Mesto Fiľakovo: 20 553,00 €

Štátny rozpočet: 2 418,00 €

Spolufinancovanie Mesta Fiľakovo: 1 209,00 €

Trvanie realizácie projektu: december 2020 - marec 2022

Hlavným cieľom projektu: Cieľom projektu GEOTOP je vypracovanie nových služieb a ich zavedenie na území Geoparku Novohrad-Nógrád a Geoparku Bükk-vidék. Je pre nás dôležité rozšíriť sieť geoturistiky, a zabezpečiť sprievodcov túr a geoturistických pracovníkov pomocou školení, vďaka ktorým naši patneri poskytnú školiaci balíček pre tých ktorí majú záujem. Vzdelávací balíček obsahuje všeobecné poznatky (geológia, protiúrazové opatrenia, kultúra a biológia) a priestorovo špecifické moduly.

logo Bükki Nemzeti Park

erb Mesto Fiľakovo

Aktivity projektu

 • Geoturistickú sieť fungujúcu na území týchto geoparkov prepojíme vytvorením cezhraničného náučného chodníka, podujali sme sa vyznačenia 7 km dlhého turistického úseku, ďalej plánujeme osadenie informačných tabúľ a odpočívadla, ktoré zvýši návštevnosť nových miest geoparku. Pripravíme popis 70 ,,geotopov“, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách geoparku a na novovytvorenom cezhraničnom turistickom chodníku.
 • Preskúmame stav náučných chodníkov nachádzajúcich sa na slovenskej strane Geoparku Novohrad-Nógrád a ďalšie trasy nachádzajúce sa na 4 vybraných územiach Geoparku Bükk-vidék. Na 4 územiach Geoparku Bükk-vidék obnovíme náučné chodníky (vyznačenie trás, maľovanie značiek, obnova tabúľ) a na jednej trase vytvoríme interaktívny náučný chodník.
 • Súčasťou projektu bude výmena skúseností s organizovaním túr po náučných trasách pre učiteľov a odborníkov, resp. pre obchodné a odborné fórumy v obidvoch krajinách.
 • V rámci spoločnej propagačnej činnosti by sme chceli prezentovať oba geoparky tvorbou publikácií a máp.

logo Interreg

logo Európsky fond regionálneho rozvoja

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.