Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo implementuje projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vďaka spolupráce s Úradom BBSK v Catching-up Regions 2.

Hlavným cieľom projektu je podporiť komplexný prístup, fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu zanedbaných komunít v mestskej časti 3 (osídlenie č. 1: Farská lúka a časť Daxnerovej ulice) vo Fiľakove, v malom meste s počtom obyvateľov 9 949 ktoré sa nachádza v Atlase RK, v okrese Lučenec, ktorý je na zozname najmenej rozvinutých okresov SR. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, komplexnou rekonštrukciou pozemných komunikácií, konkrétne chodníkov v dĺžke 1 996,25 metrov, na ploche celkom 4 906,39 m2 pre 583 osôb MRK (podľa Atlasu RK) dotknutých realizáciou projektu, obyvateľov riešenej lokality. Výška NFP predstavuje sumu: 432 913,82 EUR.

Výstupom realizovaných aktivít bude spojené osídlenie č. 1 s rekonštruovanou pozemnou komunikáciou v dĺžke skoro 2 km (chodníkmi s bezbariérovým prístupom) k nasledovným inštitúciám/službám/obchodným prevádzkam: škôlke (Materská škola na ulici Daxnerovej), základnej a strednej odbornej škole (ZŠ VJM L. Mocsáryho, ZŠ Farská lúka, Stredná odborná škola Fiľakovo), obchodu potravín (COOP Jednota), pekárni, autobusovej a vlakovej stanici, zdravotníckym zariadeniam (zdravotnícke centrum na autobusovej stanici: všeobecní lekári, neurológ, ortopéd, lekáreň), mestskému úradu, verejnoprospešným službám mesta, detským ihriskám, pošte a ku kostolu, občianskym vybavenostiam ktoré sa nachádzajú priamo na osídlení č. 1, alebo v jeho blízkosti.

Mesto Fiľakovo, ako vlastník zrekonštruovanej technickej infraštruktúry, pozemných komunikácií t.j. chodníkov sa bude starať o technickú a finančnú udržateľnosť.

Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - Základné údaje [PDF, 290 kB]

Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - Opis projektu [PDF, 409 kB]

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Základné údaje projektu

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.