Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Tri základné školy vo Fiľakove dostanú nové učebne a zariadenie, ktoré im umožnia skvalitniť odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Zamerajú sa na manuálne zručnosti i IT technológie.

Vďaka projektom mesta, ktoré podporila MAS Partnerstvo Južného Novohradu, dostanú dve základné školy celkom nové odborné učebne a tretia moderné IT vybavenie. Na základnej škole Štefana II. Koháriho s vyučovacím jazykom maďarským plánuje mesto zriadiť učebňu techniky s odborným vybavením a učebnými pomôckami, vďaka ktorým má vzniknúť podnetné prostredie na rozvoj praktických zručností žiakov. Vybudovanie učebne za vyše 32-tisíc eur podporila dotáciou spomenutá MAS vo výške 19-tisíc eur.

Na základnej škole Farská lúka s vyučovacím jazykom slovenským má rovnako vzniknúť nová učebňa techniky. Na rozdiel od ZŠ Koháriho, ktorá sa bude orientovať na manuálne zručnosti žiakov, bude učebňa na Farskej lúke určená aj na výučbu IT technológií a predmetu „malý ekologický farmár“. Projekt za vyše 24-tisíc eur podporila MAS takmer 18-tisíc eurami.

Na oboch školách sa v rámci projektu ráta so stavebnými prácami, ktoré majú už existujúce učebne prispôsobiť požiadavkám moderného vyučovania techniky (výmenou zastaralých rozvodov, omietok, podláh, okien, umývadiel a podobne) a s následným nákupom potrebnej techniky a vybavenia. V prípade ZŠ Koháriho nimi budú pracovné dielenské stoly, zveráky, vŕtačky, píly, kladivá a ďalšie, v prípade ZŠ Farská lúka okrem dielenských stolov a základného vybavenia zakúpia aj interaktívnu tabuľu, dataprojektor či 3D tlačiareň.

Na základnej škole Školská s vyučovacím jazykom slovenským sa projekt zameria na obnovu už existujúcej učebne informatiky, do ktorej mesto nakúpi nové IT vybavenie. Vďaka projektu sa tak zmodernizuje vyučovanie informatiky i ďalších predmetov, a zároveň sa škole znížia náklady na energie. Projekt v hodnote bezmála 15-tisíc eur podporí MAS sumou približne 14-tisíc eur.

Na našej štvrtej fiľakovskej základnej škole - ZŠ Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - mesto vybudovalo nové odborné učebne s kompletným vybavením ešte v roku 2019. V rámci  podpory inkluzívneho vzdelávania chce samospráva zvýšiť pripravenosť žiakov na každodenný život i ďalšie odborné vzdelávanie.

Prostredníctvom dotačnej schémy MAS tiež samospráva zrekonštruuje dve autobusová zastávky.

Projekty:

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.