Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Správa č. 1 za obdobie september - november 2012

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje, že realizuje projekt pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o grant od roku 2008 do 2010 (aktualizované: 7.3.2011) [PDF, 122 kB]

S uvedeným názvom bola vypracovaná v predchádzajúcich rokoch projektová dokumentácia viacerými odborníkmi v spolupráci so zamestnancami MsÚ Fiľakovo, oddelenia prípravy projektov, územného plánovania a regionálneho rozvoja (ďalej len oddelenie PP, ÚP a RR) a Komisiou výstavby a životného prostredia (Komisia V a ŽP) pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove (ďalej len MZ vo Fiľakove). Výsledkom dvojročnej prípravy bol komplexný návrh revitalizácie parku s celkovým rozpočtom 1.651.924,59 EUR. Vďaka hotovej projektovej dokumentácii sme sa mohli uchádzať o dotáciu.

Čítať ďalej...

Názov projektu: Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov
Kód projektu: HUSK 0801/1.3.1/0071
Vedúci partner: Palóc Út Egyesület (Salgótarján, HU)

Čítať ďalej...

V mesiaci jún došlo k podpísaniu zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestom Fiľakovo (19.000 EUR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Príprava a realizácia systematickej obnovy NKP - Fiľakovského hradu. Celkový rozpočet projektu: 20.547,- EUR.

Čítať ďalej...

Riaditeľstvo národného parku Bükki Nemzeti Park (Eger,HU) ako vedúci partner, Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád (Fiľakovo), ako aj Nezisková organizácia Nógrád Geopark (Salgótarján,HU) podali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Rozvoj infraštruktúry Novohrad-Nógrád geoparku", súčasťou ktorého budú na pripravených lokalitách geoparku na slovenskej strane realizované také činnosti, ako:

Čítať ďalej...

Projekty zo zoznamu víťazných projektov v rámci výzvy HUSK 08/01 [PDF, 34 kB]

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok