Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
7.30 - 13.30

Mesto Fiľakovo oznamuje, že ukončilo realizáciu projektu pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo

Cieľ projektu: Vytvorenie vzdelávacieho centra pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, ktoré uľahčí príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prístup k vzdelaniu a zamedzí vylúčenie komunity.

Špecifické ciele projektu:

  1. Umožniť ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
  2. Doučovaním žiakov na I. stupni základnej školy zamedziť ich zaostávaniu za ostatnými žiakmi.

Doba realizácie projektu: od 01.10.2012 do 30.09.2014
Celkové oprávnené výdavky: 61 208,98 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 58 148,53 €

V rámci  projektu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho získala 9 notebookov, 9 dataprojektorov, 9 premietacích plátien, 4 DVD prehrávače a 3 magnetické tabule.
V rámci aktivity 1.1 Doučovanie zaostávajúcich žiakov na I. stupni základnej školy sa doučovania zúčastnilo celkom 87 žiakov.
V rámci aktivity 1.1 Ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov MRK ukončilo základné vzdelanie 23 príslušníkov MRK.
Aktivity boli realizované počas školských rokov 2012/2013 a 2013/2014.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

www.esf.gov.sk
www.asfeu.sk
www.filakovo.sk

logo

logo

logo

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok