Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 25.05.2023 o 16.00 vo veľkej zasadačke (m. č. 22) v budove MsÚ vo Fiľakove.

vo veci:

 1. Oznámenie (odvádzanie dažďovej vody pri radových garážoch Halastó) - Mgr. Štefan Golian
 2. Žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia a dobudovanie miestnej komunikácie - Kristína Olšiaková
 3. Žiadosť o vyjadrenie (umiestnenie letnej terasy) - STARVYS, s.r.o
 4. Návrh na spätnú kúpu pozemku v mestskom parku - Vašš Vojtech
 5. Schválenie uzatvorenia KZ na predaj 21 m2 pozemku do vlastníctva Kómár Štefan, LC
 6. Majetkovoprávne vysporiadanie časti verejného parkoviska pred MsÚ Fiľakovo - schválenie uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za náhradu so SPF Bratislava
 7. Hradné múzeum vo Fiľakove - návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku
 8. Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Fiľakovo“
 9. Oznámenie o strategickom dokumente pre „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 - 2030“
 10. Aktuálny stav úspešných investičných projektov   

Ing. Vass Anikó
Zapisovateľka komisie

Materiály na prerokovanie [ZIP, 4,5 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.