Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 06. júna 2024 v čase od 07:30 do 14:30 hod. na adresách: Tehelná 0 až 5, 16 až 38, 50, 1489, 2219 a 4562.
 • dňa 18. júna 2024 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Šávoľská cesta 0, 1, 5, 11, 15, 17, 20 až 28, 32 až 44, 51, 89, 125, 328, 999, 1582, 1754, 1818, 1961, 2025, 2127, 2242, 2272 a 4145.
 • dňa 19. júna 2024 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Mlynská 0, 1, 172, 173, 300 a Viničná 0.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 23. apríla 2024 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Mlynská 1, 91, 93, 150 až 154 a 300, Tichá 3, 5 a 7.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 05. februára 2024 v čase od 07:00 do 18:30 hod. na adresách: 1.mája č.2,6,8,10, Hlavná č.7, 9, 11, 13 a 21, Jilemnického od č.1 po č.40, Koháryho nám.č.4 a 6, celé ulice Malá, Rázusova a Trhová, ul. Štúrova len č. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20 a 26, a tiež ul.Vajanského č.d.1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 03. novembra 2023 v čase od 07:30 do 16:30 hod. na adresách: Jánošíkova 12, 14, nepárne čísla od 25 do 35 a 1648, Poľná 1, 3, 6 a 1655.
 • dňa 9. novembra 2023 v čase od 07:00 do 19:30 hod. na adresách: Šávoľská cesta 1, 19, 45, 46, 48, 58, 62, 62 a, 64, 66, 68 a 70.
 • dňa 24. novembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: 1. mája 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 50, párne čísla od 52 do 80, párne čísla od 86 po 94, 200, 722, 1395 a 1726, Biskupická 32 až 47, Kukučínova 48 a 50, Mocsáryho 9 a 11, Obrancov mieru 1 až 8, Šávoľská cesta 125 a ulica Tajovského 1 až 24, 100, 1301, 1307 a 1726.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 11. októbra 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adresách: Biskupická 55 až 63 (iba nepárne čísla), 72 až 94 (iba párne čísla), Gorkého 21 až 45, Jánošíkova 12 až 18 (iba párne čísla), 22, 25 až 47 (iba nepárne čísla) a 1648, Poľná 1 až 7, 1464 a 1655.
 • dňa 17. októbra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Družstevná 29 až 39, 40 až 50 (iba párne čísla) a 940, Fialková 1 až 8, 9 až 23 (iba nepárne čísla), Kvetná 9, Ružová 1 až 29, Tulipánova 1 až 28, 29 až 35 (iba nepárne čísla) a 1006.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 28. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Sládkovičova 2, 4, 6 a 1288, Záhradnícka 1 až 15 (iba nepárne čísla adries).
 • dňa 29. septembra 2023 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: 1. mája 0 až 7 (iba nepárne čísla), 12, 13, 14 až 48 (iba párne čísla), 66, 711 a 1725, 29. augusta 0 a 1, Kukučínova 9 až 15 (iba nepárne čísla), 16 až 23, 24 až 46 (iba párne čísla), Mládežnícka 2 až 6, Školská 2, Štúrova 1, 2 až 18 (iba párne čísla) a Vajanského 2023.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 04. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: B. S. Timravy 0 a 28 až 95, Daxnerova 0, 10 až 60, 69, 71 a 208, Farská lúka, J. Kalinčiaka 8 až 63, J. Kráľa 0 až 27, L. N. Tolstoja 4 až 12 a 2079, Odborárska 1 až 18 a 3375.
 • dňa 06. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: B. Němcovej 1 až 11, 1688 a 1930, Hviezdoslavova 0 až 61, 1591, 1596, 1616 a 1704, Jánošíkova 0 až 23 a 1613, Kajalová 0 až 16 a 1365.
 • dňa 07. septembra 2023 v čase od 07:30 do 15:30 hod. na adresách: Biskupická 0, 50 až 74, 900, 1236, 1824 a 2084, Gorkého 1 až 25, Kalajova 0 až 2, 20, 22 a 2020, Partizánska 0 až 60 a 2198, Športová 1 až 9 a Tajovského 1318.
 • dňa 08. septembra 2023 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: Biskupická 1 až 4, Hlavná 1 až 4, 29 až 36 a 649, Jilemnického 0 a 34, Námestie slobody 1 až 24 a 1850, Školská 2, Štúrova 2 až 18, Trhová 1 až 4 a Vajanského 2 až 6.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 20. júla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na týchto uliciach:

 • Mlynská čísla č. 8 a od č. 41 do č. 89 a celé ulice Gemerská, Úzka a Viničná.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 08. júla 2023 v čase od 07:30 do 19:30 hod. na adrese Šávoľská cesta 1520.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 29. júna 2023 v čase od 07:30 hod. na adresách: Družstevná 0, 29 až 56, 940, 2070, 2155, 3956 a 94741, Ergeš, Fialková 1 až 23, Fiľakovo 0, Kvetná 9, Ružová 1 až 29, Tulipánová 1 až 35 a 1006.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 17. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: B. Němcovej 1 až 7, 9, 11, 1688 a 1930, Biskupická 0, 50 až 54, 60 až 74 (párne čísla), 900, 1236, 1824 a 2084, Gorkého 1 až 7, 9 až 20, 22, 23 a 25, Hviezdoslavova 0 až 41, 43 až 61 (nepárne čísla), 1591, 1596, 1616 a 1704, Jánošíkova 0 až 10, 11 až 23 (nepárne čísla) a 1613, Kalajova 1 až 8, 10 až 22 (párne čísla), 100 a 2020, Partizánska 0 až 60, 2198, Športová 1 až 9 (nepárne čísla) a Tajovského 1318.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 05. apríla 2023 v čase od 07:15 do 18:45 hod. na adresách: Mlynská ulica 1, 150 až 154 a Tichá ulica 3, 5 a 7.
 • dňa 13. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: Malocintorínska 1 a 2, Obrancov mieru 7, 10 až 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 a 66, Šávoľská cesta 0, 1, 5, 15, 17, 20, 22, 26 až 44, 51, 89, 324, 328, 999, 1582, 1754, 1818, 1961, 2025, 2127, 2242, 2272, a 4145, Tehelná 7 a 1682, Železničná 0, 5, 7, 9, 11, 30, 32, 34, 38, 40 a 2130.
 • dňa 14. apríla 2023 v čase od 07:00 do 17:30 hod. na adresách: Biskupická 2, 55, 57, 59, 61, 63, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 a 94, Gorkého 21, 25 až  45, Jánošíkova 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 a 1648, Poľná 1 až 7, 1464 a 1655, Železničná 40 a 48.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 02. februára 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adresách: B. S. Timravy 1., 3-11, 13-16, 18, 20-25, 29, 31, 35, 37, 39, 41 a 1849; Bernolákova 1-21, 25, 27 a 2081; J. Kalinčiaka 2, 3, 5, 7, 9 a 11; Jesenského 1-7, 9, 10-12, 15, 16, 18-20, 22, 24, 26, 28 a 3230; Lučenská 10 a 12; Moyzesova 21.
 • dňa 06. februára 2023 v čase od 08:00 do 15:30 hod. na adresách: Tehelná 4, 6, 1487 a 4108.
 • dňa 07. februára 2023 v čase od 08:00 do 15:30 hod. na adresách: B. S. Timravy 0, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91 a 95; J. Kráľa 0, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 21, 23, 25 a 27; L. N. Tolstého 4, 6, 8, 10, 12 a 2079; Moyzesova 16 a Odborárska 1-4, 6-10, 12, 14, 16, 18 a 3375.
 • dňa 10. februára 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adresách: Biskupická 2-4, 6, 7, 9, 11, 13 a 15; Koháryho námestie 1; Malocintorínska 0, 3-13, 15-20, 22, 24, 26, 28 a 30; Parková 15, 17, 19 a 21; Rázusova 1, 3 a 5; Sládkovičova 1, 3, 7, 9, 11-14, 16 a 18; a Železničná 0, 1, 3-6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 28 a 1803.

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 9. januára 2023, t.j. v pondelok, v čase od 8:00 do 15:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na Šávoľskej ceste č. 1, 19, 46, 48, 58, 60, 62, 64, 66 a 68.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 13. decembra 2022 v čase od 07:30 do 16:00 hod. na adresách: Fiľakovo 0, Jána Bottu č. 1 až 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 1141, Malocintorínska č. 1 a 2, Námestie padlých hrdinov č. 15 až 18 a 20, Obrancov mieru č. 7, 10 až 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 a 66, Parková č. 0 až 11 a 13, Sládkovičova č. 2,  Záhradnícka č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 100 a 1701 a Železničná č. 0, 3, 5, 7, 9, 11, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 1803 a 2130.

Z uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ani kotolňa K2 a preto v tomto čase nebude ani dodávka teplej vody a kúrenia na celom sídlisku.

Stredoslovenská energetika, a.s. Vám oznamuje, že dňa 25. októbra 2022, v čase od 08:30 približne do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: B.S.Timravy od č.28 po č.95, Daxnerova párna strana, rodinné domy od č.10 po č.60 a čísla 69 a 71, ul. J. Kalinčiaka čísla 8, 10, 12 a nepárna strana od č.13 po číslo 63, celé ulice J.Kráľa, L.N.Tolstoja a Odborárska. Za porozumenie ďakujeme!

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dnes (28.9.) bude medzi 07:30 a 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa na adresách Parková 9-21.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Čítať ďalej...

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

 • dňa 30.09.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na uliciach: 1. mája č. 2, 8, 8, 10 a 2186, Biskupická č. 2 a 9999, Hlavná č. 7, 9, 11 a 13, Jilemnického 1, 4-10, 12-16, 18-23, 25, 29-33, 36-38, 40 a 2245, Koháryho námestie č. 4, 6 a 625, Malá č. 0-3, 5, 6, 8 a 14, Námestie slobody, Radničná č. 15, 16 a 18, Rázusova č. 2-4 a 6, Štúrova č. 5-9, 11, 20, 26 a 30, Trhová č. 3, 6 a 8 a Vajanského č. 1.

Stredoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny

 • dňa 07.09.2022 a 08.09.2022 v časoch od 07:00 do 22:00 hod. na uliciach: Hlavná č. 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 a 20, Námestie padlých hrdinov č. 1, 7, 9 a 664, Podhradská č. 2-5, 7-9, 11, 14, 20, 22, 28, 356, 999 a 3814, Radničná 4, 5, 9, 10, 12, 17, 19-22 a 25, SNP č. 0, 5-7, 11, 14, 21, 22, 2036 a 2074 a na Vajanského č.1.
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.