Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
7.30 - 13.30

Z príležitosti osláv Dní mesta a 27. Palóckych dní v auguste 2017 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 047/43 819 26 hľadá na čiastočný úväzok s nástupom od 1.9.2017:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v spolupráci s Komunitným centrom Fiľakovo vyhlasujú výtvarnú súťaž „Rómska rozprávka“ pre deti ZŠ, špeciálnej ZŠ, ZUŠ a Komunitného centra vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo Vás pozýva na bezplatné školenie - Povinnosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov ktorými môžu byť aj bežní podnikatelia podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Čítať ďalej...

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis prvákov do základnej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční jednotne vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v posledný aprílový týždeň, a to 26. a 27. apríla 2017 (streda a štvrtok) od 14.00 do 17.00 hod. Upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a vykonať zápis v stanovenom termíne. Žiadame Vás, aby ste na zápis prišli podľa možnosti s dieťaťom a pri zápise predložili rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz.

Samospráva Fiľakova sa rozhodla pre výstavbu nového trhoviska na mieste niektorých budov bývalej základnej umeleckej školy. Komplex bude pozostávať z dvoch častí. Pozdĺž Trhovej ulice sa vybuduje murovaná budova, v nej bude sídliť päť obchodov medzi inými aj s ponukou regionálnych poľnohospodárskych produktov. V rámci tejto stavby vznikne aj vchod do dvora s krytým trhoviskom.

Čítať ďalej...

Srdečne Vás pozývame na kreatívne stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry, Konrádom Rigóm. Neformálna diskusia sa bude týkať kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Môžete sa dozvedieť viac o možnostiach financovania Vašich projektov, o písaní žiadostí a práce s dotačným systémom. Čakáme všetkých kreatívcov a tých, ktorí sa aktívne zapájajú do organizovania kultúrneho diania v regióne.

Čítať ďalej...

Ples mesta Fiľakovo 2017

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo dňa 24. septembra 2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo. Nadobudnutím účinnosti nariadenia žiadatelia, ktorí nie sú zaradení do zoznamu súborov pôsobiacich pri Mestskom kultúrnom stredisku, môžu svoje žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 spolu s prílohami predkladať do 31. októbra 2016. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie na rok 2017 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 31.12.2016.

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda na Daxnerovej ul. č. 15 vo Fiľakove oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2016-2017 začína dňa 05.09.2016!

Memorandum o porozumení medzi SYNGAS, s.r.o., GLORIN GROUP a Mestom Fiľakovo [PDF, 44 kB]

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach a iných poplatkoch voči Mestu ku dňu 30.6.2016, že v prípade záujmu si môže jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na jeden z koncertov usporiadaných v rámci augustových osláv 770. výročia mesta.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7 vo Fiľakove prijme do pracovného pomeru učiteľky/učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona, s nasledovnými aprobáciami, resp. ich kombináciami:

Čítať ďalej...

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo hľadá upratovačku s nástupom od 1. augusta 2016 a školníka s nástupom od 1. septembra 2016.

Čítať ďalej...

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 1. júla 2016 dochádza k zmene úradných hodín na mestskom úrade, nasledovne:

  • Pondelok - štvrtok 7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
  • Piatok 7.30 - 11.30

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia novej pobočky pre OTP Banku Slovensko, a.s. vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Vážení spoluobčania, naše mesto sa zapojilo do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku Klientskeho centra nášho Mestského úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery. Do zberného boxu ich prosím vkladajte v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Viac informácií nájdete na www.zbernybox.sk.

Z príležitosti osláv Dní mesta a 26. Palóckych dní ako hlavných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste 2016 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Súťaž o najlepší návrh loga pri príležitosti 770. výročia Fiľakova bola úspešne ukončená. Komisia zostavená pri príležitosti výročia zasadla 4. mája 2016, kedy sa na základe hlasov členov komisie a internetového hlasovania rozhodlo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo sa v rámci dňa Zeme aj tento rok obrátilo na firmy, organizácie, združenia, školy, škôlky a verejnosť s výzvou na zapojenie sa do aktivít na zvýšenie počtu drevín v meste, a to výsadbou okrasných drevín a krov. Snahou mesta je zlepšovať a skrášľovať životné prostredie, v ktorom žijeme.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok