Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
7.30 - 13.30

V komunálnych voľbách, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra, prišlo vo Fiľakove k urnám 1929 z 8156 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 23, 65%. Staronovým primátorom sa stal Mgr. Attila Agócs, PhD., ktorý vo voľbách nemal protikandidáta. Získal 1671 hlasov. Do mestského zastupiteľstva boli na nasledujúce volebné obdobie zvolení: Ing. László Kerekes (343 hlasov), Robert Eibner (326 hl.), Mgr. Attila Visnyai (284 hl.), Ing. Ladislav Fehér (281 hl.), Jozef Tankina (272 hl.), Ladislav Szakó (262 hl.), Mgr. Zsuzsanna Szvorák (249 hl.), Zoltán Anderko (240 hl.), Tibor Czupper (216 hl.), Alexander Mede (211 hl.), Margita Oroszová (209 hl.), Erik Kelemen (184 hl.), PhDr. Róbert Rubint (183 hl.), Ladislav Flachbart (175 hl.) a Csilla Gallová (174 hl.).

Sumarizácia výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo 2018 [PDF, 59 kB]

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo dňa 24. septembra 2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo. Nadobudnutím účinnosti nariadenia žiadatelia, ktorí nie sú zaradení do zoznamu súborov pôsobiacich pri Mestskom kultúrnom stredisku, môžu svoje žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 spolu s prílohami predkladať do 31. októbra 2018. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie na rok 2018 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 31.12.2018.

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova - Geografia“.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

Čítať ďalej...

Počas posledných dní sa viacerí obyvatelia Fiľakova obrátili na vedenie mesta a zamestnancov mestského úradu so žiadosťou o vysvetlenie príčin opakovaných krátkodobých výpadkov elektrickej energie.

Čítať ďalej...

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 31. júla 2018 do odvolania dochádza v dôsledku mimoriadne teplých dní ku skráteniu úradných hodín na mestskom úrade, nasledovne:

  • Pondelok - štvrtok: 7.00 - 11.00 / 12.00 - 13.30
  • Piatok: 7.00 - 11.00

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada dňa 11. augusta 2018 podujatie spojené s jarmokom pod názvom XXVIII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo. Jarmok bude prebiehať na verejnom priestranstve za budovou gymnázia od 8.00 hod. do 20.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach a iných poplatkoch voči mestu ku dňu 30.6.2018, že v prípade záujmu si môže jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na vybrané koncerty usporiadané v rámci trojdňového festivalu Palócke dni a Dni mesta, a to na koncert kapely MODUS Memory a BON BON dňa 10.8. - piatok.

Čítať ďalej...

Termín nástupu: september 2018
Miesto výkonu práce: Detský domov Pastelka, Železničná 1213/26, Lučenec - samostatná skupina - Ružová 40, Fiľakovo
Hlavné úlohy: výchovno-vzdelávacia činnosť v zariadení SPODaSK

Čítať ďalej...

Dňom 3.7.2018 bola zverejnená Výzva č. 1/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" na webovej stránke www.produktnovohrad.sk

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vypracovalo aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo (KPSS) na roky 2018-2022.

Čítať ďalej...

Z dôvodu výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa bude konať v stredu 30.05.2018 vo Fiľakove, bude v tento deň mestský úrad zatvorený. Zároveň upozorňujeme, že od utorka (29.05.2018) večera až do stredy (30.05.2018) večera, bude uzavreté pre verejnosť aj parkovisko pred mestským úradom. V stredu od poludnia až do večera bude zároveň Radničná ulica neprejazdná. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. MsÚ Fiľakovo

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Matematika - Fyzika, príp. Matematika - Chémia“.

Čítať ďalej...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP vyhlásilo výzvu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti ( ďalej len CIZS).

Čítať ďalej...

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 047 / 43 819 26 hľadá na čiastočný úväzok s nástupom od 1.9.2018:

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2017 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Región Neogradiensis a Mesto Lučenec pozývajú remeselníkov, ľudových umelcov, ľudových výrobcov, firmy, SHR, živnostníkov, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v Novohrade, ktorí využívajú k výrobe miestne zdroje a tradičné postupy s podielom ručnej práce a výsledný produkt je jedinečný pre región Novohrad na informačný seminár „Ako získať regionálnu značku?“ (systém certifikácie produktov a výhody regionálnej značky).

Čítať ďalej...

Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos Alapiskola Fiľakovo - Fülek informuje o 2 voľných pracovných miestach na obsadenie pozície "Pedagogický asistent učiteľa".

Čítať ďalej...

Vážení obyvatelia, Mesto sa obracia na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri vypracovaní nového Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS). V KPSS majú byť zohľadnené aj požiadavky obyvateľov mesta. Svoje požiadavky môžete vyjadriť vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta alebo je k dispozícii v Klientskom centre mestského úradu.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok