Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
7.30 - 13.30

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľných pracovných miest na obsadenie pozícií:

Čítať ďalej...

Z príležitosti osláv Dní mesta a Palóckych dní v auguste 2019 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere.

Čítať ďalej...

Vážení obyvatelia, vedenie mesta Fiľakovo vás týmto srdečne pozýva na občianske fórum, ktoré sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 o 17:00 hodine v zasadačke mestského úradu.

Čítať ďalej...

Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach Fiľakovských zvestí v nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku a načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš názor. Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne reagovať na rozhodnutia samosprávy a dianie v meste a môže tiež poslúžiť ako návod pre kompetentných na zlepšenie či vyriešenie danej problematiky.

Čítať ďalej...

Seminár o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch [PDF, 58 kB]

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada dňa 22. apríla 2019 kultúrny program spojený s jarmokom pod názvom XIV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade. Jarmok bude prebiehať na Podhradskej ulici vo Fiľakove od 10.00 hod. do 17.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom.

Čítať ďalej...

Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach v nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života obyvateľov mesta.

Čítať ďalej...

V dňoch 22. a 23. februára (piatok a sobota) sa na prízemí OC Galéria v Lučenci uskutoční predajná výstava regionálnych produktov NOVOHRADU a BB kraja. Na podujatie sa prihlásilo 33 certifikovaných výrobcov a remeselníkov z celého kraja. Hlavný sprievodný program prebehne v piatok 22. februára v čase od 14:00 hod. do 17.30 hod..

Čítať ďalej...

Štatistický úrad SR oznamuje, že v období od 4. februára do 28. júna 2019 bude v 350 obciach Slovenska, vrátane Fiľakova, prebiehať projekt Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia štatistickému úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.statistics.sk alebo na t.č. 048/43 23 287.

Fiľakovčanov čaká v tomto roku zvyšovanie poplatkov. Vedenie mesta navýšilo najvýraznejšie poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Dôvodom je drahšie skládkovanie i zistenie Najvyššieho kontrolného úradu SR. Zvyšovaniu sa nevyhli ani dane za nehnuteľnosti. Najviac zasiahne veľké firmy.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom Mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 31. decembra 2018 (Pondelok) budú úradné hodiny Mestského úradu do 11.15 hod.

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 42/2018 zo dňa 13.12.2018 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na deň 28.02.2019.

Čítať ďalej...

Štatistický úrad SR začal s pravidelným zisťovaním údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania, ktoré bude prebiehať od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019, je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov rôznych domácností.

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov [PDF, 566 kB]

V komunálnych voľbách, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra, prišlo vo Fiľakove k urnám 1929 z 8156 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 23, 65%. Staronovým primátorom sa stal Mgr. Attila Agócs, PhD., ktorý vo voľbách nemal protikandidáta. Získal 1671 hlasov. Do mestského zastupiteľstva boli na nasledujúce volebné obdobie zvolení: Ing. László Kerekes (343 hlasov), Robert Eibner (326 hl.), Mgr. Attila Visnyai (284 hl.), Ing. Ladislav Fehér (281 hl.), Jozef Tankina (272 hl.), Ladislav Szakó (262 hl.), Mgr. Zsuzsanna Szvorák (249 hl.), Zoltán Anderko (240 hl.), Tibor Czupper (216 hl.), Alexander Mede (211 hl.), Margita Oroszová (209 hl.), Erik Kelemen (184 hl.), PhDr. Róbert Rubint (183 hl.), Ladislav Flachbart (175 hl.) a Csilla Gallová (174 hl.).

Sumarizácia výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo 2018 [PDF, 59 kB]

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo dňa 24. septembra 2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 06/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo. Nadobudnutím účinnosti nariadenia žiadatelia, ktorí nie sú zaradení do zoznamu súborov pôsobiacich pri Mestskom kultúrnom stredisku, môžu svoje žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 spolu s prílohami predkladať do 31. októbra 2018. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie na rok 2018 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 31.12.2018.

Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná výchova - Geografia“.

Čítať ďalej...

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície „Špeciálny pedagóg“.

Čítať ďalej...

Počas posledných dní sa viacerí obyvatelia Fiľakova obrátili na vedenie mesta a zamestnancov mestského úradu so žiadosťou o vysvetlenie príčin opakovaných krátkodobých výpadkov elektrickej energie.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok