Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Projekt GEOTOP (Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership - SKHU/1902/4.1/038) medzi partnermi Mesto Fiľakovo a Riaditeľstvo Národného parku Bükk v rámci cezhraničného programu Interreg V-A bol úspešne ukončený.

Projekt bol zameraný na skvalitnenie turistickej infraštruktúry na území Globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád a na území Geoparku Bükk-vidék. Na územiach geoparkov boli vytvorené nové služby s cieľom zvýšiť ich atraktivitu pre turistov. V rámci dobudovania geoturistickej siete bola vystavaná jedna cezhraničná turistická trasa, ktorá prepojí územia geparkov. Deväť kilometrov dlhá trasa prepája hranice cez obce Petrovce a Domaháza (HU). Dokončený bol aj prieskum náučných chodníkov a turistických trás, ktorého výsledky boli zapracované do brožúry a vydané v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Na štyri trasy (Belinské skaly, Čakanovský profil, Hajnáčka - Kostná dolina, Tachtianske jazero) boli vypracované projektové dokumentácie, ktoré budú podkladom pre ďalšie budúce projekty.

Projekt zahŕňal aj ďalšie „soft aktivity“, akými sú výmena skúseností pedagógov a odborníkov v rámci študijnej cesty, organizovanie podnikateľských a odborných seminárov na oboch stranách hranice a zabezpečenie štvordňového vzdelávacieho výletu pre záujemcov, ktorí mali záujem o vzdelávanie sa v oblasti sprievodcovských služieb. Na výmenu skúsenosti bolo organizované pracovné stretnutie partnerov projektu, kde sme spoločne navštívili Hajnáčský hradný vrch.

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 159 578,32 €, z toho Mesto Fiľakovo dostalo 20 553,00 €, a zo štátneho rozpočtu 2 418,00 €.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.