Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 04.04.2024 o 16.00 v kancelárii referátu životného prostredia a investícií MsÚ na I. NP v budove na ulici Biskupická č. 4 (podnikateľský inkubátor) vo Fiľakove.

vo veci:

 1. Mgr. Bial Peter a súrodenci - prevod mestského majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy
 2. OZ Šťastné labky, Fiľakovo - prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy
 3. Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 3472/56 vo vlastníctve Kitty Kováčovej, Biskupice
 4. Szabó Vojtech, Fiľakovo, Družstevná 940/27 - žiadosť o kúpu časti mestského pozemku
 5. Rodina Treláková (Elena Treláková, Bc. Ján Trelák, Mgr. Andrea Fehérová r. Treláková, Bc. Dagmar Golianová r. Treláková), Alena Tóthová, Zsolt Elek - žiadosť o kúpu mestského pozemku

Ing. Vass Anikó
Zapisovateľka komisie

Materiály na prerokovanie [ZIP, 1,5 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.