Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej a správy majetku pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 06.02.2024 od 15:30 v miestnosti malej zasadačky MsÚ na poschodí. (číslo dverí 106)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Žiadosť o odpredaj mestského pozemku - Berenčík Ján a manželka
 3. Zmena spôsobu predaja mestského pozemku - Mgr. Bial Peter a súrodenci
 4. Žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku - Michal Vetrák
 5. Žiadosť o odpredaj mestských pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Výsledky inventarizácie majetku mesta a správa o stave pohľadávok k 31.12.2023
 7. Návrh na predĺženie splatnosti preklenovacieho investičného úveru z VÚB a. s.
 8. Návrh na zvýšenie cien prenájmu miestnosti v budove Novohradského turisticko-informačného centra v správe Hradného múzea vo Fiľakove
 9. Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Fiľakovo 2023 - 2026
 10. Návrh VZN č. 2-2024, ktorým sa mení VZN č. 1-2021 o poskytovaní sociálnych služieb
 11. Návrh na schválenie Zadania pre Územný plán mesta Fiľakovo
 12. Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9-2023
 13. Diskusia
 14. Záver

Predseda komisie: Bc. Csaba Nagy
Tajomník komisie: Peter Végesi

Materiály na prerokovanie [ZIP, 9,2 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.