Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného ruchu pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 01.02.2024 o 15.30 hod. na Mestskom úrade vo Fiľakove, v kancelárii č. 10 (na prízemí).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plán práce komisie na I. polrok 2024
 3. Návrh na zvýšenie cien prenájmu miestnosti v budove Novohradského turisticko-informačného centra v správe Hradného múzea vo Fiľakove od 1. marca 2024
 4. Žiadosť o odpredaj mestského pozemku pod stavbou - Berenčík Ján a manž. Mária, Kukučínova 823/9, Fiľakovo
 5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2024, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
 6. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2023
 7. Diskusia + rôzne
 8. Záver

Predseda komisie: Zoltán Anderko
Tajomníčka komisie: Katarína Szabóová

Materiály na prerokovanie [ZIP, 681 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.