Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej a správy majetku pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2023 od 15.00 hod. v miestnosti veľkej zasadačky mestského úradu na prízemí.

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN č. 6/2023 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
 3. Návrh VZN č. 7/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo
 4. Návrh VZN č. 9/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
 5. Návrh VZN č. 10/2023, ktorým sa mení VZN č.11/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo
 6. Návrh VZN č. 11/2023 o dani z nehnuteľnosti
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo - Rozpočtové opatrenie č. 7, 8/2023
 8. Návrh PRM 2024-2026, rekapitulácia, príjmy, výdavky + RO - ZŠ
 9. Diskusia
 10. Záver

Predseda komisie: Bc. Csaba Nagy
Tajomník komisie: Peter Végesi

Materiály na prerokovanie [ZIP, 4,6 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.