Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na spoločné zasadnutie komisií ohľadom návrhu rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2024-2026, ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2023 so začiatkom o 15:00 hod. na Mestskom úrade vo Fiľakove vo veľkej zasadačke, po skončení spoločného zasadnutia komisií sa uskutoční zasadnutie komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo Fiľakove.

 Program:

 1. Návrh programového rozpočtu: Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo na roky 2024-2026
 2. Návrh programového rozpočtu: Základná škola, Štefana Koháriho II. s VJM -II. Koháry István alapiskola , Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo na roky 2024-2026
 3. Návrh programového rozpočtu: Základná škola, Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo na roky 2024-2026
 4. Návrh programového rozpočtu: Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo na roky 2024-2026
 5. Návrh programového rozpočtu: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo na roky 2024-2026
 6. Programový rozpočet mesta - Rozpočet 2024 – 2026
 7. Návrh VZN 9/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 2023
 8. Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo od 1.1.2024
 9. Návrh VZN 7/2023 o odpadoch
 10. Návrh VZN 6/2023 ochrana ovzdušia
 11. Návrh VZN 8/2023 - úprava sadzieb za UVP a KO od 1.1.2024
 12. Návrh VZN 11/2023 o dani z nehnuteľností od 1.1.2024
 13. Dôvodová správa k novele VZN o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo 2023
 14. Návrh VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa mení VZN o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo – 2023

Ing. Vass Anikó
Zapisovateľka komisie

Materiály na prerokovanie [ZIP, 4,7 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.