Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného ruchu pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2023 o 15.30 hod. na Mestskom úrade vo Fiľakove, v kancelárii č. 10 (na prízemí).

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh prevodu majetku mesta do správy VPS Fiľakovo – Stavebné úpravy hygienických priestorov v areáli FTC Fiľakovo
 3. Návrh prevod majetku mesta do správy Hradného múzea vo Fiľakove – Rekonštrukcia bašty mestského opevnenia – Infobod s interiérovým vybavením – Infokiosk
 4. Predaj mestských pozemkov pri MsKS vo Fiľakove z titulu zastavanej a priľahlej plochy k elektroenergetickému zariadeniu do vlastníctva Stredoslovenskej distribučnej a. s. Žilina (SSD a. s.)
 5. Zriadenie vecného bremena k mestským pozemkom pri MsKS vo Fiľakove v prospech SSD a. s. v nadväznosti na prekládku trafostanice
 6. Návrh zmeny „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA FIĽAKOVO č. 4/2018“ o miestnych daniach a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo
 8. Diskusia + rôzne
 9. Záver

Predseda komisie: Zoltán Anderko
Tajomníčka komisie: Katarína Szabóová

Materiály na prerokovanie [ZIP, 1,6 MB]

 

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.