Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 02.11.2023 o 16.00 vo veľkej zasadačke (m.č. 22) v budove MsÚ vo Fiľakove.

vo veci:

 1. Predaj elektroenergetického zariadenia z vlastníctva Mesta Fiľakovo do vlastníctva Stredoslovenskej distribučnej a.s., Žilina.
 2. Prevod majetku mesta do správy VPS Fiľakovo – Stavebné úpravy hygienických priestorovv areáli FTC Fiľakovo.
 3. Prevod majetku mesta do správy Hradného múzea vo Fiľakove – Rekonštrukcia bašty mestského opevnenia – Infobod s interiérovým vybavením – Infokiosk.
 4. Predaj mestských pozemkov pri MsKS vo Fiľakove z titulu zastavanej a priľahlej plochy k elektroenergetickému zariadeniu do vlastníctva Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina (SSD).
 5. Zriadenie vecného bremena k mestským pozemkom pri MsKS vo Fiľakove v prospech SSD a.s. v nadväznosti na prekládku trafostanice.
 6. Predaj mestského pozemku z titulu priľahlej plochy k rodinnému domu s.č. 1635 na ul. Družstevnej vo Fiľakove – Mgr. Bial Peter a súrodenci.
 7. Návrh na preloženie stanovišťa na separovaný odpad – Zsolt Elek.

Ing. Vass Anikó
Zapisovateľka komisie

Materiály na prerokovanie [ZIP, 5,2 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.