Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

V rámci tohtoročných osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo pripravuje Hradné múzeum novú dočasnú výstavu, ktorá bude inštalovaná v galérii Mestského vlastivedného múzea. Dňa 11. augusta 2023 o 16:00 hodine sa uskutoční vernisáž jubilejnej výstavy diel maliara Alfréda Balázsa, ktorej kurátorkou je historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Andrea Németh Bozó.

Fiľakovský akademický maliar Alfréd Balázs sa narodil v roku 1963 v Lučenci. Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove, a následne v roku 1990 bol prijatý na Maďarskú univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor maľba, kde boli jeho mentormi  akademickí maliari a nositelia Ceny Lajosa Kossutha, Dóra Maurer a Sándor Molnár. Po absolvovaní  odboru získal titul akademického maliara. Zúčastnil sa niekoľkých študijných ciest na Slovensku, v Taliansku, v Rusku, v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike a v Anglicku.

Jeho diela boli prezentované na mnohých individuálnych aj kolektívnych výstavách, ba nachádzajú sa vo viacerých domácich a zahraničných súkromných zbierkach. Počas svojej kariéry neustále hľadal vhodný spôsob sebavyjadrenia. Podľa jeho názoru základom vytvorenia kvalitného umeleckého diela trvalej hodnoty je poznanie umenia minulosti. Jeho obrazy odrážajú predovšetkým vlastné životné skúsenosti a subjektívne dojmy. Diela sa neviažu ku konkrétnej forme – objektu, zátišiu, portrétu –, ale stvárňujú nehmotnú podstatu, vnímanú subjektívnou, abstraktnou maliarskou rečou, často s meditačným podtónom. Jeho maľby charakterizuje nefiguratívne, resp. abstraktné maliarstvo. Vnímanie samotnej podstaty života zobrazuje niekedy veľmi zložito, inokedy zas pomerne jednoducho. Život a umenie predstavujú v jeho očiach neoddeliteľný celok. Alfréd Balázs, ako umelec, plní úlohu sprostredkovateľa, ktorý prostredníctvom svojich abstraktných obrazov otvára vnútornú realitu, a predstaví svojrázny umelecký pohľad na svet, ktorý ožije pri pohľade na jeho diela.

O tom všetkom svedčí výber abstraktných olejomalieb a akrylov na plátne i na dreve, pochádzajúci z rôznych životných období umelca, ktorý bude prezentovaný pri príležitosti 60. výročia jeho narodenia. Sprievodným programom vernisáže bude recitácia v podaní Irén Danyi. Výstava bude sprístupnená do 20. októbra 2023. Všetci sú srdečne vítaní!

Balázs Alfréd - Jubilejná výstava - Plagát

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.