Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja


Oddelenie ekonomiky a majetku mesta - Referát daní a majetku mesta

 • Priznanie k miestnej dani právnické osoby 2013 [PDF, 4,56 MB]
 • Priznanie k miestnej dani fyzické osoby 2013 [PDF, 4,45 MB]
 • Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam 2013 [PDF, 148 kB]
 • Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia [PDF, 19 kB] [DOCX, 15 kB]
 • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie [PDF, 24 kB] [DOCX, 17 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva [PDF, 22 kB]
 • Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja [PDF, 53 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania predajného automatu [PDF, 53 kB]
 • Prihlásenie / Odhlásenie do množstvového zberu k poplatku za komunálne odpady (Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) [PDF, 33 kB]
 • Oznámenie k poplatku za komunálne odpady (Fyzické osoby) [PDF, 28 kB]
 • Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálne odpady [PDF, 24 kB]

Ostatné tlačivá

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok