Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

VZN mesta Fiľakovo č. 7/2017 o spôsobe prideľovania nájomných bytov [PDF, 132 kB]

VZN Mesta Fiľakovo č. 9/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo a spôsobe výpočtu nájomného [PDF, 73 kB]


12-bytový nájomný dom pre marginalizované komunity na Železničnej ulici

Dokumenty:

Nájomcovia:

Zápisnice zo zasadnutia Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka:


Ostatné mestské nájomné byty

Súpisné číslo Ulica, orientačné číslo Bytov v užívaní nájomcov Nájomcovia mestských bytov
1139 Bottova 2-4 3 B2/ Byt č. 2 - Henrieta Kunyová
B2/ Byt č. 6 - Árpád Botos
B4/ Byt č. 8 - Jozef Rácz
1140 Bottova 6-8 1 B8/ Byt č. 8 - Balážová Mária
1141 Bottova 10-12 1 Byt neobývaný vzhľadom na jeho technický stav
783 Mocsáryho 2-4 1 M2/ Byt č. 6 - Oľga Oláhová
784 Mocsáryho 6-10 1 M8/ Byt č. 12 - Gabriel Vereb
1714 Farská lúka 30-34 9 FL30/ Byt č. 2 - Alena Krnáčová
FL30/ Byt č. 3 - Zoltán Tóth
FL30/ Byt č. 4 - Magdaléna Kolenkášová
FL32/ Byt č. 30 - Peter Kovács
FL34/ Byt č. 34 - Jozef Tomi
FL34/ Byt č. 38 - Eugen Bari
FL34/ Byt č. 42 - Imrich Simon
FL34/ Byt č. 46 - Janetta Gubalová
FL34/ Byt č. 47 - Alexander Illés
1633 Farská lúka 78 1 JUDr. Ervin Csonka
1266 Biskupická 31 7 Byt č. 1 - Ján Jonáš
Byt č. 2 - Alžbeta Kojnoková
Byty č. 3 a 4 - Július Parady
Byt č. 5 - Irena Csíková
Byt č. 6 - Marek Paradi
Byt č. 7 - Gejza Bari
1143 Bottova 18 1 Edita Bogdanová
  SPOLU 25 bytov