Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj mestských pozemkov podľa nasledovných podmienok:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Uznesení MsZ č. 38 až 40 zo dňa 21.05.2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj mestského majetku.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov najmä na kancelárske účely v budove Podnikateľského inkubátora súp. č. 1216 na Biskupickej ul. č. 4 vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

V roku 2018 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.

V roku 2017 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.

V roku 2016 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok