Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

2012
Dr. Molnár Zoltán - in memoriam
Frank Lowy

2010
RNDr. Jozef Klinda
Mikuláš Csaba
Juraj Győri

2007
Dr. Burkhard Kruper

1996
Onódy Karol
Vinár Dezider
Tőre Jozef
Szvorák Katalin
Prof. Dr. Ing. Agócs Zoltán, CSC.
Doc. PhDr. Mlynárik Ján, CSc.

2018
Makainé Simon Katalin - za desaťročnú obetavú prácu vo funkcii dirigentky ženského speváckeho zboru MELÓDIA a profesionálny prístup, výsledkom ktorého sú úspechy fiľakovského zboru doma aj v zahraničí

2017
Ladislav Flachbart - za dlhoročnú prácu v OZ FTC, vedenie kolkárskeho oddielu, trénerskú a organizačnú činnosť na miestnej a celoslovenskej úrovni
FS Rakonca (HU) - za úspešnú reprezentáciu na celoslovenských súťažiach, prehliadkach a festivaloch

2016
Mgr. Attila Visnyai
Mgr. Marek Sabatula - páter Stanislav

2015
Fehér Miklós
Zoltán Parti

2014
OZ Koháry
Jozef Benko
Tibor Molnár - in memoriam
kordeonový súbor pri ZUŠ Fiľakovo
Zoltán Fehér

2013
Jozef Jacsmeník
Ľudovít Štefánik - in memoriam
Ľudovít Hanzlík

2012
Mgr. Attila Agócs
Mgr. Zsuzsanna Szvorák
Ing. Mária Veliká
MUDr. Štefan Gladiš - in memoriam
Márta Somogyi

2011
Mgr.art. Jana Bialová
Kerekes Eva - Vica
Manželia Mária a László Fehér
Peter Kovács - Garp

2010
Jednota dôchodcov
Banya Klub Fiľakovo
Pro Kultúra
Ján Kálosi

2009
OZ Zsákszinház

2008
OZ Melódia

2007
Palóc Táncműhely

2006
Vanya Gábor
ZO Csemadok Fiľakovo
Dom Matice Slovenskej vo Fiľakove
Jozef Illéš st.
Emil Kellner, in memoriam
Dr. Jozef Klinda

2005
OZ Oppidum Fileck
OZ Koháry
OZ Genius
Skautský oddiel Štefana Koháryho

2004
Mgr. František Mráz
Folklórny súbor Jánošík

1996
Szikora Pavol
Šimon František
Dr. Lóska Lajos, in memoriam
Matusek Rudolf, in memoriam
Teleki Tibor, in memoriam
Dr. Molnár Zoltán, in memoriam
Klinda Jozef st., in memoriam

2018
Pavel Krpeľan - za obetavú prácu vo vedení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Fiľakove a za dlhoročné úspešné pôsobenie v spoločenskom a kultúrnom živote mesta
Zoltán Horváth - za zásluhy pri založení Rómskej občianskej hliadky vo Fiľakove a za dlhoročnú koordináciu jej všeobecne užitočnej činnosti z pozície veliteľa. Za činnosť v OZ INFO ROM a organizáciu kultúrneho života Rómov v našom meste
András Reisz - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo v zahraniční, profesionálne úspechy na poli meteorológie a propagáciu palóckeho nárečia v televíznom vysielaní

2017
Ing. Attila Varga - za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, osobný prínos v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže a za výraznú podporu mladých odborníkov v ich uplatnení na trhu práce
Zsibongó - ifjúsági színjátszó csoport (HU) - za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnej prehliadke detských bábkarských a divadelných súborov
Zoltán Nagy (HU) - za všestrannú dobrovoľnú činnosť pri mestských podujatiach a nezištnú  prácu  pri obnove historických objektov
Ján Benčík - za aktívne budovanie občianskej spoločnosti formou odkrývania činnosti extrémistov a šíriteľov konšpiračných teórií

2016
Sajko František
Mgr. Róbert Laboda
Mgr. Attila Mizser
Mgr. Blanka Vassová
Tomáš Eibner

2015
Karol Bolla
Agnesa Husztiová
MUDr. Miloslav Rešetár
Štefan Albert
Varga Lia a Norbert

2014
Mgr. Attila Visnyai
Mgr. Ľudmila Svoreňová
Mgr. Darina Baková
MUDr. Norbert Kristián
Mgr. Ildikó Wágnerová
Marian Mesiarik
Peter Molnár

2013
Makainé Simon
Jolana Ambrúžová
Mokoš Karol

2012
Štefan Lancz
Alžbeta Vargicová
Ján Kucharčík - páter Kamil

2011
Alfonz Moravčík
Jáv Vrabec
Dušan Pisár
Hans Fridrich Horstmann

2010
Irén Danyi

2009
PhDr. István Mázik
László Gulyás
Mgr. Monika Tóthová
Andrea Bódi
Mgr. Art. András Nagy

Víťazi súťaže Klenot Ulice v jednotlivých kategóriách:
Marian Kováč
Mária Hroncová
Aladár Vitéz a Šarolta Bogdáňová
Marta Libiaková

2008
(nebolo udelené žiadne ocenenie)

2007
Ing. Alexander Balog
Otto Gálik a manželka
Ľubomír Krpeľan
Tibor Kovács
Ondrej Mács
Gábor Princz
Katarína Póczosová a Ľudovít Kandera
Csaba Szabó
Pavel Sáfrány a manželka
Michal Zupko a manželka

2006
Štefan Bozó
František Mojzeš
Spoločnosť Rakonca
OZ Zsákszinház
Ladislav Zupko
Eugen Bari
Zoltán Horváth

2005
Róbert Eibner
Milan Chytil
Jozef Békéši
Attila Varga

2004
OZ Pro gaudio
Mottolla műhely
Ladislav Farkaš
Emil LeGiang
Jozef Bodnár

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok