• Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)
  • Vigadó (Fotó: Illés Gábor)
  • Berchtold-kastély (Fotó: Schnelczer Zoltán)
  • Városi Park (Fotó: Schnelczer Zoltán)
  • A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor (Fotó: Schnelczer Zoltán)
  • Nógrádi Turisztikai Információs Központ (Fotó: Fülek Város)
  • Városháza (Fotó: Városi archívum)
  • Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Elérhetőségek
Füleki Városi Hivatal
Radničná 25, 986 01 Fülek
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Ügyfélfogadás
Városi Hivatal:
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30
Ügyfélfogadó központ:
H.-Cs.: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30

A projekt egy innovációt valósított meg, melynek célja volt egy, a magyar hagyományőrzésen alapuló zenei készségfejlesztési óvodai program összeállítása. Célunk volt egy olyan használható a mindennapi óvodai csoportmunkát segítő módszertani segédanyag összeállítása, mely a magyar néphagyományok életben tartása mellett, az óvodás korosztály zenei készségeinek fejlesztésében is segítséget adjon a magyar nyelvterületen dolgozó óvónőknek.

A projekt céljai az alábbiak voltak:

  1. Az óvónők módszertani kultúrájának bővítése a zenei készségek fejlesztése, a magyar népi hagyományok, népi gyermekjátékok felhasználásával.
  2. A három partnerországban működő óvodák környezetéből összegyűjteni a magyar néphagyomány azon elemeit - népdalkincsét, kismesterségeit, népszokásait, népi gyermekjátékait - amelyeket az adott óvoda a mindennapi gyakorlatban alkalmaz, és a jeles napok során megismertet a gyermekeivel.
  3. Módszertani gyűjtemény elkészítése a 3-6 éves korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve, amely a három ország magyar nyelvterület népi hagyományait, népdalkincsét, jeles napi szokásait, népi gyermekjátékait tartalmazza, hozzájárul az óvónők mindennapi munkájának eredményességéhez.

Elkészítettünk egy két éves fejlesztő programot, amelynek középpontjában a zenei készségfejlesztés állt. A Program a magyar néphagyományra épülve, hónapokra, hetekre bontva határozta meg az óvodai tevékenységek témaköreit. Jeles napokat, néphagyományokat érintettünk a tevékenységek meghatározásakor. A Program a tevékenységek témakörét adta meg, a közvetlen feldolgozást az óvónőkre bízva. Az óvónők a saját környezetükből, hagyományaikat figyelembe véve valósították meg a programban hetekre meghatározott témákat. Az így feldolgozott heti foglalkozásokat gyűjtöttük össze a három óvodából. Így, egy teljes esztendő magyar hagyománykörét dolgoztuk fel Erdélyi, Felvidéki palóc és Recsk környéki palóc tartalommal.

Ezen kívül az óvodapedagógusok a három ország eltérő óvodai készségfejlesztő módszereit is bemutatták a kiadványban, a megvalósítás során. A szakmai anyag feldolgozása közben különféle módon tanították be a dalanyagot, különféle módon oldották meg a zenei készségfejlesztési feladatokat. Ezeket a készségfejlesztési módszereket is összegyűjtöttük és közreadtuk.

A bevont óvodapedagógusok heti terveket készítettek. A heti tervekben vázolták az adott témakört az aktuális jeles napot, valamint kidolgoztak egy foglalkozást, amit az adott héten a gyermekekkel meg is valósítottak. A foglalkozás tartalmazta a felhasznált helyi népdalanyagot, források megjelölésével, a gyermekjátékokat, valamint a feldolgozás során alkalmazott óvodai készségfejlesztő módszereket. Mindezt egy sablon formájában dokumentálták. A heti tervek adták a projektünk innovációját. Az összegyűjtött heti terveket egy néprajzi lektor, valamint egy magyar nyelvi lektor áttekintette. Az így felhalmozódó szakmai terveket a projekt szakmai vezetője és a minőségbiztosítási szakemberünk értékelte. A folyamat végén egy éves tematikus heti terv csomag állt össze. Témája a zenei készségfejlesztés, a feldolgozott anyag a magyar népzenei és néphagyomány kincs a három néprajzi tájegységből. A heti terveket elektronikus formába szerkesztettük, valamint könyv alakban nyomdai technikával állítottuk elő. Az így elkészült színes kivitelű szakmai anyag két kötetben lett szerkesztve. A kötetek tematikusan Tavasz-Nyár és Ősz-Tél egybeszerkesztett anyagból áll. A két kötetet a projektben tervezett multiplikációs rendezvényeinken mutattuk be. A partneróvodák helyszínein megtartott rendezvényekre a helyi szakmai partnereket, óvodapedagógusokat, alsó tagozatos tanárokat, helyi szakmai elöljárókat hívtak meg. Közel 400 fő vett részt a találkozókon. Az érdeklődést jellemezte, hogy minden helyszínen, nagy számban mutatkozott igény a további kötetek megjelenítésére.

A kiadványunk elterjedésétől azt vártuk, - és a későbbiekben is azt várjuk-, hogy a magyar lakta területeken egy néphagyományokra épülő, óvodai fejlesztő munkát segítő kiadvány terjedjen el. Erre felhasználtuk az innováció elektronikus formában való terjesztését, a partnerintézmények honlapján, a szakmai szervezetek honlapján való megjelenéssel, a nyomtatott könyv alak egyszerűbb és olcsóbb előállítását és ennek terjesztését. Ezt a pályázati fenntarthatósági időszakban is folytatni fogjuk. A terjesztést a partneróvodák saját szakmai csatornáikon indították el. Erre volt jó példa a megszervezett multiplikációs rendezvény, hiszen itt felmérhették a nagyszámú érdeklődést. A projekt koordinátor intézménye a Tempo-Legato Kft a saját partnerkörében és tevékenységei során a jövőben is terjeszti a kiadványt és célunk egy Pedagógus továbbképzés akkreditációjának elkészítése az innováció szakmai anyagából.

Módszertani kézikönyv óvodapedagógusoknak - Tavasz - Nyár [PDF, 37 MB]

Módszertani kézikönyv óvodapedagógusoknak - Ősz - Tél [PDF, 37 MB]


2016-1-HU01-KA201-022919 „Zenei készségfejlesztés a hagyományéltetés útján határon innen és túl”
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Három ország magyar ajkú óvodapedagógusainak egész éves heti foglalkozásgyűjteménye a Kárpát-medencei magyar néphagyomány felhasználásával.

A kiadvány az ERASMUS+ 2016-1-HU01-KA201-022919 „Zenei készségfejlesztés a hagyományéltetés útján határon innen és túl” pályázatának támogatásával, a Székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon, a Recski Csengővár Óvoda, A Füleki Daxnerova Óvoda és a Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft közreműködésével készült, 2016-2018 között.

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába.
További információ (szlovák nyelven) Rendben