• Füleki vár állami műemlék

  Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Vigadó

  Vigadó (Fotó: Illés Gábor)

 • Berchtold-kastély

  Berchtold-kastély (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Városi Park

  Városi Park (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor

  A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Nógrádi Turisztikai Információs Központ

  Nógrádi Turisztikai Információs Központ (Fotó: Fülek Város)

 • Városháza

  Városháza (Fotó: Városi archívum)

Ügyfélfogadási órák

Városi Hivatal
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30

Ügyfélfogadó Központ
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Péntek: 7.30-11.30

Anyakönyvi Hivatal
H.-Sz.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Csütörtök.: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7.30-11.30

Fülek város mint a Szlovák Köztársaság önálló területi önkormányzati és közigazgatási egysége a községi önkormányzatokról szóló többször módosított Tt. 369/1990. sz. törvény szerint lett megalapítva. A város a területén állandó lakhellyel rendelkező személyeket egyesíti, olyan jogi személy, amely a törvény szerinti feltételek mellett saját vagyonával és saját bevételeivel önállóan gazdálkodik. Az önkormányzati tevékenység gyakorlása során a város alapvető feladata gondoskodni területének sokoldalú fejlődéséről és lakosságának szükségleteiről. A város számára csak törvény vagy nemzetközi szerződés alapján írható elő kötelesség vagy állapítható meg korlátozás. A közös előnyök elérése céljából a város jogosult más községekkel és városokkal társulni.

A városnak joga van saját szimbólumokra, és köteles azokat használni az önkormányzati tevékenysége gyakorlása során. A város szimbólumai a város címere, zászlaja és pecsétje. A város által létrehozott vagy alapított jogi személyek, más jogi személyek és természetes személyek a város szimbólumait csak a város hozzájárulásával használhatják.

A város minden, a várossal és annak vagyonával kapcsolatos igazgatási, vagyonkezelési tevékenységben önállóan dönt, illetve azokat önállóan végzi, ugyanez vonatkozik minden olyan ügyre, amelyet a külön törvény a város önkormányzati jogköreként szabályoz, ha az ilyen tevékenységet a törvény szerint nem az állam, más jogi személy vagy természetes személy végzi.

A város az önkormányzati tevékenység gyakorlása során:

 1. ellátja a város ingatlan- és ingó vagyonával, illetve a város használatába átengedett állami vagyonnal kapcsolatos rendes gazdálkodással összefüggő tevékenységet,
 2. összeállítja és jóváhagyja a város költségvetését és a város zárszámadását,
 3. dönt a helyi adókkal és a helyi illetékekkel kapcsolatos ügyekről és végzi az ezekkel kapcsolatos vagyonkezelést,
 4. irányt szab a városban megvalósított gazdasági tevékenységnek, és ha erre külön előírás rendelkezik, a jogi személyek és természetes személyek vállalkozási és egyéb tevékenységével kapcsolatban, illetve a város területén történő telephelynyitással összefüggésben jóváhagyást, kötelező érvényű állásfoglalást, állásfoglalást és véleményt bocsát ki, a városban megvalósuló beruházási tevékenységgel kapcsolatban kötelező érvényű állásfoglalásokat bocsát ki,
 5. hatékony ellenőrzési rendszert alakít ki és biztosítja az ennek független végrehajtásához szükséges szervezeti, pénzügyi, személyi és anyagi feltételeket,
 6. biztosítja a helyi közúthálózat, közterületek, városi temető, a városi kulturális-, sport- és egyéb létesítmények, kulturális műemlékek, emlékhelyek és egyéb emlékobjektumok építését, karbantartását és az ezekkel kapcsolatos igazgatási-kezelési tevékenységet,
 7. biztosítja a közhasznú szolgáltatásokat, így különösen a kommunális szemét és az apró építési törmelékek kezelését, a város tisztaságának fenntartását, a köztéri zöldfelületek és a közvilágítás kezelését és karbantartását, a vízellátást, a szennyvízelvezetést, a pöcegödrök szennyvízkezelését és a helyi tömegközlekedést,
 8. kialakítja és védi a város lakosainak egészséges életmódját és munkakörülményeit biztosító feltételeket, védi az élő környezetet, továbbá kialakítja az egészségügyi ellátás, a művelődés, a kultúra, a népművelés, a kulturális műkedvelői tevékenység, a testnevelés és a sporttevékenység végzésének feltételeit,
 9. ellátja a fogyasztóvédelem területén felmerülő feladatokat és kialakítja a város (élelmiszer)ellátásának feltételeit; rendeletileg meghatározza az üzletek nyitvatartási idejét, a szolgáltatásnyújtásra rendelkezésre álló időt és igazgatja a piaci létesítményeket,
 10. kidolgoztatja és jóváhagyja a település, a településrészek és övezetek rendezési / rendezési és szabályozási tervét, a város életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepciót, beszerzi és jóváhagyja a lakásfejlesztési programokat és hozzájárul a város megfelelő lakhatási feltételeinek kialakításához,
 11. saját beruházási tevékenységet és vállalkozói tevékenységet folytat a város lakossági igényeinek kielégítése és a község fejlesztésének céljából,
 12. külön előírások alapján megalapítja, létrehozza, megszünteti és ellenőrzi saját költségvetési és dotációs szervezeteit, más jogi személyeket és létesítményeket,
 13. helyi referendumot rendez a város életével és fejlődésével kapcsolatos fontos kérdésekről,
 14. biztosítja a város közrendjét; rendeletileg meghatározhatja a tiltott tevékenységeket, vagy a kizárólag bizonyos időben vagy bizonyos helyen végezhető tevékenységeket,
 15. a külön előírások szerinti terjedelemben biztosítja a kulturális műemlékek védelmét és ügyel a természeti értékek megőrzésére,
 16. külön előírás szerinti terjedelemben ellátja szociális ellátással kapcsolatos feladatokat,
 17. okirathitelesítési és okiratokkal kapcsolatos aláírás-hitelesítési tevékenységet végez,
 18. államnyelven, adott esetben a nemzetiségi kisebbség nyelvén is, vezeti a város krónikáját.

A város szervei:

Sütiket (cookie-kat) használunk
A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a sütik használatába.