• Füleki vár állami műemlék

  Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Vigadó

  Vigadó (Fotó: Illés Gábor)

 • Berchtold-kastély

  Berchtold-kastély (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Városi Park

  Városi Park (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor

  A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor (Fotó: Schnelczer Zoltán)

 • Nógrádi Turisztikai Információs Központ

  Nógrádi Turisztikai Információs Központ (Fotó: Fülek Város)

 • Városháza

  Városháza (Fotó: Városi archívum)

Ügyfélfogadási órák

Városi Hivatal
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30

Ügyfélfogadó Központ
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Péntek: 7.30-11.30

Anyakönyvi Hivatal
H.-Sz.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Csütörtök.: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7.30-11.30

1. Az információk kötelező nyilvánosságra hozása

Az információszerzés helye, ideje és módja, információ afelől, hogy hol lehet kérvényt, keresetet, indítványt, panaszt vagy egyéb beadványt benyújtani.

Minden jogi vagy természetes személy kérvényezheti az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló többször módosított Tt. 211/2000. sz. törvénnyel összhangban Fülek Városnál mint köteles személynél az információhoz való hozzáférést. A kérvény benyújtható szóban, írásban (a Városi Hivatal iktatójába vagy postán), elektronikus postán, más technikailag kivitelezhető módon. Az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénnyel összhangban Fülek Város által kötelezően nyilvános információkként nyilvánosságra hozott információkhoz a kérvényezők a www.filakovo.sk internetes oldalon férhetnek hozzá.

Az információkat érintő kérvényeket személyesen a Városi Hivatal iktatójában (a VH belügyi osztálya részlege) lehet benyújtani, mégpedig:
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön: 7.30 - 16.00 óra között
Pénteken: 7.30-tól 13.30 óráig.

Postázni az alábbi címre kell a kérvényeket:
Mesto Fiľakovo - Mestský úrad
Radničná 25
986 01 Fiľakovo

Elektronikus postán az alábbi címre kell küldeni a kérvényeket: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fülek Város mint köteles személy korlátozza az információkhoz való hozzáférést az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 8-12. §-aiban feltüntetett okok miatt:

 • ha államtitok tárgyát képezik (Tt.100/1996. sz törvény),
 • ha szolgálati titok tárgyát képezik (Tt.100/1996. sz törvény),
 • ha adótitok tárgyát képezik (Tt.511/1992. sz. törvény),
 • ha üzleti titok tárgyát képezik (Kereskedelmi Törvénykönyv), valamint az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 11. §-a rendelkezése szerinti további korlátozások.

A kérvényt, keresetet, indítványt és panaszt személyesen a Fülek, Városháza utca 25. sz. alatti székhelyű Füleki Városi Hivatal iktatójában, földszint 4. sz. ajtó, lehet benyújtani. A főellenőrnek címzett panaszokat, indítványokat és petíciókat vagy postán vagy személyesen a Városi Hivatal iktatója által lehet benyújtani.

Az információhoz való hozzáférést érintő kérvény benyújtása esetén a város köteles a kérvénynek halaszthatatlanul, legkésőbb 10 napon belül, eleget tenni. Elintézett kérvény alatt az értendő, ha kézbesítésre kerül az információhoz való hozzáférést korlátozó határozat vagy megtörténik az igényelt információ nyilvánosságra hozása. A törvényes határidő rendkívüli esetekben meghosszabbítható további 10 nappal, a határidő meghosszabítása felől a város mint köteles személy írásban értesíti a kérvényezőt.

Az egyéb beadványok intézése is halaszhatatlanul, folyamatosan zajlik.

A jogorvoslati eszközök benyújtásának helye, határideje és módja, és a város által kiadott határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségei, beleértve a teljesítendő feltételek kifejezett feltüntetését.

A köteles személy információnyújtásról meghozott elutasító határozata ellen, vagy a kérvényről való döntés határidejének elvesztegetése ellen (az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 17.§-a) a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Füleki Városi Hivatal iktatójában kell benyújtani.

Ha a fellebbezés közvetlenül a város polgármesterének, a város polgármester-helyettesének, a város főellenőrének, a VH elöljárójának vagy a VR parancsnokának van címezve, a címzett köteles a fellebbezést iktatás céljából az iktatóba beadni. Ha a Városi Hivatal döntéséről van szó, a fellebbezés felől a polgármester dönt.

A fellebbviteli szerv a fellebbezésről a fellebbezés kézbesítésétől számított 15 napon belül dönt. Ha a fellebbviteli szerv e határidőn belül nem hozza meg határozatát, azt kell feltételezni, hogy a fellebbezést elutasította és a megtámadott határozatot megerősítette. Az ilyen határozat kézbesítése napjának a törvényi határidő leteltét követő második napot kell tekinteni.

A kérvényt elutasító határozat felülvizsgálható bírósági eljárásban külön törvény alapján.

Az eljárás, amelyet a városnak be kell tartania minden kérvény, indítvány és egyéb beadvány intézése során, beleértve a kötelező határidőket.

Hogy az információ hozzáférhetővé tétele céljából benyújtott kérvény helyesnek minősülhessen, tartalmaznia kell:

 • a kérvényező azonosítását,
 • a köteles személy azonosítását,
 • a kért információ meghatározását,
 • az információ elérhetővé tételének javasolt módját.

Ha a kérvény nem tartalmazza a fenti kellékeket, a város felszólítja a kérvényezőt ezek pótlására, meghatározza a kérvényező számára a pótlás határidejét, amely nem lehet rövidebb, mint 7 nap. Ha a kérvényező a megszabott határidőn belül nem egészíti ki a kérvényét, a város a kérvényt ad acta teszi és nem foglalkozik vele tovább. Külön kérésre a város írásos bizonylatot állít ki a kérvény benyújtásáról, és közli az információ közreadásáért kiszámlázásra kerülő illeték várható összegét.

A város eljárása a kérvény átvételét követően:

 • felhívja a kérvényező figyelmét a már közzétett információra,
 • továbbítja a kérvényt,
 • hozzáférhetővé teszi az információt,
 • nem teszi hozzáférhetővé az információt, amiről írásbeli határozatot állít ki.

A többi kérvény és beadvány intézése a közigazgatási eljárásról szóló többször módosított Tt. 71/1967. sz. törvény rendelkezéseihez igazodik. A beadvány elintézésének általános határideje 30 nap, bonyolultabb esetekben azt a közigazgatási szerv meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás felől azonban köteles értesíteni az eljárás részvevőjét. A panaszok elintézésének határidejét a panaszokról szóló Tt. 152/1998. sz. törvény 13. §-a, a petíciók esetében pedig a petíciókról szóló többször módosított Tt. 85/1990. sz. törvény határozza meg.

Az előírások áttekintése, amelyek szerint a város eljár és dönt, vagy amelyekhez igazodik a természetes személyek és jogi személyek városhoz fűződő viszonya (PDF, 45 kB, szlovák nyelven)

Díjtáblázat, amely szerint a város közigazgatási illetékeket számláz, ill. az információk hozzáférhetővé tételének díjtáblázata (PDF, 49 kB, szlovák nyelven)

2. Kötelezően nyilvános információk az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 5. § /6/ bek. szerint.

A városnak kötelezően nyilvánosságra kell hoznia a tulajdonában levő ingatlanok, beleértve a lakásokat és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, és a tulajdonában levő ingóságok megjelölését, amelyeknek a beszerzési ára nagyobb volt, mint a minimálbér 20-szorosa, amennyiben ezeket más személy, mint közhatalmi szerv tulajdonába ruházta át, az átruházás vagy a tulajdonosváltás időpontját és jogcímét, valamint a tulajdont megszerző személy személyi adatait vagy más azonosító adatait, mégpedig az alábbi terjedelemben:

a) az ingatlan megjelölése,
b) a tulajdonátruházás vagy -átvitel időpontja,
c) jogcím,
d) a megszerző: családi és utónév, elnevezés vagy cégnév, tartózkodási cím vagy székhely, azonosító szám, ha jogi személyről vagy természetes személy - vállalkozóról van szó.

Az 5. pontban feltüntetett információk tömeges hozzáférést lehetővé tevő módon kerülnek nyilvánosságra - interneten, a város honlapján, mégpedig a tulajdonátruházás vagy -átvitel napjától számított egy év terjedelmében, miáltal nincs érintve az információ nyilvánosságra hozásának kötelessége a fenti időszak elteltét követően. A város köteles ezt az adatot az adásvételi szerződés aláírásától számított 7 naptári napon belül közzétenni.

3. Egyéb nyilvános információk az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 5. § /9/ bek. szerint.

Az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 5. § /9/ bek. rendelkezése elrendeli az önkormányzatok részére, hogy az információk nyilvánosságra hozása során hozzámérten alkalmazzák a § /2/ bek.-nek rendelkezéseit. Ennek értelmében a város www.filakovo.sk internetes oldalán az alábbi információk is közzé vannak téve:

a) A városi képviselő-testület üléseinek időpontja – mindig féléves időszakra a városi képviselő-testület jóváhagyott munkaterve értelmében,
b) A városi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei és a városi képviselő-testület határozatai,
c) A város általánosan kötelező érvényű rendeleteinek javaslata 15 nappal a városi képviselő-testület általi jóváhagyásuk előtt,
d) A város általánosan kötelező érvényű rendeletei 15 nappal a városi képviselő-testület általi jóváhagyásuk után,
e) A városi képviselők üléseken való jelenléte felőli adatok 3 hónapig az ülések befejezését követően,
f) A képviselők szavazása felőli kimutatások, kivéve ha titkos szavazás zajlott a nem nyilvános üléseken.

A városi képviselő-testület üléseinek pontos időpontja a napirendi pontokkal együttesen mindig 7 nappal az ülés előtt lesz nyilvánosságra hozva a város honlapján, a város hirdetőtábláján és a városi hangszóróban. A városi képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyve a polgármesteri irodában hozzáférhető, az általánosan kötelező érvényű rendeletek javaslatai 15 nappal a jóváhagyásuk előtt és 15 nappal a jóváhagyásuk után a város hirdetőtábláján lesznek nyilvánosságra hozva. A hatályos általánosan kötelező érvényű rendeletek a polgármesteri irodában állnak rendelkezésre a városi hivatal hivatalos óráiban.

Sütiket (cookie-kat) használunk
A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a sütik használatába.